Как Да Печелим от Междупазарен Анализ

Повечето Форекс трейдъри се концентрират само върху Форекс пазара. Обикновено избират няколко валутни двойки, които да търгуват. Много често се случва форекс трейдърите да се фокусират само върху определени времеви интервали, на които да търгуват. Например, търгуват само на 15 мин. и на 1 час. При такъв тип стратегия форекс трейдърите често губят от погледа си цялата картина. Те не разбират какво се случва глобално в  световната икономика и как тя влияе на валутните двойки, които те търгуват.

В един свободен финансов свят всички активи са свързани. Ето защо  форекс трейдърите трябва да следят какво се случва при другите активи. Например, цените на стоките и тяхното движение ще подскаже дали се заражда инфлация или дефлация. Цените на облигациите ще покажат как се движат лихвените проценти. Как се движат цените на  акциите по света ще покаже дали има глобални трендове, които да покажат парични потоци към дадена икономика.

Основният принцип, който всеки форекс трейдър трябва да знае е, че всички пазари са свързани. С други думи, чрез междупазарен анализ може да определим как случващото се на пазара на акции, стоки и облигации въздейства на форекс пазара.

Какви зависимости да търсят форекс трейдърите?

Една зависимост, която трябва да следят форекс трейдърите е, че когато има покачване на стоките, това обикновено води до инфлация. Когато дадено правителство се притеснява от инфлация, то повишава лихвените проценти.  Високите лихвени проценти  също правят валутата по-скъпа (пряка зависимост с форекс пазара).  Това влияе негативно върху износителите.  Повечето големи корпорации са големи износители и скъпата валута оскъпява продукцията, която трябва да пласират в чужбина. По този начин високите лихвени проценти оказват негативен ефект върху пазара на акции. И обратно, ниските лихвени нива подпомагат пазара на акции, но са негативни за валутата.

Ето още няколко обобщени зависимости с които всеки форекс трейдър трябва да се съобрази:

  • ✔️ Цените на облигациите и на стоките се движат обикновено в противоположни посоки. Цените на стоките и доходността на облигациите обикновено се движат в една посока.
  • ✔️ Покачването на цените на облигациите е добро за акциите. Пазарът на облигации обикновено сменя посока по-рано от пазара на акции. Ето защо,  можем да го използваме като водещ индикатор за промяна при пазара на акции.
  • ✔️ Цените на стоките обикновено се влияят от долара. Силният долар е негативен за цените на стоките.

Друго нещо, което всеки  форекс трейдър трябва да знае е,  че никога няма 100% сигурност, че дадена зависимост ще се изпълни. Винаги има различни нюанси и фактори, които влияят върху форекс пазара и между пазарния анализ.

Как форекс трейдърите да се възползват от между пазарния анализ?

За да имат полза от зависимостите, форекс трейдърите трябва да обмислят следното:

  • ✔️ Дали в дадената корелация между различни активи има икономическа логика. Добре е, форекс трейдърите да потърсят каква е логиката и какво е обяснението.
  • ✔️ Ще продължи ли тази връзка да е същата и в бъдеще. Форекс трейдърите трябва да потърсят кои фактори обуславят тази връзка и дали ще остане такива.
  • ✔️ Следващ въпрос пред форекс трейдърите е кой актив е водещ, и можем ли да го използваме за да търгуваме другия актив.
  • ✔️ Форекс трейдърите трябва да помислят може ли да се изгради устойчива система за търговия на база на тази зависимост. Трябва да има минимум ясни критерии за вход в позиция, ниво на стоп и идея кога да закрием позиция.
  • ✔️ Форекс трейдърите трябва да проверят има ли други фактори, които влияят на тази зависимост и дали сме ги взели под внимание? Това значи, че може да има трети фактор, който да влияе на двата актива и да ги кара да се движат по предсказуем начин.

Отговор на тези въпроси ще помогнат на всеки форекс трейдър да използва силата на междупазарния анализ, за да бъде по-успешен.

Започнете да търсите зависимости между форекс и другите активи с демо сметка.

Използвайте силата на междупазарен анализ, за да търгувате на форекс пазара, като откриете реална сметка.

Получете следващата ни статия директно в пощата си, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.