Форма за заявка за реална сметка

Попълнете регистрационната форма

Имена по документ за самоличност

Постоянен адрес

Добавете друго гражданство
Ако имате повече от едно гражданство, моля прикачете удостоверяващ документ по-долу в мястото за прикачване в онлайн заявката.

юрисдикция

Добавете юрисдикция

В случай че сте местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция (вкл. притежавате Зелена карта за САЩ), моля натиснете бутона и отбележете другата юрисдикция. Моля добавете всяка държава, на която сте местно лице за данъчни цели и прикачете удостоверяващ документ по-долу в мястото за прикачване на документи в онлайн заявката.

Ако имате данъчен идентификационен номер, посочете го в това поле. За България този номер е Вашето ЕГН.

На база предоставената информация относно Вашия опит и знания в сферата на инвестиционната дейност ИП „Карол“ АД ще прецени доколко предлаганата от нас услуга е подходяща. Възможно е планираните операции да са твърде рискови за Вас. Можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Препоръчваме Ви преди да продължите да се запознаете добре с особеностите на търговията с финансовите инструменти, пазара и всички свързани рискове, както и да посетите специализирани курсове, да откриете демо сметка или да посетите интернет страницата на „Българска Фондова Борса“, обучителната секция на интернет страницата на ИП „Карол“ АД или специализирана литература. Помислете дали разбирате добре как функционира търговията на финансови инструменти и дали можете да си позволите да поемате висок риск от загуба на парите си.

С натискане на бутона „Желая да продължа“, потвърждавате, че желаете да пристъпите към откриване на реална сметка Karoll Broker независимо от това, че ИП е възможно да определи инвестиционната услуга, като неподходяща или предоставената от мен информация като недостатъчна ИП да извърши преценка доколко услугата е подходяща за мен.