Forex

Forex е наименованието, с което е известен международния валутен пазар. Той не притежава физическа локация, а се управлява изцяло по електронен път от мрежа от банки. На forex се търгуват валути, които се изобразяват по двойки (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY). Първата валута от дадена двойка валута се нарича базова, а втората се нарича котирана или цитирана, като резултатът от отварянето и затварянето на сделките винаги се изчислява във втората котирана или цитирана валута. Търговията на този пазар представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга с помощта на инвестиционен посредник.

Участниците на forex пазара са банките, правителствата, компаниите, различните видове фондове, пенсионно-осигурителните дружества, застрахователни дружества, обикновените дребни трейдъри.

Основният двигател на международния валутен пазар е спекулацията. Има обаче и друга основна причина за участие, която не е за пренебрегване – хеджирането, което е своеобразно защитно действие на банка, компания или трейдър и цели да неутрализира възможни загуби при понижаване на цената на една валута спрямо друга.

Защо да търгувате на forex пазара?

  • За разлика от сделките с акции, не заплащате комисиони по сделки, а само разликата между цена купува и цена продава;

  • Не сте ограничени от работното време на конкретна фондова борса, можете да търгувате 24 часа в денонощието;

  • Много по-трудно е отделен инвеститор да промени цената на дадена валута с голяма сделка, отколкото на дадена акция;

  • Можете да управлявате повече пари, отколкото всъщност имате;

  • За разлика от търговията с ценни книжа, при forex търговията винаги можете да излезете от позицията си за кратко време

  • Можете да започнете да търгувате с много по-малко пари, отколкото биха ви били нужни, ако инвестирате в акции

Полезни връзки:

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244 ; 02/4008 242
GSM: 0892/ 29 41 41

e-mail: forex@karoll.bg