CopyTrading и Advance FX от ИП Карол

advance-fx-copytrading-dimo-dimov

Какво е CopyTrading?

Ако искате да сключвате сделки на даден пазар, но Ви липсват знания и умения или просто се чувствате несигурен е възможно да копирате сделките на друг трейдър, използвайки услугата копи трейдинг. Така,  в зависимост от настройките които сте избрали и риск мениджмънта, който сте задали предварително ще получавате същите позиции като посока на съответния трейдър (signal provider) и размери в съответствие от зададените от вас параметри

Благодарение на установено през 2023 г., партньорство между Pelican Exchange Limited (представител на London & Eastern LLP, лицензирано от Финансовия регулатор в Англия) („Pelican“) и Карол АД услугата копи  трейдинг е достъпна за клиенти на Pelican и чрез платформата Karoll Meta Trader (Карол МТ4). Повече информация за копи трейдинг услугата, достъпна чрез Карол можете да видите от тук.  

Инвеститорите следва да имат предвид, че копи трейдингът не представлява предоставяне на инвестиционен съвет или управление на портфейл от сертифициран инвестиционен консултант и следвайки позициите на избрания от Вас трейдър е възможно да релаизирате значителна загуба, включително да загубите цялата наличност по сметката си. При ползване на услугата копи трейдинг Вие действате на собствен риск и решението да следвате определено пазарно поведение е изцяло Ваше. Избраният от Вас трейдър (доставчик на сигнали, чието пазарно поведение ще следвате) не разполага с информация за Вашите финансови възможности, рисков апетит, опит и знания в инвестиционната сфера, не извършва оценка доколко следването на определено пазарно поведение е подходящо и уместно с оглед Вашия профил и не носи отговорност за възможни реализирани загуби от Ваша страна. 

Възможност за следване на пазарното поведение на Карол (Advance FX)?

Клиентите на Карол, ползващи платформата Карол МТ4 ще имат възможност да спедват пазарното поведение на стотици доставчици на сигнали, в това число възможността да копират пазарното поведение на Карол АД, чрез следване на сметките Advance FX (AFX),  които са с титуляр Карол АД.  Сделките по тях се осъществяват в цялата гама от инструменти на платформата Карол МТ4.

Решенията за търговия и конкретните сделки се извършват от Димо Димов – трейдър с над 23 години опит на финансовите пазар, притежаващ лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. Инвеститорите следва да имат предвид, че избирайки да копират пазарното поведение на Advance FX (AFX) следва добре да преценят риска от реализиране на загуби. Карол АД не предоставя инвестиционен съвет и не взима инвестиционни решения вместо Вас, не събира и не оценява информация за Вашите финансови възможности, рисков апетит, опит и знания в инвестиционната сфера, не извършва оценка доколко следването на  пазарното  поведение на Advance FX (AFX) е подходящо и уместно с оглед Вашия профил и не носи отговорност за възможни реализирани загуби от Ваша страна. 

Кои са възможните за копиране сметки Advance FX и какви са правилата им за търговия?

Предлагаме четири различни сметки търгувани с различна стратегия, правила и риск мениджмънт за да осигурим  повече алтернативи съобразно предпочитанията по отношение на риска  и очаквания за доходност. При някои от сметките клиентът може да избере да търгува с до десет пъти по-малки обеми в сравнение с тези с които се търгува по Advance FX сметките, което дава допълнителен инструмент за неговият риск мениджмънт.

AXF Standard

 • Начален баланс – 1000 евро
 • Размер на единична позиция – 0,01 лота при валути, злато и сребро; 0,1 лота при индекси (минималните за платформата Карол МТ4)
 • Допустими позиции -  до 5 в различни инструменти под риск (ако позиция е с преместен стоп на нула или на печалба, тя на практика не е под риск)
 • Допустими добавки към вече отворена позиция – до 1 със същият обем
 • Максимален допустим ливъридж за позицията под риск – до 1:10 (ако са отворени 5 позиции под риск с минимума в платформата и към всяка една от тях има по една добавка също с минимума в платформата)
 • Възможност за получаване на по-малки позиции от страна на клиента – не, защото се търгува с минимално допустимия размер в платформата. Ако клиентът е с по-голям баланс, той може да конфигурира размера на позиция така, че да отговаря най-добре на риск профила му и очакванията му за възвращаемост

Статистика за сметката в myfxbook.com:

widget

AXF Small Positions

 • Начален баланс – 1000 евро
 • Размер на единична позиция – 0,01 лота при валути, злато и сребро; 0,1 лота при индекси (минималните за платформата Карол МТ4)
 • Допустими позиции -  1 под риск (ако позиция е с преместен стоп на нула или на печалба, тя на практика не е под риск)
 • Допустими добавки към вече отворена позиция – не
 • Максимален допустим ливъридж за позицията под риск – на практика се търгува без ливъридж, тъй като се отваря една единствена позиция под риск с минимума в платформата
 • Възможност за получаване на по-малки позиции от страна на клиента – не, защото се търгува с минимално допустимия размер в платформата. Ако клиентът е с по-голям баланс, той може да конфигурира размера на позиция така, че да отговаря най-добре на риск профила му и очакванията му за възвращаемост

Статистика за сметката в myfxbook.com:

widget

AXF Focus

 • Начален баланс – 1000 евро
 • Размер на единична позиция – 0,1 лота при валути, злато и сребро; 1 лот при индекси 
 • Допустими позиции -  1 под риск (ако позиция е с преместен стоп на нула или на печалба, тя на практика не е под риск)
 • Допустими добавки към вече отворена позиция – до 1 със същият обем
 • Максимален допустим ливъридж за позицията под риск – до 1:20 (ако са отворени позиция под риск с добавка към нея)
 • Възможност за получаване на по-малки позиции от страна на клиента – да, клиентът може да избере до десет пъти по-малка позиция като форма на допълнителен риск мениджмънт от негова страна. Така при равен начален баланс той ще има с до 10 пъти по-малки загуба или печалба. Ако клиентът е с различен баланс, той може да конфигурира размера на позиция така, че да отговаря най-добре на риск профила му и очакванията му за възвращаемост

Статистика за сметката в myfxbook.com:

widget

AXF Risk

 • Начален баланс – 1000 евро
 • Размер на единична позиция – 0,1 лота при валути, злато и сребро; 1 лот при индекси
 • Допустими позиции -  неограничени
 • Допустими добавки към вече отворена позиция – неограничени
 • Максимален допустим ливъридж– 1:300. Сметката се търгува на маржин профил за професионални клиенти и не е разумно да се копират позициите с повече от 10 % от обема на сделките при еднакъв или по-малък капитал
 • Възможност за получаване на по-малки позиции от страна на клиента – да, клиентът може да избере до десет пъти по-малка позиция като форма на допълнителен риск мениджмънт от негова страна. Така при равен начален баланс той ще има с до 10 пъти по-малки загуба или печалба. Ако клиентът е с различен баланс, той може да конфигурира размера на позиция така, че да отговаря най-добре на риск профила му и очакванията му за възвращаемост

Статистика за сметката в myfxbook.com:

widget

Какво е необходимо да направя, за да започна да копирам някоя или всички сметки Advance FX?

Необходимо е да имате открита сметка в Карол МТ4 и да изтеглите приложението за мобилно устройство CopyTrading . След регистрацията в приложението вие се съгласявате с общите условия на Pelican Exchange Limited и сключвате договор с тях за ползване на услугата копи трейдинг.

След това избирате сметката която искате да следвате, конфигурирате риск мениджмънт параметрите, при които искате да се търгува сметката ви и това е всичко. Така ще получавате позициите от сметката, която копирате съобразно избраните от вас параметри и няма нужда от други действия от ваша страна (освен ако не искате да промените в бъдеще риск мениджмънт параметрите)

Има ли минимална сума или максимална сума която ми е необходима за да копирам някоя от сметките Advance FX?

Можете да копирате всяка една от сметките Advance FX с произволно избрана от Вас сума. Вие решавате с каква сума ще копирате тези сметки и Вие избирате с какви позиции ще го правите съобразно допустимия от Вас риск и очакваната доходност. Ако сте с по-малка или по-голяма сума от сумата с която се търгуват тези сметки, използвайте възможността за получаване на по-малка или по-голяма позиция за да получите желания от вас рисков профил. Винаги може да получите допълнителна информация за всяка една сметка Advance FX, която да послужи за конкретизиране на риск мениджмънт настройките Ви в приложението CopyTrading

Kак ще следя доходността по сметката си?

