Увеличение на капитала на "Биодит" АД

 

Резюме на предлагането

Eмитент               
"Биодит" АД
Нови акции, предмет на предлагането
1 000 000 броя обикновени акции
Номинална стойност на 1 акция
1 лв.
Емисионна стойност на 1 акция
1.70 лв.
Условие за успех на емисията
Минимум 250 000 акции
График на предлагането
Начална дата за търговия на правата 26.08.2022 г.
Крайна дата за търговия на правата
08.09.2022 г.
Начална дата за прехвърляне на права
 
26.08.2022 г.
Крайна дата за прехвърляне на права
12.09.2022 г.
Дата на аукциона за продажба на неупражнени права
14.09.2022 г.
Начална дата за записване на акции от увеличението         
26.08.2022 г.
Крайна дата за записване на акции от увеличението
19.09.2022 г.

 

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагане на интернет страницата на пазар BEAM, т.е. акционери към 24.08.2022 г. (сряда);

 

Последната дата за сключване на сделки с акции на “Биодит АД на пазар BEAM, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 22.08.2022 г. (понеделник).

 

Дати на оповестяване на съобщението за предлагането:

Оповестяване на съобщението на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД - 16.08.2022 г.

Оповестяване на съобщението на уеб-сайта на дружеството - 16.08.2022 г.

Оповестяване на съобщението в http://www.x3news.com/ - 16.08.2022 г.

Оповестяване на съобщението на на уеб-сайта на пазар BEAM и начална дата на предлагането – 17.08.2022 г.

 

Как да участвате в публичното предлагане

  • Стъпка 1Сключвате договор за брокерски услуги с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути;

  • Стъпка 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции, по банковата сметка на ИП „Карол“ АД, посочена в договора, както и допълнителна сума, необходима за придобиването на правата за участието в увеличението на капитала на дружеството;
  • Стъпка 3: Подавате поръчка за покупка на права за участие в увеличението на капитала на дружеството, а след закупуването им получавате потвърждение за придобитите права;
  • Стъпка 4: Подавате заявка за упражняване на правата си за участие в увеличението на капитала на „Биодит“ АД,  чрез записване на нови акции;
  • Стъпка 5: Придобитите акции ще бъдат налични за търговия приблизително 1 месец след успешното приключване на подписката.

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с нас на телефон +359 2 4008 250 или на имейл: broker@karoll.bg.

 

''БИОДИТ'' АД ПРЕЗЕНТАЦИЯ: УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 30.08.2022

 

 

 

“Биодит” АД е високотехнологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните системи на „Биодит“ АД обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност чрез разпознаване на пръстови отпечатъци. Областите на приложение на биометричната технология на Дружеството са в множество насоки - хотели, производствени сгради, бизнес и офис центрове, търговски и жилищни сгради, финансовия сектор и автомобилната промишленост.

 

„Биодит“ АД се фокусира върху предоставянето на решения за три основни вертикали:

 

ХОТЕЛИЕРСТВО

Решениe: BIODIT Hotel Management System - гостите получават достъп до стаята си и зони/помещения в хотела чрез свой персонален ключ (пръстов темплейт). Решението дава възможност за контрол на достъпа и работното време на персонала на хотела.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Решениe: BIODIT Access Control - осигурява най-високо ниво на сигурност във всяка административна или обществена сграда чрез контрол на достъпа. Системите позволяват задаване на работен график, контрол на различни електрически уреди, алармени и вентилационни системи, както и мониторинг в реално време.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Решение: BIODIT Time Management - доставя информация за работните часове и посещаемостта на персонала в реално време, което позволява управляване графици и създаване на отчети за работа.

 ПОСТИГНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕД ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОД.

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ПРИ УСПЕХ

С оглед на целите на увеличението на капитала с 1.7 млн. лв. средствата ще бъдат използвани за:

  • реализиране на плановете за експанзия в чужбина, както и за осигуряване на необходимите стоково-материални запаси за изпълнението на тази задача;
  • приоритетният пазар за „Биодит“ АД си остава Испания;
  • планиран е старт на продажбите и на още два европейски пазара, като се разглеждат Гърция, Италия, Германия и Великобритания;
  • на чуждите пазари през следващите две години, Дружеството ще предлага само хотелски системи;
  • стратегията за международно разширение в хотелската индустрия е базирана на директни продажби или партньорства с дистрибутори на системи за контрол на достъп и работно време, производители на врати, телекомуникационни компании, софтуерни компании.

Сред партньорите на „Биодит“ АД са:

 

Медиите за „Биодит“ АД

 

 

 

 

 

 

Основна информация

Презентация на „Биодит“ АД

Документи

 

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на „Биодит“ АД

Документ за допускане на емисия акции

Приложения към Документа за допускане на емисия акции

Заявка за записване на акции

 

Инструкции към ИП

 

Инструкции към ИП

Обобщена заявка за подаване към ИП Карол АД

 

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка