17 май 2024

Програма „Карол Семестър“ се завръща

Те ще имат възможност да бъдат обучавани от експерти с опит в световни лидери като Goldman Sachs, Barclays Capital и Boston Consulting Group. Преобладаваща част от завършилите програмата в последствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции.

„Карол Семестър“ е създадена за студенти от специалности, свързани сикономика, счетоводство, бизнес и финанси, както и за такива, които имат желание да придобият практически знания във финансовата индустрия. Програмата се провежда в периода от 15-ти юли до 9-ти август в сградата на Финансова Група „Карол“.    

Групата„Карол“ е лидер в небанковата финансова индустрия в България вече 30 години и предоставя услуги в сферата на управлението на активи, капиталовите пазари, борсовата търговия и инвестиционното банкиране.      

Програмата е разделена в четири едноседмични модула с определен фокус и цел да развият специфични знания и практични умения на участниците. Модулите включват множество упражнения, посещения на бизнеси, оценка на реална компания и лекции от уважавани професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.

Модули на програмата

 • Оценка на компания
 • Дялово финансиране
 • Капиталови пазари
 • Меки умения и кариерно развитие

  Теми, които обхваща програмата

 • Инвестиционен и финансов анализ
 • Оценка на инвестиции
 • Управление на активи
 • Дялово инвестиране (Venture Capital, Growth Equity)
 • Инвестиционно банкиране
 • FOREX, CFD, опции, фючърси, суапове
 • Макроикономика
 • Меки умения

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти, завършили 2-ри курс на образователна степен „бакалавър” по финансови, бизнес, счетоводни и икономически специалности в български или чуждестранни висши училища
 • Среден успех от обучението до момента минимум Много добър (4.50) или еквивалентната равностойност за различните от шестобалната скала системи
 • Базови познания по счетоводство и финанси
 • Отлична компютърна грамотност и отличен английски език
 • Добри умения за работа с MS Excel
 • Изразен интерес и познания за капиталовите пазари и финансовия анализ
 • Амбиция за кариерно развитие в областта на финансите

Как да кандидатствате:

Представете своята кандидатура с:

 • CV
 • Мотивационно писмо
 • Служебен документ, удостоверяващ средния успех от следването до момента
 • Препоръка от преподавател (препоръчителен, но не задължителен документ)

Кандидатите трябва да изпратят до 30 юни 2024 г. по електронна поща на адрес semester@karoll.bg гореизброените документи.

Дължината на мотивационното писмо да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачена за предпочитане във файл тип *pdf.

Как ще протече подборът?

 • Събиране на документи за кандидатстване до 30.06.2024 г.
 • Първоначална селекция по документи до 05.07.2024 г.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към нас на електронна поща на адрес semester@karoll.bg.

Очакваме ви!   

Назад към новините