Три лесни начина да инвестираме в американски акции – какво трябва да знаем за основните ETF-и върху S&P 500

Може би много от вас са искали да инвестират в акции на компании от САЩ, най-голямата икономика в света, но са изпитвали трудности да изберат конкретни компании, или са ги спирали комисионите, тъй като за американския пазар те обикновено са фиксирана сума и при по-малки сделки сериозно оскъпяват транзакцията. Решение в подобни случаи може да бъда инвестирането в борсово търгувани фондове, известни като ETF (exchange-traded funds), които представляват „кошница” от различни активи и ви спестяват необходимостта от избор на отделни акции. Съществуват редица ETF-и, които следят представянето на американския фондов пазар и представляват достъпен начин за инвестиране в него, включително и за дребни инвеститори. Има обаче някои основни неща, които трябва да знаем за ETF-ите, преди да се впуснем смело в инвестиции чрез тях.

Какво представляват ETF фондовете?

20444885_sБорсово търгуваните фондове (ETF-и) могат да се приемат като взаимни фондове, които се търгуват на борсата като финансови инструменти. За разлика от взаимните фондове, oбаче, тяхната цена варира през целия ден, в зависимост от търсенето и предлагането на активите в кошницата, докато при взаимните фондове се изчислява нетна стойност на активите на някакъв период, най-често веднъж дневно. Целта на тези финансови инструменти е да следват в максимална степен движението на даден индекс или актив. Важно е да се знае, обаче, че дори да се опитват да осигурят възвръщаемостта на съответните базови активи, няма гаранция, че това ще стане напълно точно. Не е необичайно да се види разлика от 1% или повече между годишната възвръщаемост на индекса и тази на ETF-а.

Защо точно борсово търгувани фондове?

– Предлагат леснопостижима широка диверсификация;

Вместо да се занимавате с активно подбиране на индивидуални акции и изграждане на инвестиционен портфейл, вие получавате готов, добре диверсифициран портфейл. Пасивен инструмент като този е идеален за инвеститори, които не търгуват на пълнен работен ден.

– Изискват минимални разходи за управление;

Основният разход в дългосрочен план е таксата за управление, която е годишна и се отразява в цената на дела. Колкото и малки да са разликите в тази такса (0,1%-1%), с натрупване те стават значителни в края на инвестиционния хоризонт. Другият разход е комисионата за купуване и продаване, която е еднократна и се плаща на сделка.

pic1Графиката показва разликата в доходността на три ETF фонда, които постигат еднаква годишна доходност – 6%, но имат различни такси за управление – 0.5%, 1.5%, 2.5%. След 20 години разликата в доходността от първия и последния фонд, както забелязвате е драстична – 30%.

– Подходящи за както за индивидуални, така и за институционални инвеститори и са удобни за дългосрочно инвестиране.

Борсово търгуваните фондове са удобен финансов инструмент зкакто за професионалните, така и за индивидуалните инвеститори, тъй като три тях няма изискване за минимална сума за инвестиране. Те предлагат удобство при структурирането и управлението на инвестиционните портфейли, тъй като не се налага инвеститорът сам да подбира и купува всяка акция по отделно. ETF-ите в акции са подходящи за дългосрочни инвестиции, тъй като при тях отсъства т.н. ролване (подновяване на позицията, което е свързано с определени имплицитни разходи). Все пак трябва да се има предвид, че ETF-ите имат такса за управление, която „изяжда” част от доходността.

През последните повече от 100 години акциите в публично търгувани компании са се доказали като най-доходната инвестиция, както се вижда от таблицата:

pic2Разлики между основните ETF-и върху американския борсов индекс S&P 500

Индексът S&P 500 e може би най-известният в света, състоящ се от петстотин от най-големите американски компании и превърнал се в широко следван бенчмарк за измерване на показателите на икономиката на САЩ.

В момента има множество борсово търгувани фонда, които се стремят да възпроизведат поведението на индекса на S&P 500 и дават на инвеститорите няколко различни варианта за инвестиране. Колкото и да са сходни те, обаче, между тях има някои различия, които в дългосрочен план могат да доведат до значителни разлики в реализираната доходност.

Най-големите и популярни ETF-и върху S&P 500 са SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares S&P 500 Index Fund (IVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Тези три ETF-а се различават по обем на търговията, ликвидност и спредове, като най-големият и търгуван е SPY, следван от IVV и VOO. SPY обаче е най-скъпият между трите, с такса за управление от 0,09%, почти два пъти по-висока от тази на VOO.

SPY IVV VOO
Среден обем на търговия
(Avg. Daily Share Volume)
110 385 603 3 525 385 1 507 648
Средни спредове (%)Average Spread 0.00% 0.01% 0.01%

Източници: http://etfdb.com

И докато и трите ETF-a са до голяма степен сходни и всички проявяват почти идеално съответствие с базисния индекс, те имат и някои структурни различия, които в определени моменти могат да доведат до съществена разлика в представянето им. Макар и минимални, с натрупване във времето тези различия могат да доведат до по-съществено разминаване в представянето на трите ETF-a.

Ticker ETF Structure Expense Ratio Commission Free
SPY SPDR S&P 500 ETF Unit Investment Trust 0.09% Not Available
IVV iShares S&P 500 Index Fund Exchange Traded Fund 0.07% 3 Platforms
VOO Vanguard S&P 500 ETF Exchange Traded Fund 0.05% Vanguard

Доходността на трите ETF-a от началото на годината (YTD), както и за една, три и пет години назад.

Доходност SPY IVV VOO
YTD +2,98% +3,03% +3,02%
1 година +14,08% +14,17% +14,12%
3 години +60,18% +60,60% +63,04%
5 години +96,36% +95,82% n/a

SPDR S&P 500 (SPY)

Standard and Poor’s Deposit Receipt (SPY) e най-старият американски ЕТF, появил се през 1993 г. като иновация във финансовия свят. Неговите нетни активи възлизат на 178 миларда долара, което е 2,5 пъти повече от тези на IVV и близо 6 пъти повече от тези на VOO. Има също най-голяма ликвидност със среден дневен обмен на търговия, надхвърлящ 100 милиона акции, което е от 30 до 100 пъти повече от ликвидността на IVV и VOO. От гледна точка на съотношението на разходите, SPY е най-скъп от трите, с годишна такса за управление в размер на 0,095% от активите, макар че тази стойност е изключително ниска за фонд като цяло.

SPY e структуриран като Unit Investment Trust (UIT) с попечител State Street. Тази структура е характерна за най-рано появилите се ETF-и и има както своите плюсове, така и своите минуси. Вследствие от структурата си SPY трябва напълно да възпроизвежда своя базов индекс и няма право да дава на заем ценните книжа, изграждащи портфейла му. За инвеститори, използващи малко по-сложни стратегии, които включват деривати, тези ограничения гарантират, че ЕТF-ът ще възпроизведе бенчмарка с почти перфектна прецизност – сигурност, от която те се нуждаят. Още едно отражение от структурата на този ETF e, че той няма право да реинвестира дивидентите, а е задължен да ги държи в брой до момента на разпределение сред акционерите.

Поради своята изключителна ликвидност SPY е намиран за привлекателен инструмент от инвеститори, търсещи да извършват сделки в рамките на деня, както и от такива, които задържат своите активи сравнително кратко. Обемите на търговия подкрепят тази идея – близо една трета от акциите в обращение на SPY сменят притежaтелите си всеки ден. За сравнение, дневният оборот на IVV е еквивалентен едва на около 2% от акциите в обращение. Това показва, че SPY е по-широко използван като средство за търговия от по-активните трейдъри.

Поведение на SPY през годините

pic3

iShares S&P 500 Index Fund (IVV, A-)

IVV е вторият по големина ЕТF на индекса S&P 500. Неговите активи възлизат на 70 миларда долара, а годишната такса върху активите е 0.07%. Структурата му е от отворен тип, което осигурява по-голяма гъвкавост на портфолио мениджъра. Въпреки че като цяло се стреми да възпроизвежда много внимателно базовия индекс, IVV позволява използването на деривати и заемане на ценни книжа от портфейла, за да се генерират допълнителни приходи. Заемането на ценни книжа е свързано с известно количество риск, обаче, в случай, че заемателят не успее да ги върне.

Може би най-важното е, че отвореният тип структура позволява незабавно реинвестиране на дивидентите, което потенциално води до повишена възвръщаемост на бичите пазари. Докато при SPY се изисква дивидентите да бъдат платени в брой, IVV има възможността да ги инвестира обратно в компонентите на S&P 500, докато не се предвиди те да бъдат раздадени на акционерите. Въздействието на тази функция обикновено не е голямо, но то може да допринесе за минимални разлики на възвръщаемост между двата фонда. Например, между спадовете на мечия пазар през март 2009 (09.03.2009) и края на същата година SPY е натрупал около 67,4%, а IVV се е справил малко по-добре – с 67,7% за същия период. Тази монета има две страни, тъй като реинвестирането на дивидентите може да окаже неблагоприятно въздействие върху представянето на фонда, когато пазарите потъват. И наистина, по време на пазарната криза от края на 2008г., това е налице.

Поведението на IVV през годините

pic4Vanguard S&P 500 ETF (VOO, A)

Най-новото попълнение в ETF-ите на S&P 500 дойде на пазара сравнително скоро. VOO има същата свобода като IVV, със заемането на акции и реинвестирането. Съгласно проспекта, на фонда е разрешено да инвестира в деривати, за да остане напълно инвестиран или да се отклонява от нормалните ивестиционни стратегии, в случай на необходимост – за постигане на ликвидност или по оценъчи причини. Също така инвестира дневните си парични средства във фондове на паричните пазари на Vanguard.

Неговата структура е уникална и го отличава, както от IVV, така и от SPY. Vanguard поддържа патент, който му позволява да предлага ETF-и като класове акции в рамките на по-големи индексни фондове. Има някои потенциални предимства за структурата на този ETF. Въпреки че VOO е само една малка част от размера на IVV и SPY, общата маса от активи във всички класове акции на продукта Vanguard е около 94 милиарда щатски долара. Това позволява VOO да предложи най-ниските разходи за управление, таксувайки само пет базисни пункта (0,05%).

Поведениетo на VOO през годините

pic5Докато всички ETF-и имат възможността да предлагат на инвеститорите подобрена данъчна ефективност, структурата на VOO може да предложи допълнителни облекчения. В отговор на исканията за обратно изкупуване на други класове акции от акционерите, Vanguard има възможност да продаде скъпо струващи ценни книжа, генериращи загуба. Това може да бъде използвано за компенсиране на облагаеми печалби.

Kакто сами се убедихте, тези три борсово търгувани фонда, макар и вързани към един и същ индекс, имат своите различия, дължащи се на структурните им нюанси. Всеки един от тях има потенциални предимства. Дали ще изберете минималните разходи и данъчната ефективност, гъвкавостта или голямата ликвидност, решавате Вие.

Kак реално може да се закупи борсово търгуван фонд (ETF)

Чрез партньорството си с една от най-големите брокерски компании в света Interactive Brokers, инвестиционен посредник Карол ви предоставя възможността да търгувате с акции и ETF-и на международните пазари чрез платформата Trader Workstation. Платформата се използва безплатно от клиентите на компанията, а комисионите по сделките са изключително конкурентни дори в международен план.


antonio-georgievАвтор на материала е Антонио Георгиев, ученик в Национална търговско-банкова гимназия, част от Karoll Junior, съвместна програма на финансова група Карол и НТБГ.

 

2 thoughts on “Три лесни начина да инвестираме в американски акции – какво трябва да знаем за основните ETF-и върху S&P 500

 1. Йорданка

  Здравейте, могат ли чрез Вас да се закупят дялове от Vanguard S&P 500 ETF (VOO, A)? Aко е възможно, каква е минималната сума за това и каква е комисионната Ви?
  Благодаря!

  1. Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лицаПартньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица Автор

   Здравейте,

   Можете да търгувате този ETF като отворите реална сметка през Карол в Interactive Brokers. Повече информация имате тук – https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
   За да търгувате ETF, комисионната е 1 цента на акция, минимална комисионна 2 $ на сделка, тук имате подробен списък с комисионни – https://karollbroker.bg/fileadmin/files/documents/fees-and-commissions/2017/razhodi-za-targoviya-na-mezhdunarodnite-pazari4.pdf

   Минималната сума за откриване на сметка е $5000.

   При наличие на други въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

   Поздрави

   Екип Карол

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.