Допускане до търговия на регулирания пазар на БФБ АД и последващо увеличение на капитала на Смарт Органик АД

Придобиване на статут на публично дружество от „Смарт Органик“ АД

Смарт Органик АД е най-големият производител и дистрибутор на биохрани и напитки в България и сред водещите в цяла Европа. Компанията произвежда биохрани и сурови барчета “Roobar”, био курабийки под марките “Kookie Cat”, “Rookies” и “Курабийница“, биопродукти под марката “Dragon Superfoods”, ядкови тахани, солени снаксове и шоколадови пралини под марките “Bett'r”, органични био спредове и тахани под бранда “Naughty nuts”. Продукти на различните марки на компанията се изнасят в над 60 държави, като най-големите експортни пазари са Германия, Швейцария, страните от Централна Европа, скандинавските държави, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Испания, Франция, Румъния и Близкия изток. Групата оперира и собствена верига био магазини под бранда „Зелен“, заедно с онлайн магазините zelen.bg, naughtynuts.de и smartorganic.bg/organic-shop/.

 

От месец декември 2021 г., акциите на Смарт Органик АД се търгуват пазар BEAM (с борсов код SO), организиран от "Българска фондова борса" АД, който е многостранна система за търговия.

 

Като естествено продължение на стремежа на Дружеството към разрастване на дейността, прозрачност и налагане на високи стандарти на корпоративно управление през месец март на 2024 г., беше взето решение за придобиване от Дружеството на статут на публично дружество и за преместване на организираната търговия с акциите на дружеството от пазар BEAM на регулирания пазар, организиран от БФБ, Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”.

 

С Решение №314-ПД/14.05.2024 г., Комисията за финансов надзор е одобрила Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на „Смарт Органик“ АД и за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството.

 

С текста на Проспекта може да се запознаете ТУК.

Запис от официалната презентация пред инвеститори

 

 

Дружеството ще стане публично от датата на решението на Съвета на директорите на “Българска Фондова Борса” АД за допускане на акциите му за търговия на регулирания пазар на БФБ АД, което се очаква да стане на или около 20.05.2024 г.

 

Подписка за увеличение на капитала

След допускане на акциите до търговия на регулирания пазар на БФБ АД Дружеството ще стартира подписка за увеличение на капитала си, чрез издаване на до 1 031 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал от 1.00 лев и емисионна стойност от 19.00 лева всяка.

 

График на предлагането

Планираният график на предлагането е както следва

 

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4  ЗППЦК

03.06.2024

Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК

12.06.2024

Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ

10.06.2024

Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции

14.06.2024

Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК

21.06.2024

Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ

На или около 28.06.2024

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД

На или около 05.07.2024

Регистриране на новите акции в регистъра по чл. 30 от ЗКФН

 На или около 12.07.2024

Начало на търговията с новите акции на БФБ

На или около 19.07.2024

 

Подробна информация за дружеството

Мисията на компанията е да направи здравословните био храни вкусни и достъпни за всички. Смарт Органик е сертифицирана по най-високите международни стандарти за качество

 

 


Пазарна информация
Развитие на цената


Основни финансови показатели

 
Медиите за „Смарт Органик“ АД

"Смарт органик" отваря новата си фабрика за биохрани за 16 млн. лв. през април

"Смарт органик" ще пренесе в България производството на закупената Naughty Nuts (capital.bg)

Ѕmаrt Оrgаnіс нaбиpa нoв ĸaпитaл oт БФБ и oбяви зa ĸaĸвo щe гo изпoлзвa

Smart Organic търси капитал на БФБ за разширение и по-голям пазарен дял в Германия