Японски Свещи на Форекс Пазара

yaponski-sveshti-na-forex-pazara-trader-sledi-grafikata-karoll

Днес японските свещи са най-използваният начин в света за представяне на движението на цената на даден актив, включително и на форекс. В  много български сайтове информацията за японски свещи на форекс пазара е само преведена от английски, без да бъде реално проверена (има разлики в японските свещи) дали се отнася за форекс или не се отнася за форекс. Това води до грешни решения и губещи сделки при форекс трейдърите. Всички форекс трейдъри трябва внимателно да проверяват информацията, която намират. Форекс стратегията ни трябва да се базира само на проверени факти.

В поредица от статии ще разгледаме различни стратегии с използване на японски свещи. Информацията, която ще разглеждаме е специално за форекс пазара.

История и произход на японските свещи

За баща на японските свещи се приема Munehisa Homma (1724 – 1803), който е търговец на ориз. По различни изчисления е успял да натрупа лично състояние оценено в днешни американски долари на 10 милиарда. Това го прави един от най-успешните трейдъри във времена, когато е нямало съвременния форекс пазар.

Homma открил, че може да записва отварянето, затварянето, най-високата и най-ниската точка на цента. Трябва да уточним, че моделите които той използва са първоизточник  на японските свещи и вероятно не са изглеждали по съвременния начин, с който сме свикнали. Това, което той не е знаел, е, че неговите открития ще направят революция на финансовите пазари включително и на форекс.

Homma  започнал да рисува  първообраза на японските свещи върху хартия от ориз. Открил, че се образуват различни модели. Някои от моделите са познати и до днес като доджи, обесен човек, и други. Чрез моделите прогнозирал цената на ориза и така забогатял. Историите разказват, че дори изградил верига от хора разположени през шест километра, за да може да получава информация от тържището до дома си. Също се интересувал от времето и реколтата. Това е много задълбочен подход за времето си. Всеки уважаващ себе си форекс трейдър може да се вдъхнови от подхода на Homma. Ако искаме нашата форекс стратегия да успее, трябва да се задълбочим.

Homma пише няколко книги, като споменава, че най-важен е психологическият аспект на трейдинга. Също отбелязва, че емоционалните реакции на пазарните участници движат цената. Това, което трябва да запомним, е, че зад японските свещи стоят емоционалните реакции на всички участници и точно заради това японските свещи продължават да работят включително и на форекс. 

От съвременна гледна точка, трябва да отбележим, че Homma е първият трейдър, който е печелил от  чистото движение на цената, т.е. price action. Той започва да открива бичи пазар и мечи пазар като ги нарича Yang и Yin. Принципите на Homma са станали известни като „Sakata Rules“ и са сложили началото на японските свещи и price action стратегиите. Същите емоционални реакции ги има и днес на форекс, акции и всички останали инструменти.

Популяризиране на японските свещи на запад 

Японските свещи са популяризирани на запад от Steve Nison. Той попада на информация за японските свещи и започва да я използва. По това време е работил за голяма банка. Става най-добрият трейдър в банката използвайки японски свещи. Пише няколко книги за японски свещи. Примерите в книгите му се отнасят в голяма степен за пазара на акции, не толкова за форекс. В наши дни води обучения и търгува.

Това води до популяризиране на японските свещи и използването им на всички пазари включително и на форекс.

Японските свещи като стратегия за търговия

В основата си японските свещи представляват самостоятелна стратегия за търговия. Те могат да се използват и на форекс пазара като форекс стратегия за търговия. 

Какво представляват японските свещи

Нека да погледнем как изглеждат японските свещи. На следващата илюстрация виждаме бича и меча свещ. Обърнете внимание, че цена на затваряне при бича свещ е по-високо от цена на отваряне. При меча свещ е обратно. Така изглеждат японските свещи при форекс, акции и т.н. Не е задължително да са включени всички елементи във всяка свещ.

Започваме анализа от телата на свещите

На форекс пазара, както и на другите пазари, започваме анализа с японски свещи от размера на телата. Интересуваме се от това дали телата на свещите при съответната форекс двойка нарастват или не. Ако имаме покачване и телата на зелените свещи нарастват, това означава, че силата на биковете нараства. Вероятността покачването да продължи при съответната форекс двойка е по-голяма.

Ето какво се случва след това! Разгледаме eur/jpy на форекс пазара.

Огледално е при спад, ако размера на телата на мечите свещи нарастват, това означава, че мечките стават все по силни и съответната форекс валутна двойка е по-вероятно да пада.

Ако има покачване и размера на телата на японските свещи намалява тогава силата на биковете намалява. Това означава, че бичия тренд при тази форекс двойка губи сила. Това правило е валидно и при спад.

Продължаваме анализа с анализ на сенките на свещите

Сенките на японските свещи показват на какви нива се активират продавачи и купувачи при дадената форекс двойка. Също показват дали има несигурност и колебание на форекс пазара. Например, свещи с големи сенки показват несигурност и че нито мечките нито биковете печелят. Тогава е по-вероятно при тази форекс валутна двойка да има странично движение.

По време на покачване е добре долните сенки да са малки или да ги няма. Това показва, че продавачите не могат да свалят цената и биковете са силни. Това прави покачването по-вероятно при съответната форекс двойка. 

Огледално при спад и движение в тренд надолу не трябва да имаме големи горни сенки. Това показва, че форекс двойката, която разглеждаме, не предизвиква интерес на купувачите и е по-вероятно спада да продължи.

В следващата статия ще разгледаме няколко популярни модели от японски свещи, които може да срещнете на форекс пазара. 

Получете я директно в пощата си, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.