Можете да следите вашата доходност както в платформата Карол МТ4, така и в приложението CopyTrading. Там ще намерите всяка една сделка, както и всяко едно движение по вашата сметка. Отделно ще получавате ежедневно и ежемесечно извлечение за Вашата сметка на регистрирания от Вас е-мейл при отварянето на сметката Ви в Карол МТ4

Мога ли да довнасям и тегля от сметката си по всяко едно време?

Да, можете по всяко време да внасяте и теглите от сметката си, с която копирате в платформата Карол МТ4. Имайте в предвид обаче, че след всяка вноска или теглене е необходимо да ревизирате риск мениджмънт параметрите си (обем на сделка и допустима загуба) в приложението CopyTrading, защото се променя наличността по сметката Ви и процентите доходност и риск ще са различни.

Какви са таксите?

Инвеститорите следва да имат предвид, че услугата Копи трейдинг се предоставя по силата на сключен договор между клиента и Pelican. Ето защо клиентите заплащат такса добро управление към Pelican за ползването на услугата Копи трейдинг. Тя може да се различава в зависимост от това кой доставчик на сигнали ще се копира. Подробна информация за дължимите такси всеки клиент може да получи преди активирането на услугата копи трейдинг за съответния доставчик на сигнали. 

Информацията за таксите, предоставена в настоящата секция не претендира за изчерпателност и има за цел да запознае потенциалните ползватели на услугата най-общо със структурата на таксите, които те заплащат при ползването на услугата. 

Инвеститорите, ползващи услугата копи трейдинг на сметките Advance FX (AXF) заплащат, както следва:

Такса Добро Управление – 25 % от генерираната печалба на месечна база. 

Всеки месец в който наличността по сметката Ви (Equity) включващо резултата от вече затворени и от текущо отворените позиции е по-голям от предходната база, при която е взета такса добро управление, ще бъдете таксуван с 25 % такса за ново направената печалба

Пример:

Започвате търговия с 10 000 евро

В края на първият месец наличността по сметката Ви (equity) е 11 000 евро – ще платите такса 250 евро (25 % върху печалбата от 1 000 евро) и базата Ви за последващо вземане на такса добро управление става 10 750 евро

В края на втория месец наличността (equity) по сметката Ви е 10500 евро – не дължите такса добро управление, защото тя е по-малка от вече установената база 10750 евро

През третия месец довнасяте 5000 евро, а наличността (equity)  на сметката Ви в края на месеца е 15 700 евро – не дължите такса добро управление защото базата Ви след вноската се е променила от 10 750 евро на 15 750 евро, а наличността (equity) по сметката Ви е 15 700 евро, което е по-малко от базата.

През четвъртия месец теглите 10 000 евро,  а наличността (equity)  на сметката Ви в края на месеца е 6 200 евро – ще платите такса добро управление от 112,50  евро, защото базата Ви след тегленето се е променила от 15 750 евро на 5 750 евро, а наличността (equity) по сметката Ви е 6 200 евро т.е. има генерирана печалба от 450 евро спрямо последната база, върху която е вземана такса добро управление. Новата Ви база за последващо вземане на такса добро управление става 6 087,50 евро

Няма такси за прекратяване  на услугата.

От своя страна Карол АД е сключило договор с Pelican, по силата на който Карол АД има правото да действа като signal provider, срещу заплащане на възнаграждение от страна на Pelican.  Инвеститорите следва да имат предвид, че в случай, че изберат да следват пазарното поведение, като копират сделките по сметка Advance FX, 90 на сто от таксата, която заплащат към Pelican за добро управление ще бъде заплащана от Pelican на Карол АД, въз основа на сключения между двете дружества договор. 

Дължимото от Pelican към „Карол“ АД възнаграждение се дължи на основание отделен договор, между двете дружества, без да е свързано с услугите предоставяни от „Карол“ АД на клиента. 

Има ли гаранция, че няма да имам загуби при копи трейдинг?

