Сравнения с други брокери

 

Условия за търговия на БФБ

Инвестиционен посредник Карол Бенчмарк 1* Елана 2* Капман**
Платформа Karoll Broker Benchmark BG Trader ELANA BG Trader Ctrader
Брокерска комисионна 0,30%-0,55% мин. 3.00 лв. 0,60%-0,70% мин. 1 лв. 0,50% - 0,60% мин. 3 лв. 0.375%+ таксите и комисионните за БФБ сделките и ЦД
Такса теглене на каса 0,2%,минимум 3.00 лв. няма 2 лв. за суми до 1999 лв.   0,4% за суми до 10000 лв. до 5000 лв. 0.3%, минимум 1 лев
Такса съхранение ЦК 0,05% на годишна база от стойността на клиентските финансови инструменти 0,1% на годишна база върху стойността на активите 0,1% върху стойността на ЦК (годишна база) 0,1% годишно върху стойността на ценните книжа
Такса съхранение парични средства 0,25 % 0,5% на годишна база върху стойността на активите 0,5% 0,5% 
Трансфер на ЦК към друг ИП 20 лв. на емисия 1% от ст-та на ЦК + 10 лв. на емисия 1% от ст-та на ЦК, мин. 12 лв. на емисия 10 лв. на емисия
Възможност за маржин покупки и къси продажби Да Не Не Не
Процедура по унаследяване 30 лв. - блокиране на ЦК
0.5% мин 20 лв. за първия трансфер
0.5% мин 10 лв. за всеки следващ
0,5% от ст-та на ЦК мин. 20 лв. +10 лв. за всеки трансфер 24 лв. - блокиране
5 лв. за всеки трансфер
50 лв. - блокиране
+10 лв. за всеки трансфер
Издаване на дубликат на ДР  10 лв. 25 лв. 12 лв. - физически лица
юридически - по договаряне

15 лв.

 

  • 1* Според Тарифа в сила от 15.05.2020 година; 2* Според Тарифа в сила от 01.03.2020 година; 3* Според Тарифа в сила от 01.07.2015 година;

otvorete-realna-smetka

 

 

Условия за форекс търговия

  Карол ActivTrades Бенчмарк Булброкърс Делтасток Елана Трейдър.бг
EUR/USD целеви плаващ спред 0.5 пипса 0.6 пипса 0.1 пипса 0.8 пипса или 0.0 пипса + от 0.2 points комисионна 0.08 пипса 0.9 пипса 0.9 пипса
Максимален ливъридж ефект 1:500** 1:400 1:200 1:200 1:200 1:500 1:100
Минимална сума за откриване на сметка 100 EUR или 100 USD 100 EUR или 100 USD няма минимална сума 100 EUR, 100 USD или 200 BGN 100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 100 CHF, 200 BGN или 300 RON. няма минимална сума 100 EUR, 150 USD или 200 BGN
Комисионна при внасяне и/или теглене на средства без комисионни без комисионни без комисионни Без комисионни при внасяне. Теглене над 1000 лв. на каса, комисиона 0,20% за лева и 0.40% за валута Без комисионни при внасяне. Теглене над 500 лв. на каса, комисиона 0,20% за лева и 0.40% за валута без комисионни Без комисионни при теглене. При внасяне В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
Комисионна за CFD върху акции от САЩ 0.03$ на акция, 5$ минимална комисионна 0.02 на акция, минимална комисионна 1.00$ 0.02$ на акция, минимална комисионна 20.00$ 0.08% от размера на позицията, без минимална комисионна 0.10% от размера на позицията, минимум 2.00€; За сделки с размер 10 000€ и 0.05% от размера за сделки над 10 000€ размер 0.02$ на акция, минимална комисионна 10.00$ В зависимост от валутата на сделката: 2.2 USD, 2 EUR, 3.9 BGN
  • * Информацията в таблицата е според обявените в официалния сайт на съответните брокер тарифи и условия за валутна търговия към месец Октомври 2017 година. В случай, че брокерът предлага няколко платформи с различни условия - в таблицата е записано условието с най-атрактивни за клиента параметри.
  • **Важи само за професионални инвеститори.

 otvorete-realna-smetka

 

Тарифи за покупка на реални акции на компании от САЩ и Англия

  Карол ActiveTrades Бенчмарк Булброкърс Елана Делтасток Трейдър.бг
Комисиона върху акции от САЩ 0.010$ на акция, минимална 2.00$ не предлага тази услуга 0.020$ на акция, минимум 15.00$ 0.015$ на акция, минимална 3.00$ 0.020$ на акция, минимум 15.00$ не предлага тази услуга не предлага тази услуга
Комисионна върху акция от Англия 12.00£ на сделка не предлага тази услуга 0.10% от сделката, минимум 8.00£ 8.00£ на сделка 0.10% от сделката, минимум 8.00£ не предлага тази услуга не предлага тази услуга

 

  • * Информацията в таблицата е според обявената в официалния сайт на съответния брокер тарифа към Октомври 2017. Тарифите се отнасят за услугата закупуване на активи с реално придобиване на собственост върху тях.

 Такси и комисиони на ИП Карол