Първично публично предлагане на  „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД

Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN) е компания, която цели да придобива дялове във финалистите на Founders Games - едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в света, организирано от WEBIT Global Impact Forum. WIN придобива дялове единствено в компании, които допринасят за устойчивото бъдеще на нашия свят.

 

Резюме на предлагането

Eмитент               

"Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД

Основна дейност                                                                                                                                              

Придобиване на дялове в стартиращи компании

Нови акции, предмет на предлагане

до 5 588 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми обикновени акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

1.05 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум  2 794 001 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

WIN1

Мениджър на емисията/Съветник BEAM пазар

ИП Карол АД

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 06.06.2022 от 09:30-14:00ч.

Записване на акции

Пропорционално разпределение спрямо всички заявки за записване

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

6 юни 2022 г.

 

Повече за „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД:

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД планира да набере близо 6 млн. лв. чрез първично публично предлагане на пазара на растеж на Българска фондова борса (БФБ) – BEAM. Средствата ще бъдат използвани за инвестиция във финалистите на юнското издание на едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в света – Founders Games.

 

Мисията на WIN е да обедини интересите на хиляди български инвеститори, като им даде възможност да спечелят от успеха на едни от най-бързо развиващите се иновативни компании от цял свят, които:

  •  са се наложили над повече от 2 000 други стартиращи компании и са достигнали до финалния пети кръг;
  •  са убедили в потенциала на бизнес идеята си инвеститори като Тим Дрейпър (Tesla, SpaceX, Coinbase, Twitter, Skype, RobinHood, AngelList, SolarCity, DocuSign, Ancestry.com, Байду, Hotmail, Focus Media) и Хендрик Брандис (Earlybird, McKinsey, Daimler-Chrysler Aerospace, aiven, B2X Care Solutions, Instamotion, Isar Aerospace, Onefootball, Simscale, Movinga, MediDate, MyDataModels);
  • се очаква да привлекат над 6 пъти повече капитал след участието си във Founders Games в сравение с преди него;
  • са на инвестиционния радар на фондoвете за рисков капитал на Microsoft (M12), Amazon (The Alexa Fund), SAP (SAP.iO), Y-Combinator и др.

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД е създадено с философията за споделено управление на инвестиционната дейност между Съвета на директорите и акционерите си и като такова е единственото по рода си на българския капиталов пазар. На инвеститорите се дава глас относно инвестиционните решения на дружеството чрез консултативния орган, създаден специално за тази цел – Съвет на инвеститорите.

снимка: www.webit.org

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД придобива дялове единствено в компании, които допринасят за устойчивото бъдеще на нашия свят.

“Даваме уникалната възможност на българските инвеститори да инвестират в бъдещите Amazon, Tesla, SpaceX рамо до рамо с пионерите в индустрията на рисковия капитал – Тим Дрейпър, Earlybird, фондовете на Microsoft, SAP, Amazon. В същото време демократизираме процеса като им предоставяме шанса да участват директно във вземането на инвестиционни решения във връзка с управлението на дяловете в развиващи компании, които WIN ще притежава. Имаме прозрачен due diligence, като бъдещите инвестиции се ограничават до четири до пет компании от общо 2 000, които преминават успешно през петте състезателни кръга на едно от най-оспорваните състезания за стартиращи компании в света – Founders Games. Участниците в тазгодишното издание ще трябва да убедят инвеститори като Тим Дрейпър и Хенрик Брандис от Earlybird, както и множество други VC експерти от инвестиционни фондове като Sequoia, Speedinvest, SoftBank и др. в потенциала на компаниите си. Считаме, че подобна колективна интелигентност в помощ на местния инвеститор е уникална за стандартите на нашия капиталов пазар.“

Д-р Пламен Русев

Изпълнителен директор на Председателя на Съвета на Директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕА

 

Презентация за инвеститори:

Официалното представяне на IPO на WIN се проведе на 26 май 2022 г. от 18:00ч. Гледайте видео запис от презентацията пред инвеститорите, за да се запознаете с всички детайли. Допълнителни въпроси и отговори по повод аукциона, финансовите инструменти и бизнес модела.

 

 

Как да участвате в първичното публично предлагане  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата в датата на IPO аукциона. Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

 

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Тъй като разпределението на акциите ще е пропорционално спрямо всички заявки за записване, времето на въвеждане на пазарните поръчки няма да е определящо за изпълняването им. Лимитирани поръчки, следва да бъдат подавани с цена от 1.05 лв. Поръчки подадени с цена, различна от 1.05 лв. ще бъдат изтривани. 

Подробна информация как ще се проведе аукциона можете да намерите в Документа с описание на БФБ. При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути.

 

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

 

Медиите за „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД

 

 

 

Основна информация

Презентация на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД

Как да инвестираме

How to invest

Подаване на поръчка десктоп

Подаване на поръчка мобилeн app

Подаване на поръчка чрез платформа

Q&A след официалното представяне

Документи

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД

Документ за допускане на емисия акции

Приложения към Документа за допускане на емисия акции

Описание за провеждане на аукционa на БФБ

СЪОБЩЕНИЕ относно резултатите от предлагането

 

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка