Капиталови пазари

 

Акции

Карол "Инвестиционно банкиране" предлага своя опит и професионални консултации при структуриране и менажиране на първично и вторично публично предлагане на акции (Initial Public Offering /IPO/, Secondary Offerings). Нашите специалисти познават отлично правната уредба на публичното предлагане, анализират тенденциите на капиталовия пазар и проучват очакванията на участниците в него. Карол работи много активно с най-големите институционални инвеститори в България и е доказал, че е в състояние да структурира емисия акции така, че да обедини най-пълно интересите на емитента и инвеститорите.

Карол "Инвестиционно Банкиране" предоставя и услуги по увеличение на капитала на публични дружества. Процесът включва няколко етапа - финансов анализ на компанията, правни консултации и структуриране на новата емисия, проучвания на инвеститорския интерес и цялостна подготовка на необходимата документация пред Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса – София АД.

Карол предлага компетентните си услуги в случай, че вашата компания търси вариант за осигуряване на солидна капиталова база за разрастване, иновации, сливания и се нуждае от свеж ресурс, за да продължи да функционира на едно качествено ново по-високо ниво. Чрез разработване на нови стратегически проекти, подобряване на капиталовата структура, кредитоспособността и стойността на компанията, благодарение на което едно бъдещо финансиране става при по-добри лихвени условия и в по-големи размери.

 

Предлагани услуги:

 • Първично публично предлагане
 • Вторично публично предлагане
 • Допускане до търговия
 • Емисия на варанти и привилегировани акции
 • Увеличение на капитала на публични дружества
 • Търгови предлагания
 • Обратно  изкупуване на акции
 • Отписване на публичните дружества

 

Облигации

Карол "Инвестиционно банкиране" извършва финансово-правен анализ на компанията-емитент, структурира облигационната емисия и при необходимост дава препоръки за преструктуриране на дружеството . Заедно с клиента-емитент се определят параметрите на облигационната емисия (лихва, срок, размер и т.н.), които най-адекватно да отговарят на желанията и защитават интереса на инвеститорите и емитента. Нашият екип изготвя всички необходими документи за първичното предлагане до частни инвеститори и допускането й до търговия на Българска Фондова Борса. Последната стъпка от процеса е свързана с консултации за последващите ангажименти на емитента, произтичащи от облигационната емисия.

Предлагани услуги:

 • Публична емисия на:
  • Корпоративни облигации
  • Ипотечни облигации
  • Общински облигации
 • Частно пласиране на облигации сред частни и институционални инвеститори

 

Хибридни инструменти

Карол "Инвестиционно Банкиране" осъществява емисията и пласирането на дългово-капиталови хибридни инструменти. Такъв тип инструменти имат сложна и многосъставна структура, тъй като обединяват няколко различни базови финансови инструмента в едно.

 

Предлагани услуги:

 • Конвертируеми облигации
 • Заменими облигации
 • Други структурирани продукти

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Телефон: 02/4008 200

 E-mail: office@karoll.bg