Основни правила за успешно инвестиране

В началото на пандемията от COVID-19 огромна част от инвеститорите на финансовите пазари гледаха безпомощно как активите им топят стойността си вследствие на настъпилата безпрецедентна разпродажба. Само за първото тримесечие S&P 500 изтри 20% от цената си, а Dow Jones Industrial Average поевтиня с 23%. Инвеститорите започнаха да търсят посока, осланяйки се на опита и експертизата на големите имена в бизнеса.

Малка част от тях, обаче, бяха в крак с момента и успяха да действат адекватно в настъпилата ситуация като болшинството реализираха значителни загуби. В същото време създателят на управляващото дружество Pershing Square Capital Management Бил Акман[1] съобщи в края на март за реализиране на близо 9530% възвръщаемост от само една позиция. Всъщност инвеститорът превърна 27 милиона долара в 2.6 милиарда като продаде в края на март акумулираните запаси от credit default swaps (CDS) върху корпоративни облигации – деривативен инструмент, който представлява застраховка за кредитора срещу неизпълнение от страна на кредитополучателя.

С други думи, определено има какво да научим от Бил за изграждането на успешна инвестиционна стратегия.

Какви са основните правила според Бил Акман при инвестиция в дадено дружество:

  1. Инвестирайте в публични компании

Публичните компании ви предоставят три основни предимства: ликвидност, тъй като се търгуват на публичен пазар, в който участват милиони инвеститори, информираност – за да бъдат допуснати и да останат листнати на пазара, компаниите трябва редовно да оповестяват своите финансови отчети, важна информация относно дейността си, тримесечни справки за финансово състояние и много други, равнопоставеност – вътрешната информация, която може да породи промяна в цената на даден актив, се споделя своевременно и се разпространява до цялата общественост без да поставя дадени участници на пазара в неравностойно положение.

  1. Разберете как компанията прави пари

Изключително важно е преди да вложите собствени средства в бизнес да разберете как той работи. Препоръчително е да се ориентирате към компания със сравнително лесен стопански модел и многогодишна история като например Кока-Кола. Компанията прави безалкохолна напитка по определена рецепта, която хората консумират и с чийто вкус са свикнали. С нарастване на световната популация, ограничения брой конкуренти поради уникалността на продукта, неговата независимост от технологичното развитие и етаблирането на бранда в почти всяка държава от земното кълбо, компанията има възможност за редовно генериране на печалби, ръст на дивидента и стойността на акциите ѝ.

  1. Инвестирайте на разумна цена

Целта в крайна сметка е да купим нещо евтино и да го продадем скъпо. В търсене на подценени активи влизат в употреба, разбира се, редица инвестиционни прийоми като изчисляване на пазарни множители, нетна стойност на активите и свободни парични потоци, които ни дават възможност да сравним фундаменталната цена на въпросния актив спрямо пазарната. Ако първата е по-висока, то логиката е да инвестираме, тъй като пазарът, макар и със закъснение, винаги се приближава към реалността.

  1. Инвестирайте в компания, която може да съществува вечно

Кои са признаците, по които можем да познаем дали дадена компания има шанс за дълголетен живот? Със сигурност е важно да доставя/произвежда продукт от жизнена необходимост за хората, да съществуват много високи входни бариери в индустрията ѝ, т.е. да е защитена от конкуренция и клиентите ѝ да демонстрират безрезервна лоялност към бранда. Не се сещате за такъв бизнес? Какво ще кажете за железопътния транспорт – хората трябва да пътуват, а ЖП мрежата е основно електрифицирана, по този начин се изпълнява една човешка необходимост, подплатена с устойчивост – електрическият локомотив не отделя вредни емисии. Входните бариери са изключително сериозни – само един нов локомотив струва от порядъка на шест милиона долара. В допълнение имате нужда от депа, вагони, наемане на релсовия път и електрическата мрежа, които са обикновено собственост на държавата. И не на последно място, определен процент от хората просто предпочитат да пътуват с влак, смятат, че е романтично, успокояващо или просто обичат да се наслаждават на палитрата от ландшафти и пейзажи, която им се открива през прозореца.

  1. Инвестирайте в компания с ниски нива на дълг спрямо собствения ѝ капитал

Това е лесно – замислете се на кого бихте заели парите си – на човек с 500 лв. в банковата сметка и кредит за 20 000 лв. или на човек с 500 лв. кредит и 20 000 лв. в банковата сметка.

