Първично публично предлагане на Дронамикс Кепитъл ЕАД

 

Дронамикс Кепитъл ЕАД е специално създадено дружество с цел да се предостави достъп на инвеститорите до технологичния стартъп "Дронамикс", който от 2014 г. работи по създаването на безпилотни самолети за доставки на товари. Компанията оперира паневропейска мрежа за дронпортове, която обхваща повече от 35 летища в 11 европейски държави.

Дронамикс Кепитъл ЕАД планира да набере допълнителен капитал от 3 млн. евро чрез първично публично предлагане на пазара на растеж на Българска фондова борса (БФБ) – BEAM. 90% от средствата ще бъдат инвестирани в Dronamics Global Limited – компанията-майка, под формата на определен инструмент SAFE, който при бъдещ капиталов рунд се конвертира в обикновени акции без право на глас на Dronamics Global Limited на преференциална цена. С останалите 10% ще бъдат заплатени разходите по предлагането и оперативните разходи по функционирането на Дрoнaмикс Кепитъл ЕАД в дългосрочен план;

 

Резюме на предлагането

Eмитент Дронамикс Кепитъл АД
Основна дейност Разработване на безпилотни самолети за доставки на товари
Нови акции, предмет на предлагане 5 334 081 броя привилегировани, безналични, поименни Клас Б акции
Номинална стойност на 1 акция 1 лв.
Емисионна стойност на 1 акция 1.10 лв.
Условие за успех на емисията Минимум 2 667 040 броя акции
Типове поръчки лимитирана/пазарна
Борсов код на емисията DRO1
Мениджър на емисията / Съветник BEAM пазар ИП Карол АД
Продължителност на предлагането Една търговска сесия, 02.12.2021 от 09:30-14:00 ч.
Записване на акции Пропорционално разпределение спрямо всички заявки за записване
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата 2 декември 2021 г.

  

Повече за Дронамикс:

Мисията на Дронамикс е да революционизира транспорта на стоки като съкрати разходите и времето за доставка. За целта компанията разработва нов тип товарен самолет („Черният лебед“), който е:

  • малък, безпилотен и изключително икономичен;
  • може да транспортира 350 кг на над 2500 км;
  • спестява над 50 % от нормалните разходи за дейността;
  • самолетът лети посредством щадящо околната среда гориво E 10, а към 2023 год. той ще премине към абсолютно чист биоетанол;
  • лети автономно, един оператор може да наблюдава и управлява дистанционно до 10 самолета едновременно чрез сателит;
  • без нужда от специализирана и скъпа инфраструктура, за да излита и каца;
  • без нужда от товаро-разтоварителна техника за подготовка на полета.

 

Дронамикс е много повече от просто производител на транспортни самолети. Компанията планира да разполага с цялата инфраструктура за организация и изпълнение на транспортни услуги с бързината на въздушния транспорт при рентабилността на сухопътния.

Презентация за инвеститори:

На 25 ноември 2021 г. се проведе презентация пред инвеститорите, по време на която от екипа на компанията разказаха повече за бъдещите ѝ цели и за плановете относно търсения от публичното предлагане капитал:

 

Как да участвате в първичното публично предлагане  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата в датата на IPO аукциона.  Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Тъй като разпределението на акциите ще е пропорционално спрямо всички заявки за записване, времето на въвеждане на пазарните поръчки няма да е определящо за изпълняването им. Лимитирани поръчки, следва да бъдат подавани с цена от 1.10 лв. Поръчки подадени с цена, различна от 1.10 лв. ще бъдат изтривани. 

Подробна информация как ще се проведе аукциона можете да намерите в Документа с описание на БФБ 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути. 

 

Медиите за Дронамикс:

Резултати

Съобщение - Резултати от ППП - Дронамикс Кепитъл ЕАД 

Основна информация

Презентация на Дронамикс Кепитъл ЕАД

Видео от презентацията пред инвеститори

Документи

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на Дронамикс Кепитъл ЕАД

Документ за допускане на емисия акции

Приложения към Документа за допускане на емисия акции

Допълнителни разяснения към SAFE инструмента

Описание за провеждане на аукционa на БФБ

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg