Цената на петрола е близо до разходите за добиването му

Обезценяването на петрола с повече от 70% от юни 2014г. насам (WTI,  $105.79 за барел и Brent, $111.80 за барел) доведе до банкрут на над 40 петролни и газови компании и 250,000 загубиха работните си места само в САЩ за 2015г. А износителите на петрол, Азербайджан и Венецуела, са пред национален фалит и тяхното спасяване зависи от евентуален пакет от заеми на Международния Валутен Фонд (МВФ) и Световната банка (СБ).

Въпреки потъването на цената на петрола през последните година и половина, експертите на инвестиционен посредник Карол смятат, че стойността на нефта вече е много близко до разходите за добива му. Заинтересованите от цената на черното злато обаче трябва да наблюдават отблизо растежа на глобалното потребление, предизвикано от развиващите се пазари, и споразуменията между страните производителки.

Цена на добив

Според данни към януари 2016г. и анализ на Карол, средно-претегленият разход за добив на нефт е $29.85 за барел. С най-ниски разходи за добив е петролът, добиван в Близкия изток, като там разходите за барел варират между $6 и $10 за барел. При другите сухоземни добиви, постиганата цена варира в широк диапазон от $10 до $40 за барел. Шистовият нефт, който САЩ развиват, има ценови диапазон на добив от $50 до $90 за барел, а шистовите пясъци са в границите от $35 до $70 за барел.

Разходи за добив на барел петрол (USD) Пазарен дял (%) Средно-претеглена цена (USD)
Саудитска Арабия 9.9 10.46% 1.04
Русия 17.2 11.37% 1.96
Венецуела 23.5 2.42% 0.57
Иран 12.6 2.94% 0.37
Ирак 10.6 4.73% 0.50
Кувейт 8.5 2.57% 0.22
Обединени Арабски Емирства 12.3 2.95% 0.36
Бразилия 49 2.84% 1.39
САЩ 36.2 15.49% 5.61
Канада 41 2.46% 1.01
Великобритания 52.5 1.00% 0.52
Други 40 40.78% 16.31
29.85

Данни: EIA, CNN и Market Realist; Анализ: ИП Карол

Предлагане и търсене

От една страна, производството на петрол в САЩ почти се удвои последните няколко години (средно 9.43 млн барела за ден за 2015г.). Петролът, произведен от Саудитска Арабия, Нигерия и Алжир, доскоро изнасян към САЩ, сега се пренасочи към азиатските пазари, принуждавайки производителите да свалят цените. Един от главните фактори, определящи рязкото свиване в цената на петрола, е нежеланието на страните производителки на петрол да намалят продукцията си, защото по този начин застрашават своя пазарен дял.

От друга страна, технологичният прогрес в оптимизирането на разходи на гориво, а и нестабилността в глобалните пазари води до изоставащо търсене спрямо предлагането. По-скромното търсене на суровината, в комбинация с полученото насищане на петролния пазар, се изразява в обезценяването на суровината.

Средните цени на суровия петрол тип Brent от Северно море през януари се търгуваха на $30.7 за барел, най-ниската средна цена от декември 2003г. Подобно, West Texas Intermediate (WTI) се търгуваше средно на цени от $31.68 за барел за януари, спрямо средна цена от $37.21 за барел месец по-рано. Според прогнози от февруари 2016 на Администрацията за Енергийна Ефективност (EIA) на САЩ, цените на суровия петрол тип Brent и WTI ще се движат на сходни нива от средно $38 за барел през 2016г. и $50 за барел за 2017г.

1

 

Данни: EIA

Световното предлагане на петрол за 2015г. се равнява на 95.62  млн б./ден, отчитайки ръст спрямо 2014г. с 2.32 млн б./ден. Световното потребление на суровината се равнява на 93.78 млн б./ден за 2015, като нараства с 1.36 млн б./ден на годишна база. Прогнозите на EIA за ръст на световното потребление са съответно 1.2 млн б./ден за 2016г. и от 1.5 млн б./ден за 2017г. Търсенето на петрола може да бъде определено като нееластично, т.е. определен брой единици от него ще се употребяват, независимо от цената му. По-ниските настоящи цени на петрола биха стимулирали останалата част от глобалната икономика, а в средносрочен план колкото по-големи са очакваните темпове за ръст на икономиката, толкова по-мащабно би било и търсенето на черното злато.

2

Данни: EIA

Споразумение

На 16 февруари 2016г. два от най-големите производители на петрол, Саудитска Арабия и Русия, се споразумяха на среща в Катар за замразяване на производството. Според споразумението, двете страни ще произвеждат петрол на нивата, които са произвеждали през януари месец, като към тях ще се присъединят и Венецуела и Катар. Към действия ще се премине ако и останалите производителки подкрепят инициативата. Засега обаче  помпите в Канада, Мексиканския залив и Ирак не забавят своята работа, а в близкото бъдеще се очаква и Иран да се завърне като мащабен производител, произвеждайки 300,000 барела суров петрол на ден, предназначен за износ за Европа.

По прогнози на МВФ, ако свръхпроизводството продължи, приходите на страните от Персийския залив ще се свият с $ 300 млрд през настоящата година. По данни на консултантската компания Wood Mackenzie, понастоящем 1/7 от добивания петрол в Северно море излиза на загуба, като прогнозите за следващите 10 години е около 150 британски нефтени платформи в региона да затворят.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.