Подарете си По-Нисък Данък!

a-calculator-a-pan-and-a-notebook

Разгледайте портфейла си! Имате реализирани печалби, но нереализирани загуби? Физическите лица дължат 10% върху реализирана печалба от акции, извън Европа.

Например, инвестирали сте в две компании:

  • ➡️ Купили сте две Alphabet (GOOGL) акции на 04.01.2021 за $3452.26 и сте продали на 23.12.2021 за $5876.66, реализирайки $2424.40 печалба ($5876.66 минус $3452.26)
  • ➡️ Купили сте двеста Palantir (PLTR) акции на 04.01.2021 за $4674, чиято пазарна стойност към 23.12.2021 е $3786, имате нереализирана загуба от $888 ($4674 минус $3786)

Логично е да продадете Palantir преди края на годината дори, ако спадът е временен. Ако не продадете, дължите $242.44 данък, 10% от реализираната $2424.40 печалба. Ако продадете Palantir обаче, дължите само $153.64, 10% от общо реализираната $1536.4 печалба ($2424.40 минус $888). В началото на 2022г. можете да купите Palantir обратно и то на по-ниска цена.

Проверете дали може да си позволите данъчен подарък като влезете на сайта на Interactive Brokers в менюто Reports > Statements > Activity > Period: Year to Date > Realized and Unrealized Performance Summary.

Получете следващата ни статия директно в пощата си, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!buton_abonirajte-se

Не е данъчен съвет. Консултирайте се с данъчен експерт относно вашите специфични нужди и ситуация. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови пазари крие висок риск – можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост) на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. Информацията се основава на брутни резултати и ефектът от комисионните, таксите и други разходи би намалил възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор, ул.”Будапеща” № 16,София 1000, България.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.