Такси и комисиони

 

Търговия с акции

 

Търговия в България

Държава Платформа Актив Изискване Комисиона
България Karoll Broker акции няма 0,55% минимум 3.0 лв. на сделка
България Karoll Broker акции 25 000 лв оборот за тримесечие 0,50% минимум 3.0 лв. на сделка
България Karoll Broker акции 100 000 лв оборот за тримесечие 0,45% минимум 3.0 лв. на сделка
България Karoll Broker акции 250 000 лв оборот за тримесечие 0,40% минимум 3.0 лв. на сделка
България Karoll Broker акции 400 000 лв оборот за тримесечие 0,35% минимум 3.0 лв. на сделка
България Karoll Broker акции над 1 000 000 лв оборот за тримесечие 0,30% минимум 3.0 лв. на сделка
България Karoll Broker облигации и ДЦК няма 0,20% минимум 3.0 лв. на сделка
 

Можете да осъществите покупко-продажба на акции, облигации и компенсаторни инструменти в офис на инвестиционен посредник Карол срещу 1% от стойността на сделката при минимум 20 лв.

 
 
 

Търговия на международните пазари

Държава Платформа Актив Комисиона
 САЩ Trader Workstation  акции 0.01$ на акция, минимум 2.00$
САЩ Trader Workstation опции от 2.00$ на контракт в зависимост от месечния обем и премията
Англия Trader Workstation акции 6.00£ на сделка
Франция Trader Workstation акции минимум 6.00€
Германия Trader Workstation акции минимум 6.00€
Австралия Trader Workstation акции 0.16% от размера на сделката, минимум 12.00 AUD
Япония Trader Workstation акции 0.16% от размера на сделката, минимум 100¥
 

На месечна база се заплаща такса от 1.00 USD за поддръжка на сметката в Trader Workstation. Ако във въпросния месец имате сключена поне една сделка, тази такса отпада.

 
 
otvorete-realna-smetka
 
 
 
 

Forex и CFD търговия

 
 
Платформа Инструмент Комисиона
Карол Дилинг CFDs върху акции от САЩ 0.025$ на акция, минимална комисиона - 2$
Карол Дилинг CFDs върху акции от Франция, Испания и други 0.10% от размера на позицията, минимална комисиона - 5 EUR
Карол Дилинг Forex / валутни двойки, злато и сребро, индекси, суровини, съкровищни бонове няма
Карол MetaTrader4 Forex / валутни двойки, злато и сребро няма
 
 

Данъчно облагане

Съобразно спогодбите за двойното данъчно облагане за всяка една от страните във и извън Европа, ИП Карол и неговите клиенти не дължат данъци в съответната държава. В страните се удържат единствено данъците върху дивидентите, като процентната ставка е различна за различните страни.

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg

obratna-vruzka