Увеличение на капитала на Алтерко АД

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 000 000 АКЦИИ НА "АЛТЕРКО" АД

На основание чл. 21, ал. 1  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Регламент (EС) 2017/1129, представяме потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на "АЛТЕРКО" АД в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166 ("Проспекта"), ведно с всички негови части и приложения.

На основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка с чл. 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/980, във връзка с възникнали след датата на одобрението на Проспекта нови обстоятелства към същия са изготвени Допълнения, потвърдени с решения на Комисията за финансов надзор: Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. и Решение от № 601-Е от 13.08.2020 г. ("Допълненията"). Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта и Допълненията в раздел „Документи“ на настоящата страница.

 

 
Резюме на предлагането
Eмитент               
Алтерко АД
Нови акции, предмет на предлагането
3 000 000 броя обикновени акции
Номинална стойност на 1 акция
1 лв.
Емисионна стойност на 1 акция
3 лв.
Условие за успех на емисията
Минимум 1 000 000 акции
График на предлагането
Начало на търговията с права и на записването на нови акции
08.10.2020 г.
Последен ден за търговия с права на регулирания пазар
19.10.2020 г.
Последен ден за прехвърляне на права                            
21.10.2020 г.
Служебен аукцион за продажба на неупражнените права
23.10.2020 г.
Последен ден за записване на акции и за заплащането им
30.10.2020 г. 
Регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър
(на или около) 09.11.2020 г. 
Вписване на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД
(на или около) 17.11.2020 г.
Вписване на емисията нови акции в регистъра, воден от КФН
(на или около) 24.11.2020 г.
Начало на търговията с нови акции на „Българска фондова борса“ АД
(на или около) 08.12.2020 г.

 

Как да участвате в публичното предлагане

  • Стъпка 1Сключвате договор за брокерски услуги с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути;

  • Стъпка 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции, по банковата сметка на ИП „Карол“ АД, посочена в договора, както и допълнителна сума, необходима за придобиването на правата за участието в увеличението на капитала на дружеството;
  • Стъпка 3: Подавате поръчка за покупка на права за участие в увеличението на капитала на дружеството, а след закупуването им получавате потвърждение за придобитите права;
  • Стъпка 4: Подавате заявка за упражняване на правата си за участие в увеличението на капитала на „Алтерко“ АД,  чрез записване на нови акции;
  • Стъпка 5: Придобитите акции ще бъдат налични за търговия приблизително 1 месец след успешното приключване на подписката.

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с нас на телефон +359 2 4008 250 или на имейл: broker@karoll.bg.

 

 

Allterco е доставчик на мобилни услуги с повече от 15 години опит в мобилните продукти и услуги с добавена стойност. Към сегашния момент компанията оперира на азиатския и американския пазар, след като през 2019 г. продаде европейски си бизнес на норвежката LINK Mobility Group.

От 2015 г. Allterco предприема големи стъпки в своето развитие, като се насочва към нов, иновативен и много обещаващ сегмент: Интернет на нещата (IoT). Групата е стеснила фокуса си към двете най-интересни и високо-потенциални ниши в този сегмент: домашна автоматизация и носещи технологии.

В момента Allterco има две водещи продуктови линии, които се продават по целия свят:

 

MyKi 

 

Детският часовник с инетгиран GPS-GSM - MyKiTM ,е устройство от ново поколение, което позволява на родителите да общуват с и да наблюдават местоположението на своето дете. Продукта е лидер на българския пазар като повече от 50% от малките деца носят часовника Myki. След успеха на часовника MyKi, компанията разшири продуктовата линия, за да включи MyKi Touch, с добавен тъчскрийн, както и Myki Pet, който помага на собствениците на домашни любимци да наблюдават местоположението им.

 

Shelly

 

Shelly е най-малкият в света Wi-Fi превключвател с измерване на мощността. Позволява дистанционно да управлявате вашите електроуреди, контакти, светлини и в общи линии всяко устройство с малко Wi-Fi реле. Shelly е първата по рода си система за автоматизация, която ви позволява да контролирате напълно дома си отвсякъде. Непрекъснато се класира сред най-продаваните продукти на Amazon в своя сегмент и всички продукти на марката са сред топ избора на потребителите.

 

Презентация на Shelly на IFA 2020 

 

 

Медиите за Алтерко*

BG:

EN:

Документи

Резултати

Уведомление - Резултати от ППП - "Алтерко" АД

Основна информация

Видео от презентацията пред инвеститори

Презентация на "Алтерко" АД

Заявка за записване на акции

Проспект

Резюме - (част I от Проспекта) - Консолидирана версия / Резюме - (част I от Проспекта) - Консолидирана версия 2

Регистрационен документ - част II от Проспекта - Консолидирана версия / Регистрационен документ - част II от Проспекта - Консолидирана версия 2

Документ за ценни книжа - част III от Проспекта - Консолидирана версия / Документ за ценни книжа - част III от Проспекта - Консолидирана версия 2

Допълнителни документи

Съобщение за допълнение 3 към Проспекта

Одобрение на допълнение 3 към Проспекта

Допълнителни документи

Предупреждения към инвеститорите

Предупреждения към инвеститорите

Инструкции към ИП

Инструкции към ИП

Обобщена заявка за подаване към ИП Карол АД

English documents

English documents

Italian and German documents

Italian and German documents

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка