10-20% доходност от доверително управление на валутни портфейли – предизвикателство, но и мисия

Опитвате се да намерите продукт, който има за цел да постига наистина висока доходност?

Всъщност един от вариантите да намерим такива движения е именно валутният пазар, любим на трейдърите, които не разполагат с търпението на инвеститорите в ценни книжа, но понякога плашещ консервативните депозанти.

Е, има и защо това да е така. Както казва ръководителят на отдел „Международни пазари“ в Карол: „Много от неопитните губят парите си на forex пазара в рамките на първите 6-9 месеца“.

Картинка със спечелили от доверително управление на валутни портфейли

Но има и опитни професионалисти, които знаят как да попаднат в графата на победителите

Всъщност с моите колеги от инвестиционен посредник Карол си поставихме една мисия, а именно да се опитаме да помогнем на повече българи да се борят за 10-20% доходност на година, ползвайки каролско ноу-хау.

Точно поради горното решихме да създадем продукта “Доверително управление на валутни портфейли”, който има за цел да даде възможност на всеки да реализира доходност в диапазона 10-20% на година, разбира се, на цената на контролиран от професионалисти риск.

Всеки от вас знае, че такива доходности не са гарантирани, а и контролираният риск не премахва възможността от загуби. Ако аз или моите колеги ви обещаем, че във всяка отделна година ще успяваме да постигаме такива проценти в точно този диапазон, всъщност ще излъжем.

В някои години може да станем свидетели на ефекта УАУ – още по-големи печалби дори и от 20%. В други ситуацията може да е на минус. Но опитът на нашите добре познати сред трейдърската общност в България брокери ни кара да вярваме силно, че една такава средна годишна целева доходност далеч не е нерелистична цел през следващите години.

Настоящият материал не следва да се тълкува като препоръка за бъдещи инвестиции. Представената целева годишна доходност се основава на обективни данни и предположения, но не е сигурен показател за бъдеща доходност. При доверителното управление инвеститорът възлага на инвестиционния посредник да структурира и управлява портфейл от финансови активи съгласно определена инвестиционна стратегия, по своя преценка и изцяло на риск на инвеститора. Търговията на валутните пазари е високо спекулативна и свързана с определени рискове, поради което не се гарантират печалби и инвеститорите могат да не възстановят пълния размер на инвестираните средства. ИП Карол АД обръща специално внимание, че високото ниво на ливъридж при маржин търговията увеличава не само потенциалните печалби, но също така и потенциалните загуби, поради което настоятелно съветва потенциалните клиенти да се уверят предварително, че са в състояние да понесат всички потенциални загуби на внесените от тях средства без това да повлияе на стандарта им на живот. Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочетете на www.karollbroker.bg.

2 thoughts on “10-20% доходност от доверително управление на валутни портфейли – предизвикателство, но и мисия

  1. Kiril

    Здравейте,

    Относно управлението на валутни портфейли. Каква е минималната сума която може да бъде вложена?

    Поздрав
    Кирил

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.