Първично публично предлагане на HR Capital

 

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. HR Capital участва във водещи компании у нас в областта на електронната търговия с хранителни стоки, телемедицината и дигитализацията на здравоопазването, смарт фермерство и земеделски медии, дигиталните услуги и високите технологии.

Инвестициите й са както в индивидуални компании, така и във фондове, като по този начин постигат диверсификация на портфолиото и минимизиране на риска.

Освен с инвестиции, HR Capital помага и с развитието на компаниите да достигнат до големи аудитории, с маркетинга и продажбите на техните продукти и услуги, благодарение на силното й медийно присъствие на пазара.

 

Резюме на предлагането

Eмитент               
Ейч Ар Кепитъл АД
Основна дейност Инвестиции в компании и фондове в сферата на технологичните иновации и дигиталната икономика, Marketplace и e-Commerce дигитални бизнеси.
Нови акции, предмет на предлагане 330 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции
"Greenshoe" опция При презаписване над 1.5 пъти ще се предложат допълнително до 220 000 съществуващи акции
Номинална стойност на 1 акция 1 лв.
Емисионна стойност на 1 акция 4.48 лв. 
Условие за успех на емисията Минимум 223 215 акции
Типове поръчки лимитирана/пазарна
Борсов код  HRC1
Мениджър на емисията / Съветник BEAM пазар ИП Карол АД
Продължителност на предлагането Една търговска сесия, 15.12.2021 г. от 9:30 до 14:00 ч.
Записване на акции Пропорционално разпределение спрямо всички заявки за записване
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата                           15.12.2021 г.

 

HR Capital планира да набере капитал от близо 1.5 млн. лв, с опция за допълнителни близо 1 млн. лв., чрез първично публично предлагане на пазара на растеж на Българска фондова борса (БФБ) – BEAM. Средствата се планира да бъдат използвани за последващи инвестиции в:

 • компаниите от портфолиото
 • най-добрите иновативни компании, които следят,
 • утвърдени фондове, с които ще се улесни достъпа на инвеститорите до световни иновативни компании „еднорози“.

Как да участвате в първичното публично предлагане  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона (планиран за 15.12.2021 г.)  Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Тъй като разпределението на акциите ще е пропорционално спрямо всички заявки за записване, времето на въвеждане на пазарните поръчки няма да е определящо за изпълняването им. Лимитирани поръчки, следва да бъдат подавани с цена от 4.48 лв. Поръчки подадени с цена, различна от 4.48 лв. ще бъдат изтривани. 

Подробна информация как ще се проведе аукциона можете да намерите в Документа с описание на БФБ 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути.

 

Презентация за инвеститори:

На 8 декември, от 18:30 ч. се проведе презентация, по време на която Христо Христов, основател на HR Capital разказа повече за дружеството, за целите и плановете на компанията относно търсения от публичното предлагане капитал:

Компании и фондове, част от портфейла на HR Capital:

 • eBag - лидерът у нас в онлайн търговията на хранителни стоки, като според вътрешни данни на компанията, към средата на 2021 г., държи около 70% от този пазар.
  BIODIT - водеща високотехнологична компания, специализирана в разработването и производството на биометрични системи за контрол на достъпа и сигурност.
  Superdoc & Healee
  , водещи здравната иновация у нас - платформа за запис на час при лекар и платформа за телемедицина и онлайн консултации с лекар, която се използва както у нас, така и в над 10 страни  по света.
  Agrigate Media - водеща медийна група в областта на селското стопанство в България

 • Endeavor Catalyst – Фонд с над 200 инвестиции, среди които и 37 компании, оценени на $1B+, включително 29 компании-еднорози. До момента са реализирани и 18 успешни екзита на компании.
 • Eleven 2.0 - фондът инвестира в едни от най-обещаващите компании в България и региона и за малко над 2 години отчете един значителен екзит (SMS Bump към Yotpo), две компании, които имат потенциал да бъдат еднорози (GTMHub и Payhawk), както и няколко растящи компании (Nitropack, eBag, Econic и Ondo).
 • Eleven 3.0 – Фондът стартира през м. октомври 2021 г. и ще инвестира в 5 вертикали: Fintech, Healthcare, Future of Work, Future of Food и Ecomtech. Фондът е със летящ старт, защото вече има инвестиции в 7 стартиращи компании, сред които Beme.ai, ProductLead, Biopix-T и SuperOkay.

Резултати

Съобщение - Резултати от ППП - Ейч Ар Кепитъл АД 

Основна информация

Презентация на HR Capital

Видео от презентацията пред инвеститори

Документи

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на Ейч Ар Кепитъл АД

Документ за допускане на емисия акции

Приложения към Документа за допускане на емисия акции

Описание за провеждане на аукционa на БФБ

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg