Доверително управление

Доверително управление е услуга, предназначена за тези, които искат професионалист да управлява парите им вместо тях, за да можете да се съсредоточите върху  по-важни неща  в живота ви.

Какво да очаквате от услугата доверително управление?

 • Високо квалифицирани професионалисти ще управляват активно парите ви;

 • Вашият порфейл ще бъде съобразен с риска, който сте склонни да поемете, спрямо инвеститорския ви профил;

 • Екип от анализатори ще изготвя цялото инвестиционно проучване за персонализирането на услугата доверително управление спрямо вашите изисквания;

 • Ще бъдете информиран регулярно за текущото състояние на портфейла, сделките  и  доходността ви;

 • При ползване на услугата доверително управление ще получавате ежегоден преглед на портфейла ви, за да се уверите, че инвестиционната ви стратегия е правилна;

Кои са често срещаните цели, които задават клиентите на услугата доверително управление?

 • Доверително управление с цел пенсиониране или постигане на други големи финансови нужди в живота като закупуване на имот, заплащане на образованието на децата ни в чужбина или натрупване на богатство;

 • Доверително управление за възползване от данъчни облекчения;

 • Доверително управление за набавяне на регулярен доход;

 • Агресивно доверително управление в алтернативни инвестиции;

Защо да изберете доверително управление в Карол?

 • Повече от 25 години опит на капиталовите пазари;

 • Индивидуален подход – за всеки клиент създаваме индивидуална инвестиционна политика, съобразена с личния му инвеститорски профил, инвестиционни му цели и характеристики. Освен че получава ежемесечно информация за състоянието на портфейла си, всеки клиент на услугата доверително управление има възможност да обсъжда с портфейлните мениджъри  следваната инвестиционна стратегия;

 • Инвестирате глобално – чрез доверително управление в Карол можете да инвестирате в изключително широк кръг от класове активи – както директно в акции в България, така и в акции и структурирани инструменти на световните финансови пазари, в борсово търгувани стоки, фондове и др. Използвайки услугата доверително управление, ние увеличаваме многократно гъвкавостта на портфейла ви – бързо, лесно и с минимални разходи средствата могат да се насочат от един клас активи към друг при промяна на перспективите за съответния пазар;

 • Надежден партньор - компаниите от финансова група Карол работят за увеличение на финансовото богатство на своите клиенти вече повече от 15 години и към момента управляват активи на стойност над 350 млн. лева;

 • Компаниите от групата Карол са лидери във финансовия сектор и отстояват водещата си позиция ежедневно:

 • Карол е носител на приза инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ за последните 17 години (2002-2018), трикратен победител в ежегодната класация на в. „Банкеръ” – инвестиционен посредник на годината (2006-2008), както и носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012);

 • Карол Капитал Мениджмънт създаде първия фонд за инвестиции в акции на българския и румънския капиталови пазари през 2004 година и първи даде възможност на българина да инвестира на фондовите пазари в чужбина;

 • Адванс Терафонд е най-голямото публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел с фокус върху земеделска земя. Компанията притежава над 200 хиляди дка земеделска земя и е с пазарна капитализация от над 200 млн. лв.

 • Адванс Екуити (създадена през 2006 година) е първата българска публична компания за дялово финансиране на прохождащи, млади и развиващи се частни компании;

Доверително управление е подходящо за тези, които имат желание да инвестират в ценни книжа или други финансови инструменти, но не се чувстват достатъчно подготвени да вземат най-правилното решение самостоятелно и имат нужда от консултант.

Експертите на Карол застават пред вас с обещание да ви дадат качествени решения на въпросите, свързани с вашите пари, и пълен поглед върху управлението на портфейла ви и услугите, от които се нуждаете, за да си осигурите по-добро финансово бъдеще. Доверително управление в Карол ви гарантира индивидуален подход и възможност да инвестирате глобално.

Разберете повече за услугата доверително управление от нашите експерти.

Свържете се с нас

Уведомление:

Уважаеми клиенти,

С настоящото се уведомяват всички потенциални клиенти на услугата доверително управление на индивидуален портфейл, както и всички настоящи доверители, сключили тристранни договори за доверително управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари без специални нареждания от клиента, че на 26.05.2016 год. Съветът на директорите на ИП Карол АД прие решение за изменение на действащата Тарифа за стандартните такси и комисионни възнаграждения и по-конкретно за въвеждането на нова такса за попечителство на ценни книжа в размер на 0,05% от общия размер на останалите клиентски активи, определени на средномесечна основа за предходната календарна година и на такса за съхранение на парични средства по подсметки при ИП Карол АД в размер на 0,5% от общия размер на съхраняваните клиентски парични средства, определен на средномесечна основа за предходната календарна година.

Във връзка с Решение № 32 от 01.12.2016 год. на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за намаляване на годишната вноска по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на ИП Карол АД прие решение за пропорционално намаляване на таксата за съхранение на парични средства по подсметки при ИП Карол АД, като по този начин, считано от 01.01.2017 год., таксата за съхранение на парични средства, дължима по всички действащи тристранни договори за доверително управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари без специални нареждания от клиента ще бъде в размер на 0,25% от общия размер на съхраняваните клиентски парични средства, определен на средномесечна основа за предходната календарна година, докато таксата за попечителство и съхранение на финансови инструменти по подсметки в ИП Карол АД остава непроменена.

Настоящото съобщение предоставя неадресирана до конкретен клиент информация, поради което на основание на чл. 140, т. 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 година за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и чл. 15 от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, информацията се публикува в електронен вид на интернет страницата на УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД и на интернет страницата на ИП Карол АД.

Повече информация можете да получите на e-mail: investing@karoll.bg.

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg