Често Задавани Въпроси - MetaTrader 4 и Karoll Dealing

 

1. С каква сума мога да отворя реална сметка за маржин търговия ?

Маржин търговията е доста по-достъпна от други варианти за спекулиране и/или инвестиране на световните финансови пазари. Минимумът за откриване на сметка за търгуване през Карол Дилинг или Karoll MetaTrader4 е едва 100 USD или 100 EUR.

2. Сложна ли е процедурата по откриване на реална сметка ?

Съвсем не. Процедурата отнема около 5 минути и се извършва срещу представяне само на лична карта. Може да се извърши на място в някой от офисите на Карол или дистанционно. За да откриете сметка от дома си, моля използвайте този линк или бутона "отвори реална сметка" в горния десен ъгъл. Имайте предвид, че от секцията "отвори реална сметка" можете да заявите както реална, така и демо сметка за дадена платформа.

3. Мога ли да открия сметка за търговия с MetaTrader 4/ Karoll Dealing дистанционно, без да идвам в офис на Карол?

Да. Можете да направите това, като сключите договор с Карол, посредством един от следните дистанционни методи:

  • чрез форма за заявка на уебсайта на ИП „Карол“ АД. Този метод е приложим само за откриване на сметка за електронна платформа за търговия с финансови инструменти в ИП „Карол“ АД. 
  • чрез размяна на необходимите документи по имейл адрес, подписани с квалифициран електронен подпис, издаден на Ваше име по реда, предвиден в Закона за електронния документ и електронния подпис. 
  • чрез размяна на необходимите документи в оригинал на хартиен носител с нотариална заверка на подписа, положен върху договора, съпътстващите го приложения, декларации и идентификационни документи; 
  • чрез размяна на необходимите документи в оригинал на хартиен носител  с представяне на удостоверителен документ в оригинал и не по-стар от 6 месеца, издаден от банка, в уверение на това, че сте титуляр на валидна банкова сметка в тази банка; 

В изброените дистанционни методи, НЕ е позволено откриването на реална сметка за търговия с пълномощник.  За повече информация моля да се свържете с нас.

4. Защитени ли са парите по сметката ми ?

Да, напълно защитени са. Всички пари на нашите клиенти са застраховани във Фонда за компенсиране на инвеститорите. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от  40 000 лв.
Освен това Карол е лицензиран инвестиционен посредник, и като такъв неговата дейност се регулира от КФН. Важно е да знаете и че всички партньори на инвестиционен посредник Карол са с централи в Англия иили САЩ и попадат под строгата регулация на централния регулативен орган в Англия – FSA (Financial Services Authority) и САЩ - NFA (National Futures Association).

5. Има ли такси за откриване на сметка, захранване на средства или други подобни ?

Не, в условията на Карол  няма предвидени никакви такива такси.

6. Има ли разлика между демо и реална сметка?

Не, като изключим разбира се, че демо сметката е захранена с нереални пари с цел имитиране на реална търговия. Демо сметката е перфектен вариант да разгледате предлаганите финансови инструменти, при същите условия като на реална сметка.

7. Каква е разликата между платформите Karoll MetaTrader 4 и Карол Дилинг ?

И двете платформи са професионални софтуери за маржин търговия (с ливъридж ефект).

  • Karoll MetaTrader 4 подържа ниски плаващи спредове при валутните двойки, докато тези в Карол Дилинг са фиксирани.

  • С платформата Karoll MetaTrader 4 се свиква много лесно и търговията с нея е максимално удобна за клиента. Карол Дилинг от друга страна е по-комплексен софтуер, но за сметка на това предлага и повече функции.

  • Karoll MetaTrader 4 е изцяло фокусирана върху валутната търговия. В списъкът й с инструменти влизат 38 валутни двойки, злато и сребро. За разлика от нея Карол Дилинг предлага огромно разнообразие от всякакъв тип инструменти - над 3200 на брой.

8. Мога ли да търгувам от Karoll MT4 без ливъридж ефект?

Да. При Karoll MetaTrader4 има възможност и за маржин профил с ливъридж 1:1.

9. Какво е договор за разлика (CFD) ?

Това е инструмент, който се движи по абсолютно същия начин както и базовият му актив. Разликата, е че купувайки например CFD върху акцията на Apple вие не ставате реално акционер в дружеството на документи. Така се спестяват редица сложни и ненужни за един спекулант процедури, както таксите свързани с това. При договорите за разлика можете винаги да заемате и къси позиции във въпросния актив.
С договори за разлика можете да търгувате през платформата Карол Дилинг.

10. Ще получа ли дивидент ако купя CFD върху акция на дадена компания ?

Да, ако компанията, върху чиято акция сте закупили договор/и за разлика изплати дивидент на акционерите си, вие също ще получите такъв.

11. Какви са комисионните за маржин търговия със CFD на акции от САЩ ?

0.03 USD на акция, при минимално изискуема комисионна от 5.00 USD на сделка. Можете да видите пълния списък с комисионни на платформата Карол Дилинг тук .

12. Как е възможно разходите по договорите за разлика да са толкова ниски?

Комисионните при договорите за разлика са сравнително ниски, понеже този тип инструменти спестяват редица скъпи и сложни процедури, които биха били нужни ако реално ставахте собственик на желания от вас актив. В противен случай, за да купите акции от САЩ само таксата за банковия превод е от порядъка на 40 USD. В Карол е възможно за дадена сделка да платите буквално няколко долара, понеже захранването става в наш офис или по банков път в български левове.

13. Как така липсват комисиони за търговия на forex пазара ?

Поради огромните обеми на валутните пазари и конкуренцията между отделните брокери на валутния пазар няма комисиони за сключване на сделка. Брокерите печелят главно от спреда (разликата между курс купува/курс продава), който също е максимално изтънен.

14. Кои са най-популярните инструменти на тези пазари ?

Валутната двойка евро/долар (EUR/USD), както и кросовете на еврото, долара и английската лира, златото (XAU/USD), индексите S&P 500 и немския DAX (GERMAN30), а също така и акциите на големи американски компании (Apple, Google, Bank of America, DELL, Coca Cola и други)

15. Фиксирани или плаващи са спредовете на Карол ?

ИП Карол предлага и двата типа спредове в отделни платформи. Спредовете в Karoll MetaTrader 4 са плаващи, а тези в Карол Дилинг са фиксирани. Имайте предвид, че в извънредни пазарни ситуации (излизане на важни новини) е възможно спредовете да се отклонят от типичните си стойности.

16. Повече информация за партньорите на ИП Карол ?

Карол винаги се е стремял да поддържа бизнес отношения единствено със стабилни, строго регулирани и доказали се с времето институции. Сред партньорите на ИП Карол са:

  • CMC Markets – Английски брокер, с 23-годишна история на пазарите, регулиран от FSA (Financial Services Authority). Първата платформа за онлайн търговия на финансовите пазари е продукт именно на CMC.

  • Interactive Brokers – Едно от най-големите имена в търговията на глобалните пазари, основана още в далечната 1977 година. Гордостта на Interactive е изключителното разнообразие от инструменти и пазари, което предлага на клиентите си, за което е многократно награждавана от BARRON’S. Всеки ден този в този брокер се сключват близо над 1,000,000 отделни сделки.

16. Дължа ли данъци върху печалбата си в България или друга държава ?

Да. Печалбите от търговия на финансовите пазари на практика е ваш доход, така че дължите данък върху доходите на физическите лица. Съобразно българското законодателство приходите от търговия трябва да се посочват в годишната данъчна декларация. При маржин търговията нямате ангажименти към правителствата на други държави.

17. Как мога да огранича риска, който поемам?

Най-лесният начин да предпазите сметката си от нежелани бързи загуби е като търгувате с по-малки обеми. Не е нужно да заемате максимално голяма позиция, за да изтъргувате дадена идея. Разумно би било да избягвате ситуации, в които отваряте позиции с повече от 50% от маржина по сметката ви.
Другият простичък начин да се предпазите от нежелани загуби е да използвате стоп поръчки. Те автоматично ще затворят губеща ваша позиция, ако пазарът достигне предварително определено от вас ниво.

18. Мога ли да загубя повече от внесените от мен средства ?

Да, но това важи само за професионалните клиенти, непрофесионалните не могат да загубят повече от парите по сметката си. За професионалните клиенти съществува такъв риск, но само ако са заели изключително агресивна позиция във високорисков инструмент. До отрицателен баланс по сметката може да се стигне ако например са отворили дълга позиция с максимален размер в дадена акция и пазарът отвори с цена по-ниска от цената на затваряне. Във всички останали случай процедурата по ликвидация би трябвало да е в състояние да предпази сметката  от отрицателен баланс. Тя автоматично затваря позициите, ако средствата по нея намалеят до даден критичен минимум.

19. Мога ли да си уговоря среща с брокер на инвестиционен посредник Карол ?

Да, разбира се. Това дори е силно препоръчително за новите клиенти на  Карол Брокер. Нашите брокери могат на място да отговорят на всички ваши въпроси, както и да ви демонстрират платформите за търговия. По този начин много по-бързо и лесно можете да свикнете със софтуерите за онлайн търговия. Най-ценното обаче е, че ще се запознаете с хората, на чието съдействие винаги можете да разчитате.
За да уговорим среща се обадете на 02/ 4008 242; 02/ 4008 243; 0892 / 29 41 41 или ни пишете на forex@karoll.bg или skype: karollforex

20. Как мога да получа отговор и на други мои въпроси ?

За контакти

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244; 02/4008 242; 02/4008244;

e-mail: forex@karoll.bg