Увеличение на капитала на Алтерко АД

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 000 000 АКЦИИ НА "АЛТЕРКО" АД

На основание чл. 21, ал. 1  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Регламент (EС) 2017/1129, представяме потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на "АЛТЕРКО" АД в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166 ("Проспекта"), ведно с всички негови части и приложения.

На основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка с чл. 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/980, във връзка с възникнали след датата на одобрението на Проспекта нови обстоятелства към същия е изготвено Допълнение, потвърдено с Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор ("Допълнението"). Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Допълнениято в раздел „Документи“ на настоящата страница.

 

 

 

Allterco е доставчик на мобилни услуги с повече от 15 години опит в мобилните продукти и услуги с добавена стойност. Към сегашния момент компанията оперира на азиатския и американския пазар, след като през 2019 г. продаде европейски си бизнес на норвежката LINK Mobility Group.

От 2015 г. Allterco предприема големи стъпки в своето развитие, като се насочва към нов, иновативен и много обещаващ сегмент: Интернет на нещата (IoT). Групата е стеснила фокуса си към двете най-интересни и високо-потенциални ниши в този сегмент: домашна автоматизация и носещи технологии.

В момента Allterco има две водещи продуктови линии, които се продават по целия свят:

 

MyKi 

 

Детският часовник с инетгиран GPS-GSM - MyKiTM ,е устройство от ново поколение, което позволява на родителите да общуват с и да наблюдават местоположението на своето дете. Продукта е лидер на българския пазар като повече от 50% от малките деца носят часовника Myki. След успеха на часовника MyKi, компанията разшири продуктовата линия, за да включи MyKi Touch, с добавен тъчскрийн, както и Myki Pet, който помага на собствениците на домашни любимци да наблюдават местоположението им.

 

Shelly

 

Shelly е най-малкият в света Wi-Fi превключвател с измерване на мощността. Позволява дистанционно да управлявате вашите електроуреди, контакти, светлини и в общи линии всяко устройство с малко Wi-Fi реле. Shelly е първата по рода си система за автоматизация, която ви позволява да контролирате напълно дома си отвсякъде. Непрекъснато се класира сред най-продаваните продукти на Amazon в своя сегмент и всички продукти на марката са сред топ избора на потребителите.

 

Медиите за Алтерко*

BG:

EN:

Документи

Проспект

Резюме (част I от Проспекта) / Summary part I English / Summary part I German / Summary part I Italian

Допълнение към Резюме / Supplement to Summary part I English / Supplement to Summary part I German / Supplement to Summary part I Italian

Регистрационен документ (част II от Проспекта) / Registration document part II English

Допълнение към Регистрационен документ Supplement to Registration Document part II English 

Документ за ценните книжа (част III oт Проспекта) / Securities note part  III English

Допълнение към Документ за ценни книжа Supplement to Securities Note part III English

Декларации от отговорните лица

Декларация Светлин Тодоров / Declaration Svetlin Todorov

Декларация Светлин Тодоров (към Допълнение) / Declaration Svetlin Todorov (Supplement)

Декларация Николай Мартинов / Declaration Nikolay Martinov

Декларация Николай Мартинов (към Допълнение) / Declaration Nikolay Martinov (Supplement)

Декларация Димитър Димитров / Declaration Dimitar Dimitrov

Декларация Димитър Димитров (към Допълнение) / Declaration Dimitar Dimitrov (Supplement)

Декларация Албена Бенева / Declaration Albena Benkova

Декларация Албена Бенева (към Допълнение) / Declaration Albena Benkova (Supplement)

Декларация Ава Партньори / Declaration AVA Partners

Декларация Ава Партньори (към Допълнение) / Declaration Ava Partners (Supplement)

Декларация Приморска Одиторска Компания / Declaration Primorska Audit Company

Декларация Приморска Одиторска Компания (към Допълнение) / Declaration Primorska Audit Company (Supplement)

Устав на дружеството

2019-06-27 Устав - файл с възможност за търсене / Articles of Association - searchable

2019-06-27 Устав - сканирано копие от хартиен носител / Articles of Association

Решения на Съвета на директорите

2020-01-24 Решение на СД - увеличение и параметри / Resolution of BoD re Details of the Capital Increase

2019-12-20 Решение на СД - увеличение / Resolution of BoD re Capital Increase

2020-06-03 Решение на СД - Допълнение към Проспект / Resolution of BoD re Supplement

Доклад на независимия одитор

Доклад на независимия одитор / Auditors report on pro forma statements

Решения на КФН

Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. - потвърждение на Проспект / Decision of FSC for Approval of Prospectus

Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. - потвърждение на Допълнение към Проспект / Decision of FSC for Approval of Supplement to Prospectus

Предупреждения към инвеститорите

Предупреждения към инвеститорите

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка