Международни финансови пазари

международни-финансови-пазари-mejdunarodni-finansovi-pazari

Международните финансови пазари предоставят възможността на банки, брокерски къщи, управляващи дружества, пенсионно-осигурителни дружества, застрахователни дружества и други компании или индивидуални инвеститори да купуват или продават акции на публично търгувани компании, облигации, валути, CFD и други не толкова популярни финансови инструменти.

Множеството международни фондови пазари се стремят да осигурят равен достъп до пазарна информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа, както и да утвърдят ролята на борсите като основен инструмент в световната икономика, когато се търсят източници на финансиране.

За да инвестирате в ценни книжа на дадена компания, последната трябва да е листната на някой от международните фондови пазари. Всяка борса има административно управление, но в днешно време международните фондови пазари са свързани по-скоро не с физическата си локация, а с електронни мрежи, които дават възможност на инвеститорите да извършват сделки изцяло по онлайн път, увеличават скоростта на търговията и намаляват разходите по покупко-продажба на ценни книги.

Търсенето и предлагането на международните фондови пазари се влияят от множество и различни фактори, които, както и при всички други свободни тържища, формират цената на акциите.

Обикновено не е задължително всички сделки на международните финансови пазари да се извършват на борсите. Някои сделки се извършват на така наречения „извън регулиран пазар“, често използван за регистрация на предварително договорени сделки, сделки по търгови предлагания, репо сделки и други. Извън регулираността на международни фондови пазари попадат и сделките с валути, CFD и други финансови инструменти/деривати.

Основни функции:

  • Набиране на капитал за бизнеса

  • Превръщане на спестяванията на хората в инвестиции

  • Улесняване на растежа на фирмите

  • Споделяне на печалбите на бизнеса

  • Подобряване на корпоративното управление

  • Създаване на инвестиционни възможности пред малките инвеститори

  • Барометър на световната икономика

Полезни връзки:

profesionalna-platforma-za-turgoviya-s-akcii-usloviya

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244; 02/4008 242; 02/4008244;

e-mail: forex@karoll.bg

 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

53,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.