Инвестиционно банкиране

 

Мисия и визия

Карол Инвестмънт е финансов и инвестиционен консултант, насочен към нуждите на корпоративния бизнес в България и Централна и Източна Европа. Ние вярваме в предлагането на оптимални решения за нашите клиенти с висока добавена стойност за тях и техните бизнеси.

Нашата цел е да улесним предприемачите да развиват бизнесите си на българския и международния пазар. Предлагаме стратегически съвети, нова оперативна перспектива и уникалната способност да структурираме печеливши стратегии, които създават дългосрочна стойност за всички страни.

Чрез нашата международна мрежа от партньори в САЩ, Европа, Канада, Индия, Близкия Изток и други, ние целим да идентифицираме стратегически възможности за нашите клиенти и да им предоставим надеждни решения за развитието на техния бизнес.

 

Основни принципи

Когато консултираме клиентите си, нашият екип от висококвалифицирани експерти и консултанти се базира на три основни принципа:

 

Нашият опит

Дългогодишният ни опит и активно участие в развитието на капиталовия пазар в България е свидетелство за високия професионализъм и доказани резултати при набирането на финансов ресурс от капиталовите пазари и консултации по сливания и придобивания на компании.

  • Успешното реализиране на първото IPO в България.
  • Емитиране и пласиране на корпоративни облигации в съвкупен размер от над 72 милиона лева.
  • Увеличение на капитал на публични дружества с над 160 милиона лева.
  • Търгови предлагания  за 5 акционерни дружества.
  • Множество корпоративни консултирания, свързани с навлизането на нови пазари, оптимизирането на капиталови структури, намиране на дългово и дялово финансиране и други.

Нашият фокус

Сливания и придобивания

Капиталови пазари

Стратегическо консултиране

Контакти

Карол Инвестмънт

ул. Златовръх 1
София 1164

Телефон: 02/4008 314

e-mail: karoll_investment@karoll.bg 

Търгово предложение от „КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД към останалите акционери на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД

 

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Pегистрирано в Комисия за финансов надзор от „Карол Инвестмънт“ ЕАД търгово предложение, изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за закупуване на всички акции на останалите акционери в “Адванс Екуити Холдинг“ АД