Репо сделки с акции

repo-sdelki-s-akcii-karoll-broker

kakvo-e-repo-sdelkaРепо сделките са форма на финансиране, обезпечена с ценни книжа, най-често акции, базирана на договор за продажба на същите с уговорка за обратно изкупуване от насрещната страна на предварително определена бъдеща дата и на цена, по-висока от тази на покупката, такава, че формира съответна лихва на годишна база за периода на договора.

 

ИП Карол предлага на своите клиенти репо сделки - допълнително финансиране за търговия на БФБ срещу залог акции.

Условия по договора за репо сделки с акции:

Репо сделки с акции - условия за сключване на договор


 

Търгувайте на БФБ без притеснение от липса на капитал.

Изберете ИП Карол - Вашият персонален брокер.

Свържете се с нас на телефон 02/4008 250 или ни пишете на Еmail: broker@karoll.bg

Очакваме Ви!

 Репо сделки и заеми за тях на най-изгодни оферти


Примери за репо сделки с акции

Вижте примерите за репо сделки с акции от този линк.


preduprezhdenie-za-riskaПредупреждение за риска
Ползването на допълнително (маржин) финансиране за търговия с акции на БФБ е свързано с по-висок риск. Освен задължение за заплащане на дължимата лихва и първоначална стойност по контракта, при неблагоприятни обстоятелства на капиталовите пазари, за клиентите на този вид услуга може да възникнат и загуби от обезценка на заложените акции, както и допълнителни задължения. При този вид споразумения за клиента може да стане изискуемо предоставянето на допълнително обезпечение, като при забава или отказ за осигуряването му, инвестиционният посредник може да се удовлетвори от наличното обезпечение. В случай че е налице неизпълнение на задължение по споразумението от страна на ползвателя на услугата, освен дължимите суми като лихва и първично финансиране, клиентът дължи на посредника неустойки, обезщетения за вреди и разноските по събирането на вземанията, като ако ИП остане неудовлетворен за вземанията си съгласно уговореното, потребителят остава задължен за разликата. Последното не препятства правото на ИП да търси обезщетение за действително претърпени вреди и да се снабди с изпълнителен лист.

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка