Увеличение на капитала на Алтерко АД

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 000 000 АКЦИИ НА "АЛТЕРКО" АД

На основание чл. 21, ал. 1  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Регламент (EС) 2017/1129, в секция "Документи" на тази страница представяме потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на "АЛТЕРКО" АД в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166 ("Проспекта"), ведно с всички негови части и приложения.

 

Началото на публичното предлагане, което ще бъде осъществено въз основа на така публикувания Проспект, ще бъде определено в съответствие с чл. 92а, ал. 3 ЗППЦК – от публикуването на нарочно съобщение за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК, което ще следва публикуването на проспекта

 

 

Allterco е доставчик на мобилни услуги с повече от 15 години опит в мобилните продукти и услуги с добавена стойност. Към сегашния момент компанията оперира на азиатския и американския пазар, след като през 2019 г. продаде европейски си бизнес на норвежката LINK Mobility Group.

От 2015 г. Allterco предприема големи стъпки в своето развитие, като се насочва към нов, иновативен и много обещаващ сегмент: Интернет на нещата (IoT). Групата е стеснила фокуса си към двете най-интересни и високо-потенциални ниши в този сегмент: домашна автоматизация и носещи технологии.

В момента Allterco има две водещи продуктови линии, които се продават по целия свят:

 

MyKi 

 

Детският часовник с инетгиран GPS-GSM - MyKiTM ,е устройство от ново поколение, което позволява на родителите да общуват с и да наблюдават местоположението на своето дете. Продукта е лидер на българския пазар като повече от 50% от малките деца носят часовника Myki. След успеха на часовника MyKi, компанията разшири продуктовата линия, за да включи MyKi Touch, с добавен тъчскрийн, както и Myki Pet, който помага на собствениците на домашни любимци да наблюдават местоположението им.

 

Shelly

 

Shelly е най-малкият в света Wi-Fi превключвател с измерване на мощността. Позволява дистанционно да управлявате вашите електроуреди, контакти, светлини и в общи линии всяко устройство с малко Wi-Fi реле. Shelly е първата по рода си система за автоматизация, която ви позволява да контролирате напълно дома си отвсякъде. Непрекъснато се класира сред най-продаваните продукти на Amazon в своя сегмент и всички продукти на марката са сред топ избора на потребителите.

 

Медиите за Алтерко*

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка