Как да постигнеш финансовите си цели по-лесно?

Много хора търсят по-висока доходност от тази на банковите депозити, но ангажираността в собствената им професия не им позволява да отделят достатъчно време, за да открият по-подходящите инвестиции. Едно от решенията на този проблем е използването на инвестиционен консултант.

 

Инвестиционният консултант обикновено се бори за постигането на конкретни цели като: средногодишна доходност, събиране на средства за нов дом или за образование на децата в престижен университет, околосветско пътешествие или акумулиране на средства за пенсия.

Инвестиционният консултант има ролята на партньор, с когото заедно да разработите стратегия и да конструирате портфейл от ценни книжа, чрез който да постигнете дългосрочните си финансови цели.

За някои хора е по-важно да избягват изненадите и загубите, отколкото да забогатеят бързо, и съответно за тях един инвестиционен консултант по-скоро би се фокусирал върху поемане на нисък риск. Други предпочитат да поемат по-голям риск, но да имат възможност да реализират и по-висока възвръщаемост. Трети предпочитат инвестиция, която да им носи регулярен доход. Повечето инвеститори желаят от инвестиционния консултант да им помогне да постигнат една добра дългосрочна доходност, но без да рискуват да понесат твърде големи загуби.

Ролята на инвестиционния консултант е да разработи стратегия, която да е максимално съобразена с вашите желания, така че да ви носи добра доходност, когато финансовите пазари растат, и в същото време ви предпазва от големи загуби, ако индексите не се представят добре.

Инвестиционният консултант трябва да съобрази стратегията ви с времето, в което средствата ви ще бъдат инвестирани на финансовите пазари. По-дългосрочните портфейли могат да бъдат насочени към по-рискови инвестиции, тъй като при тях има по-дълго време, в което средствата да се управляват и да се възстановят от евентуални понижения в стойността им. Ако имате по-краткосрочен хоризонт, от порядъка на 1-2 години, то тогава инвестиционният консултант би ви препоръчал да насочите основната част от средствата към по-ниско рискови инвестиции.

Инвестиционният консултант трябва да съобрази стратегията и с други ваши характеристики като нуждата от периодични тегления от портфейла, отношението на портфейла към общото ви финансово състояние, нежеланието ви да инвестирате в определени индустрии/пазари.

Постигането на баланс между възвръщаемост и риск често е сериозно предизвикателство, особено при резки движения на пазарите. В тези моменти партньорството с инвестиционен консултант, който има обективен и безпристрастен поглед върху ситуацията ви, може да се окаже изключително ценно и полезно за вашата доходност.

Ако вие също нямате достатъчно време да инвестирате сами, използването на инвестиционен консултант е вашето лесно решение за управление на вашите пари.

http://www.karollcapital.bg/doveritelno-upravlenie/

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.