Акции

stock-exchange-targoviya-s-akcii

Какво представляват?

Капиталът на акционерните дружества се състои от конкретен брой ценни книги, наречени акции, които носят право на собственост върху капитала на дадената компания и свидетелстват за участие в нея. Акциите са „основната разчетна единица“ за инвестиции на дадено лице в определена компания, но терминът се използва и при парични вложения в колективни инвестиции като взаимните фондове, борсово търгуваните фондове (ETF), фондовете за инвестиции в недвижимо имущество и други.

Защо компаниите продават от капитала си?

Когато компаниите в световен мащаб достигнат определен етап на своето развитие, освен срочно банково кредитиране започват да търсят и алтернативни източници на безсрочно финансиране от фондовите борси чрез продажба на част от капитала на компанията на регулиран пазар под формата на акции за осъществяването на инвестиционни и бизнес цели. По този начин те споделят както върховете, така и паденията от бъдещите си проекти с общественността, а не само с големи кредитори (като банките).

Защо да търгувате акции?

Лицата, които инвестират в дадената компания, се лишават от възможността да потребяват парите, с които разполагат, за да се възползват от бъдещите перспективи за развитие пред бизнеса. Подобен род инвестиция е една от най-рисковите, в сравнение с алтернативи като недвижимото имущество и депозитите, но в дългосрочен план е една от инвестициите с най-висока доходност след инфлация. Печалбата от сделки с акции се изразява най-общо под формата на капиталова печалба от разликата между цена купува и цена продава при сделки с акции, както и от дивиденти, които дадената компания изплаща на инвеститорите по преценка на последната.

Как можете да участвате в търговията с акции?

Инвестиционните посредници са тези, които правят покупко-продажбата на ценни книжа възможна за индивидуалните инвеститори през последните деситилетия – търговия, до която в миналото са имали достъп само банките, пенсионно-осигурителните, застрахователните дружества и други големи финансови предприятия и инвеститори. В днешно време обаче всеки би могъл да участва в инвестиционния процес изцяло по онлайн път с наличието софтуерни продукти като платформите за търговия.

Полезни линкове:

sravnete-karoll-s-drugi-brokeri

 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

53,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.