Сливания и придобивания

 

 

Ние предоставяме на нашите клиенти експертиза за успешната реализация на техните стратегически планове и им даваме увереност и сигурност по време на осъществяване на техните сделки по сливания и придобивания.

От идентифицирането на инвестиционната възможност до успешното ѝ осъществяване, ние предоставяне на нашите клиенти независими качествени консултантски услуги и решения с висока добавена стойност.

 

Услугите ни обикновено обхващат:

  • Консултиране за потенциални купувачи на бизнеса на нашите клиенти и позициониране на пазара за успешен изход.
  • Консултиране за потенциални компании за придобиване от нашите клиенти с цел максимизиране на синергията между бизнесите и стойността на собствениците.
  • Консултации по придобивания чрез използване на дълг и придобивания от мениджърския екип на бизнеса.
  • Цялостно структуриране на транзакцията.
  • Водене на преговори и договаряне на общите условия по сделката.
  • Други услуги улесняващи транзакцията и услуги след приключване на транзакцията.

Контакти

Карол Инвестмънт

ул. Златовръх 1
София 1164

Телефон: 02/4008 314

e-mail: karoll_investment@karoll.bg