Стратегическо консултиране

 

Стратегическото консултиране включва:

 • Финансово-счетоводни, правни и данъчни консултации
  • Оптимизиране на капиталовата структура
  • Корпоративно преструктуриране
  • Управление на паричните потоци на фирмата-клиент (вкл. времева структура и валутна композиция)
  • Изготвяне и администриране на оздравителни планове за фирми с текущи оперативни и/или финансови затруднения
 • Оценки на компании и активи
 • Бизнес планиране и моделиране
 • Проучване и анализ на индустрии/пазари
 • Навлизане на нови пазари
 • Рефинансиране и разсрочване на задължения
 • Финансиране по Европейски програми
 • Други бизнес стратегически услуги

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg