Доходността при Краткосрочните Щатски Облигации Надмина 4%

Според информацията, достъпна в платформата на Interactive Brokers, TWS доходността при краткосрочните щатски облигации надмина 4% към дата 22.09.2022. Облигациите са инструменти с фиксирана доходност.

Но как и какво да купим – та пазарът на облигации е само за експерти, нали? В тази статия ще се опитаме да хвърлим малко светлина върху най-големия пазар останал някак далеч от непрофесионалния инвеститор в България.

Какво представлява облигацията “на кратко”?

Това е вид дългов инструмент. Ние даваме „назаем“ определена сума, а отсрещната страна се задължава да ни я изплати с лихва. Най-просто, ние ставаме кредитор(кредитодател, лихвар).

Нека влезем в детайли:

Двата основни термина които трябва да знаем са:

 

  • Face value (номинална стойност) – Сумата, която ще получим при датата на падеж на облигацията.

  • ✔ Coupon payment – Купон, лихвата, която бихме получили.

Пазарната стойност на облигациите може да бъде различна от номиналната. Без значение какво ще платим за облигацията, на датата на изтичане ще получим номиналната стойност. Купонът (лихвата) също се изчислява върху номиналната стойност. Пазарната стойност се променя и ако продадете преди датата на падеж, можете да реализирате загуба!

Нека дадем и реален пример.

Според Moody’s за един от най-сигурните кредитополучатели се считат САЩ (https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-United-States-Aaa-rating-maintains-stable-outlook–PR_465545), инвестицията в техните облигации се води ниско рискова, тъй като вероятността да не платят е на практика близка до 0 (източник: https://www.thebalancemoney.com/how-safe-are-u-s-treasuries-417129). Когато купуваме щатски облигации, ние на практика даваме кредит на САЩ. Как изглежда ситуацията в момента:

По – долу ще представим симулация, по отношение на емисията от 30-ти септември 2022 г., с дата на падеж 30-ти септември 2024 г., номинална стойност $1,000 и купон 4,25%, който се изплаща два пъти в годината.  Към 14.10.2022 г. (Емисията),   която  се търгува на  цена около $996 за облигация.

Информация за Емисията  тук https://cbonds.com/bonds/1340790/

Данни за историческата доходност на двугодишните облигации можете да намерите тук: US2Y: U.S. 2 Year Treasury – Stock Price, Quote and News – CNBC

Симулация:

Купуваме 100 облигации от Емисията с номинална стойност 1000 долара. Приемаме условно, че ще платим 99 600 $ за облигациите. Очакваме да получим 4 плащания по 2 125$ (общо 8 500$) и на датата на падежа 100 000$. Тоест, ако заключим 99 600$ на края на периода ще сме получили 108 500$.

Комисионната за съответна операция би била 10$. Комисионната би намалила възвращаемостта до 8 490$. Запознайте се с нашата тарифа тук: https://karollbroker.bg/bg/taksi-i-komisionni-za-trgoviya-na-mezhdunarodnite-pazari-v-sasht

NB:  Ако продадем облигацията преди нейния падеж, резултатът ще бъде различен! Представеният  сценарий би бил меродавенединствено, ако държим инвестицията  до нейния падеж. При държане на инвестицията  до падеж също има риск щатското правителство да не плати.

NB: Ако измервате доходността във валута различна от щатски долар, резултатът може да бъде повлиян положително или отрицателно от валутната разлика!

При интерс от Ваша страна, можете да инвестирате в  Емисията, като използвате услугите на лицензиран брокер. „Карол“ АД е дългогодишен партньор на Interactive Brokers – един от най-сигурните и опитни брокери на Американския пазар. Можете да разберете повече за тях тук.

Ако се нуждаете от техническо съдействие при използване на платформата за сключване на сделки с определен актив, нашите експерти с радост ще Ви асистират. Не се колебайте да ни потърсите на 02 4008 246!

NB: Инвестицията в какъвто и да било инструмент, дори ниско рисков, крие рискове от загуби, включително риск от загуба на цялата инвестиция. Преди да вземете решение за  инвестиране трябва да се запознаете подробно с рисковете, свързани с целевия инструмент. Настоящият материал не представлява препоръка за инвестиране в Емисията. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Представената информация съдържа прогноза за бъдещи резултати. Съдържащите се в материала прогнози не са напълно надежден индикатор за бъдещите резултати.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.