ETF на Фокус: Какво е ETF и как можем да инвестираме в него?

В света на финансовите пазари има много примери за успешни иновации. Малко иновации могат да се похвалят, че са в полза на дребните инвеститори. ETF са точно такава иновация, защото дават възможност на дребните инвеститори да създават портфолио от желаните активи, досущ както го правят професионалистите. В същото време цената на покупка/продажба е ниска. Това позволи на хиляди обикновени хора да се включат на финансовите пазари. Ето защо ETF са предпочитан метод за инвестиране на световните финансови пазари.

Първият в света ETF е създаден през 1993, въпреки това търгуването и инвестирането с ETF не е популярно в България, както в Западния свят.  Несъмнено това е в голям ущърб на българските инвеститори. В тази рубрика ще се опитаме да покажем защо ETF са толкова популярни и какво привлича инвеститорите към тях. Ще обърнем внимание на особеностите при инвестирането в ETF, законовите нормативи, плюсовете и минусите.

Какво е ETF?

ETF (Exchange-Traded Funds) са инструменти, подобни на акциите, които, както подсказва името им, също се търгуват на борсите. Те следят представянето на даден базов актив. Акциите показват представянето на дадена компания. ETF показва представянето на базовия актив. Този базов актив може да бъде суровина(злато, петрол), облигации, пазарен индекс като S&P 500, икономически сектор(банков, автомобилен) или с други думи всеки актив или група активи, които са определени за инвестиране при създаването на ETF. ETF-ите са атрактивни с това, че чрез тях можем да инвестираме в цял сектор, група суровини, група облигации, отделна суровина при изгодни условия. Тези изгодни условия са ниски разходи, прозрачност(предварително знаем в какво инвестираме), удобство(купуваме целия банков сектор с всички банкови акции, а не всяка акция по отделно), възможност за дългосрочни инвестиции(няма такси за това колко дълго притежаваме дадения актив), възможност за къси позиции(знаете при определени условия късите позиции при акциите могат да бъдат забранени).

Например, ако искаме да инвестираме в злато можем да използваме PHAU.Този ETF инвестира във физическо злато. Предимствата са, че разходите са по-ниски в сравнение с физическа покупка на злато в България, също нямаме разходи за съхранение в сейф или трезор. Ето как се представя PHAU  за последните пет години.

etf-na-fokus-zlato-PHAU-grafika-predstavyane-posledni-5-godini

Източник Trader Workstation

От графиката се вижда, че последния ръст на златото е отразен при този ETF.

ETF са важна еволюционна стъпка в развитието на финансовата индустрия. Те предлагат по-голяма ликвидност и гъвкавост. Могат да бъдат купувани и продавани през целия ден, когато съответната борса на която се търгуват е отворена. Това е важно да се разбере, защото за разлика от да кажем Форекс пазара, търговията която се извършва на определена борса има време през което не работи и не могат да се пускат сделки.  Всъщност, ако знаете как се търгуват акции няма да имате проблеми при търговията ETF.

Фактори, които влияят на цената на дадения ETF

Казахме, че ETF  следи цената на даден актив върху който е базиран.  Например SPY следи цената на SP 500. Ето защо колебанията при основния актив(SP 500) са основен фактор, който оказва влияние при движението на съответния ETF. Също влияние оказва самото търсене и предлагане на дадения ETF,  но трябва да запомним, че тези колебания са малки и има създадени механизми, които пречат на прекомерни разлики в движението на основния актив и неговия ETF.

Предимства и недостатъци на ETF

Едно от основните предимства на ETF-те е че имат ниски комисиони за търговия. Друго предимство е, че нямат такса за това, че държим дългосрочно даден ETF. Това ги прави изключително подходящи за инвестиране. Също са подходящи за инвестиране в цял сектор, да кажем банков сектор или технологичен. Да кажем че искаме да инвестираме в технологични компании, вместо да купуваме всека акция поотделно, можем да купим ETF, който обхваща целия технологичен сектор. Това позволява по-лесна диверсификация, между отделни сектори. Друго предимство е, че се търгуват на регулиран пазар под надзор на регулаторните органи, също като акциите. Не на последно място ETF-те предлагат по-голяма свобода на избора.

Недостатъците на ETF-те включват, че има активно управлявани ETF-и, който могат да имат по-големи такси. Друг недостатък е че някой ETF-и могат да имат по-ниска ликвидност. Тази липса на ликвидност, може да доведе до по-големи разходи. Затова трябва да избираме ETF-и търгувани на големи борси и с по-голям обем на търговия. Друг недостатък е, че има ETF-и на ливъридж, при който движението при основния актив се умножава 2 или 3 пъти. Много хора виждат само положителните им качества(че могат да направят съответно 2 или 3 пъти по-голяма печалба), но трябва да знаят, че могат да направят и 2 или 3 пъти по-голяма загуба.

Как можем да купим и инвестираме в ETF?

За да купим ETF трябва да открием реална сметка за търговия. Ние в Карол  предлагаме най-добрите условия за търговия с международни акции и ETF в България в партньорство с Interactive Brokers. Interactive Brokers е избран за най-добрия онлайн брокер за 2019 според Barron’s.

Бъдете първите, които научават за най-новия ETF на Фокус, като се абонирате за рубриката!

buton_abonirajte-se

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.