  1. Инвестирайте в компания, дейна в индустрия с високи бариери за влизане

Този елемент беше вече засегнат в предишните точки, но той е в основата на възможността на дадена компания да генерира печалби. Вниманието ви трябва да се насочи към стабилни компании в неконкурентни индустрии, които биват такива преди всичко заради високите бариери за влизане на пазара. Ако се върнем към примера с Кока-Кола – не че е трудно да се произвежда сода, но американският бранд е толкова разпознаваем и популярен, че едва ли регионални имитиращи продукти биха могли да го застрашат въпреки по-евтината си цена. Пепси и Кока- Кола монополизират бранша рамо да рамо в продължение на десетилетия без да има перспективи за промяна на статуквото. В случая входната бариера е по-скоро репутационна отколкото финансова или технологична, но това не значи, че я няма.

  1. Инвестирайте в компания, която е резистентна на външни фактори

Ориентирайте се към компании, които не зависят силно от моментната конюнктура. Приходите на дружеството, в което ще вложите средствата си, в оптималния случай, не би трябвало да се влияят сериозно от нивата на лихвените проценти, цените на дадени суровини, глобални политически и/или макроикономически промени. Ако погледнем към Кока-Кола компанията преживява две световни войни, Голямата депресия от 30-те години на 20 век, включително „пробива“ на някои места и Желязната завеса по време на Студената война, като на вкуса на напитката се наслаждават и жителите на Източния блок. В инвестиционната терминология нискозависими индустрии от действащата икономическа и политическа конюнктура се наричат „дефанзивни“ и към тях се числят хранително-вкусовата, фармацевтичната, комуналните услуги и др.

  1. Инвестирайте в компания с ниски изисквания за реинвестиции

Нека се замислим, ако компанията, в която инвестирахме, трябваше да строи всеки път завод, за да увеличи активите си и да постигне по-висока възвръщаемост на собствения капитал. Това би означавало, че голяма част от печалбите, които генерира дружеството, биха отишли за необходимата инвестиция в нови и скъпи активи, т.е. разпределението на печалбата под формата на дивидент би било по-скромно, ако го има въобще. В същото време се замислете за МакДоналдс. За да увеличи приходите си, американската компания не е нужно да строи нови заводи, а просто да влезе във франчайз споразумение с даден подизпълнител, който в редица случаи осигурява сградата на ресторанта и се задължава да поръча декора и рекламните материали, свързани с менюто. В допълнение американският хранително-вкусов гигант взима процент от месечния оборот. Оттук и правилото: по-ниските реинвестиционни разходи водят към по-висока възвръщаемост.

Трудно е всички тези предпоставки да се изпълнят в една компания, но със сигурност би било полезно за всеки инвеститор да идентифицира дори и малка част  от гореспоменатите позитивни сигнали преди да вложи парите си в даден бизнес.

Всички тези правила, разбира се, са универсални и важат и за Българската фондова борса (БФБ), която макар и да няма в състава си гиганти като Кока-Кола, предлага редица предимства за инвеститорите, сред които познаваемост на компаниите, която се изразява във възможност за участие в общи събрания на акционерите, посещения на материална и складова база, вродена информираност за икономическия и политическия контекст, в рамките на който компанията се развива. С други думи, инвестирайки в локална компания, Вие разчитате на първични източници, а не на преразкази от уебсайтове. На БФБ може да намерите и компании с уникална юридическа форма, които дават ексклузивни предимства на инвеститорите, като акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Те са длъжни да изплащат не по-малко от 90% от нетната си печалба под формата на дивидент и избягват двойното данъчно облагане, тъй като са освободени от данък печалба. Вие ще заплатите данък само върху получения дивидент. Инвестирането на по-малки суми е по-евтино в България заради по-ниския фиксиран минимален праг на комисионната при сделка. А разпореждането с акции  може и да бъде напълно безплатно, ако вземете участие в Деня за акции, който ще се проведе на 25 юни. Не на последно място евентуалната Ви капиталова печалба е освободена от данък печалба при търговия на БФБ.[2]

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на финансовите пазари.

[1] Бил Акман се числи към групата на инвеститорите в стойност заедно с Уорън Бъфет и Бенджамин Греъм. Той е и една от най-известните фигури на финансовите пазари, практикуващи т.нар. „активно инвестиране“ (activist investing), при което инвеститорът директно се намесва в управлението на компанията като се стреми към овладяване или частично участие в борда на директорите на дружеството. Ексцентричният портфолио мениджър беше един от малкото, които предугадиха настъпващия срив на пазарите и изкара публичния си фонд на положителна възвръщаемост от 7.9 %  за март докато пазарът изживяваше контракция от над 20 % и навлезе в меча територия.

[2] Дивидентите се облагат с данък, както и капиталова печалба, реализирана на Пазара за растеж на БФБ (BEAM)

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.