Forex и CFD търговия

 
 
Платформа Инструмент Комисиона
Карол Дилинг CFDs върху акции от САЩ 0.025$ на акция, минимална комисиона - 2$
Карол Дилинг CFDs върху акции от Франция, Испания и други 0.10% от размера на позицията, минимална комисиона - 5 EUR
Карол Дилинг Forex / валутни двойки, злато и сребро, индекси, суровини, съкровищни бонове няма
Карол MetaTrader4 Forex / валутни двойки, злато и сребро няма*
 

Изтеглете пълния списък с комисиони при търговия с договори за разлика върху акции на платформата Карол Дилинг 

 

* Такса за поддръжка на сметка в МТ4, в размер на 2 лева месечно, с включен ДДС, се събира от ИП за всяка календарна година ежегодно до 31 януари на следващата календарна година, в случай, че по отношение на клиента са налице условията, посочени в чл. 113, ал. 4, т. 1.1 от Общите условия на „Карол“ АД . 

 

Данъчно облагане

Съобразно спогодбите за двойното данъчно облагане за всяка една от страните във и извън Европа, ИП Карол и неговите клиенти не дължат данъци в съответната държава. В страните се удържат единствено данъците върху дивидентите, като процентната ставка е различна за различните страни.

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244; 02/4008 242; 02/4008244;

e-mail: forex@karoll.bg

 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

67.02% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.