Архив на категориите: БФБ

БФБ

Три причини да участвате в увеличението на капитала на Алтерко АД (A4L)

Публичната Алтерко АД (A4L) обяви началото на процеса по увеличение на капитала с 3 млн. обикновени акции на цена от 3 лв. Екипът на ИП Карол Ви представя три причини да станете акционери в публичната компания.

Прочетете цялата статия

Седем въпроса по повод влизането на България в Европейския валутен механизъм – ERM II

На 10.07.2020 год. България стана част заедно с Хърватска и Дания от валутния механизъм (ERM II), подготвящ страните-членки на Европейския съюз за тяхното задължение за присъединяване към валутния съюз. В тази статия ще Ви предоставим отговори на седемте най-важни въпроса, които вълнуват участниците на българския капиталов пазар по повод това събитие. Прочетете цялата статия

Основни правила за успешно инвестиране

В началото на пандемията от COVID-19 огромна част от инвеститорите на финансовите пазари гледаха безпомощно как активите им топят стойността си вследствие на настъпилата безпрецедентна разпродажба. Само за първото тримесечие S&P 500 изтри 20% от цената си, а Dow Jones Industrial Average поевтиня с 23%. Инвеститорите започнаха да търсят посока, осланяйки се на опита и експертизата на големите имена в бизнеса. Прочетете цялата статия

Каква е съдбата на боновите книжки и имат ли те стойност 20 години след масовата приватизация?

Каква е съдбата на боновите книжки и имат ли те стойност 20 години след масовата приватизация? Тази статия цели да даде отговори на този и други въпроси, които биха интересували притежателите на инвестиционни бонове и/или техните наследници.

Прочетете цялата статия

Инвестиции по време на коронавирус – струва ли си?

Паниката, обхванала световната икономика под напора на нестихващата пандемия, ни разкри, че отново сме допуснали същата грешка както и при предишните кризи – във времена на възход не сме спестявали достатъчно, а вместо това сме увеличили финансовия си ливъридж до нездравословни нива. Прочетете цялата статия