3.5% дивидента доходност на БФБ

БФБ дивиденти

В разгара на сезона на дивидентите сме и вече стана ясно, че 20-те компании, които редовно изплащат дивиденти и чиито акции са сред най-ликвидните на Българска фондова борса, ще изплатят на своите акционери над 104 млн. лв. под формата на дивиденти от печалбите за 2018г.

Това е с 0.3% повече от изплатените дивиденти през предходната година. Средната дивидентна доходност възлиза на 3.5% спрямо 3.1% година по-рано. Това обаче не са окончателните данни, тъй като Химимпорт АД още не е обявило плановете си за разпределяне на печалбата от 2018г., докато за миналата година изплати над 15 млн. лв. на акционерите си.

Най-висока дивидента доходност (8.2%) на своите акционери ще донесат обикновените акции на София комерс – заложни къщи АД [6SOA], следвани от един от най-новите емитенти на БФБ – Градус АД [GR6] с доходност от 5.8%. Дружеството качи акциите си за търговия на БФБ, след като през юни 2018г. направи публично предлагане на акции, като успя да привлече над 81 млн. лв. и се превърна в една от най-големите публични компании на българска фондова борса.

Дружество от индекса BGBX40 Брутен дивидент на една акция за 2018г. (в лв.) Общ дивидент в хил. лв. Дивидента доходност Брутен дивидент за 2017 г. Общ дивидент в хил. лв. за 2017г. Промяна в размера на дивидента на акция
София комерс – заложни къщи АД 0.35 840 8.2% 0.30 666 16.7%
Градус АД 0.10 24 361 5.8% 0.00 0 0.0%
Хидравлични елементи и системи АД 0.26 4 730 5.3% 0.22 4 003 18.2%
Елана агрокредит АД 0.06 2 130 4.9% 0.09 1 623 -32.3%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 0.10 3 451 4.7% 0.03 687 192.0%
Корадо-България АД 0.29 3 819 4.3% 0.26 3 424 11.5%
Софарма трейдинг АД 0.30 9 872 4.3% 0.30 9 872 0.0%
Софарма имоти АДСИЦ 0.27 5 616 4.2% 0.27 5 473 -1.5%
Стара планина холд АД 0.24 5 084 4.2% 0.23 4 750 6.2%
М+С Хидравлик АД 0.30 11 830 4.0% 0.30 11 518 1.7%
Проучване и добив на нефт и газ АД 0.23 2 812 3.3% 0.21 2 568 9.5%
Индустриален капитал холдинг АД 0.07 1 154 3.3% 0.06 982 16.4%
Спиди АД 1.40 7 529 2.8% 1.20 6 453 16.7%
Адванс терафонд АДСИЦ 0.05 4 000 2.4% 0.11 9 022 -55.7%
Албена АД 0.80 3 386 2.0% 0.70 2 963 14.3%
Елхим искра АД 0.02 404 1.7% 0.01 301 33.3%
Монбат АД 0.10 4 000 1.6% 0.19 7 500 -46.7%
Софарма АД 0.05 6 740 1.5% 0.11 13 822 -54.5%
Еврохолд България АД 0.01 2 469 0.6% 0.01 1 800 38.9%
Българска фондов борса АД 0.03 208 0.6% 0.02 103 101.5%
Трейс груп холд АД не изплаща 0 0.0% 0.06 1 528 -100.0%
Химимпорт АД не е обявено 0 0.06 15 098 -100.0%
Общо   104 435     104 155  
Средна дивидентна доходност     3.5%      

Най-голям ръст в размера на изплащания дивидент отчита Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU], който за 2018г. ще изплати  на акционерите си по 0.10 лв. на акция брутно спрямо 0.03 лв. на акция година по-рано. На второ място по ръст на дивидента е Българска фондова борса АД [BSO], която ще изплати по 0.03 лв./акция брутно спрямо 0.02 лв./акция за 2017г.

Към момента абсолютен лидер по дивидентна доходност се очертават привилегированите акции на София комерс – заложни къщи АД [6SOP], който ще донесат на своите акционери над 11% дивидентна доходност при гарантиран дивидент от по 0.60 лв./акция брутно.

Компаниите от извадката са едни от най-ликвидните на борсата и предлагат над 3% дивидента доходност на своите акционери за 2018г. Повечето от тях са компании с дългогодишна история, добре познати на инвеститорите, които ежегодно и регулярно изплащат дивиденти на своите акционери. По-консервативните инвеститори ги предпочитат за портфейлите си, тъй като са добра алтернатива на депозитите в банките, особено в последните години в условията на исторически ниски лихвени нива.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.