Не, няма никаква гаранция за възможния  резултат. Дори и сметката която копирате да се е представяла изключително устойчиво в миналото, това не гарантира подобна бъдеща успеваемост. Възможно е да загубите пари, включително да загубите цялата наличност по сметката си.  

Инвеститорите следва да имат предвид, че избирайки да копират пазарното поведение на Advance FX (AFX) следва добре да преценят риска от реализиране на загуби. Карол АД не предоставя инвестиционен съвет и не взима инвестиционни решения вместо Вас, не събира и не оценява информация за Вашите финансови възможности, рисков апетит, опит и знания в инвестиционната сфера, не извършва оценка доколко следването на  пазарното  поведение на Advance FX (AFX)  е подходящо и уместно с оглед Вашия профил и не носи отговорност за възможни реализирани загуби от Ваша страна.

Каква доходност да очаквам при различните сметки Advance FX?

Различните сметки Advance FX се търгуват при различни правила за тяхното управление и различни обеми на сделка. Резултатът при валутна търговия с използването на ливъридж винаги е функция на обема на сделките – по-големите позиции водят до по-големи потенциални печалби или загуби. Затова сметките при които правилата за търговия допускат по-голям обем на сделка са по-волатилни по отношение на резултата и в двете посоки. Представянето на всяка една сметка към момента може да бъде проследено с представените линкове за статистиката на сметките в myfxbook.com, но не е коректно да се посочва от наша страна каква е очакваната доходност тъй като тя може да се различава и може да бъде включително отрицателна. Доходността на Вашата сметка зависи и от обемите на сделка, които залагате в риск мениджмънт настойките на приложението CopyTrading. Вие решавате как точно ще копирате сделките съобразно вашите рискови характеристики и очаквания от Вас резултат, но е желателно да използвате по-малки позиции когато това е възможно.

Възможно ли е да поставя праг на загуба при достигане, на която да се прекрати копи трейдинга?

Да, в приложението CopyTrading имате опция да заложите праг за максимален спад на сметката в проценти. Достигне ли се той, всички съществуващи позиции се затварят и не се отварят нови. 

Каква е защитата на моите средства?

Средствата на клиентите в платформата Карол МТ4 се държат по сегрегирани сметки (отделни от сметките на Карол или нашите партньори). Отделно се ползва защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите при фалит на инвестиционния посредник – до 40 000 лв от стойността на инвестицията, но не повече от 90 % от нея. За повече подробности вижте http://sfund-bg.com/

Имам допълнителни въпроси

Ако имате допълни въпроси, можете да се свържете с отдел международни пазари на мейл copy@karoll.bg или на телефон (02) 4008 246.

Също така, можете да използвате формата за обратна връзка.

Изпратете запитване

Високорискова търговия!

Търговията се осъществява с високорискови инструменти като валутни деривати и дори и при сметките които се търгуват с малък обем на сделките, има голям  риск за загуба. Инвеститорите следва да преценят дали са готови да поемат  значителен риск и дали разполагат с финансови възможности, съответстващи на рисковите си предпочитания. 

Инвеститорите следва да имат предвид, че избирайки да копират пазарното поведение на Advance FX (AFX) следва добре да преценят рискът от реализиране на загуби. Карол АД не предоставя инвестиционен съвет и не взима инвестиционни решения вместо Вас, не събира и не оценява информация за Вашите финансови възможности, рисков апетит, опит и знания в инвестиционната сфера, не извършва оценка доколко следването на  пазарното  поведение на Advance FX (AFX)  е подходящо и уместно с оглед Вашия профил и не носи отговорност за възможни реализирани загуби от Ваша страна.

Имате въпроси? Свържете се с нас!

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефони: 02/4008 246

e-mail: advancefx@karoll.bg 

Инвеститорите следва да имат предвид, че избирайки да копират пазарното поведение на Advance FX (AFX) следва добре да преценят риска от реализиране на загуби. Карол АД не предоставя инвестиционен съвет и не взима инвестиционни решения вместо Вас, не събира и не оценява информация за Вашите финансови възможности, рисков апетит, опит и знания в инвестиционната сфера, не извършва оценка доколко следването на пазарното поведение на Advance FX (AFX) е подходящо и уместно с оглед Вашия профил и не носи отговорност за възможни реализирани загуби от Ваша страна.