Сливания и придобивания

 

Карол "Инвестиционно банкиране" предлага услуги както на купуващата, така и на продаващата страна в дадена сделка по сливане и придобиване. Нашият екип разполага с богат опит в следните направления:

  • Консултации по покупко-продажба на компании
  • Придобиване на дялове в непублични дружества
  • Стратегии за изход от дялови инвестиции

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg