Пътят на едни от най-големите чуждестранни инвестиции на БФБ

Една много актуална тема на Българска фондова борса през изминалите няколко седмици бяха сделките с обикновените и привилегированите акции на Химимпорт, собственост на Шотландския асет мениджър Aberdeen. Сделките бяха дългоочаквани, съпроводени с голяма доза скептицизъм, че изобщо ще се случат. Основният въпрос, който си задаваха участниците на БФБ, беше не толкова дали Абърдийн ще си продаде позициите в обикновени и привилегировани акции на Химимпорт, а кога ще ги продаде, на кого и на каква цена.

химимпорт, абъдийн асет мениджмънт, aberdeen asset management, chimimport

Сделките вече са факт, но преди да разгледаме ефектите от тях, ще се върнем малко назад във времето, за да си припомним пътя на инвестициите на един от най-големите чуждестранни инвеститори на БФБ.

Участието им на Българска фондова борса започва през годините 2005-2006г. Тогава… от името на швейцарския Julius Bear International Equity Fund в позиции като ДЗИ, БТК, БАКБ, Софарма и др., а Българският капиталов пазар представляваше около 1% от

портфейла на фонда. Позициите им у нас се увеличаваха с времето, като едни от последните им инвестиции бяха в акциите на Химимпорт (обикновени) през 2006г., Спарки Елтос през 2007г. и привилегированите акции на Химимпорт през 2009г. Самият фонд на Julius Bear сменя собствеността си през годините, преминавайки към

Американските асет мениджъри Artio, а през последната година към Шотландските Aberdeen. Интересът им за по-активна продажба на Българските им инвестиции датира от около средата или края на 2010г. със сравнително малки сделки с акции на Спарки Елтос, Софарма, БАКБ. Към момента от публичните дружества фондът притежава само акции на Спарки Елтос.

Най-интересните позиции от този портфейл за Българските инвеститори безспорно бяха акциите на Химимпорт по няколко причини:

1.Техният размер беше голям за мащабите на БФБ;

2.Периодът на продажбата им беше дълъг и мъчителен за пазара;

3.Книжата на холдинга до голяма степен отразяват цялостните настроения на пазара ни, бидейки едни от най-ликвидните акции на БФБ и с висока положителна корелация с основния индекс Sofix;

Вече няколко седмици след като Aberdeen Select International Equity Fund вече не е акционер в Химимпорт, можем да направим и първите изводи от ефектите след сделките. Самите сделки за пакетите се сключиха на цени 1.101 за обикновените акции и между 1.53 и 1.61 за привилегированите акции и очаквано след това – цените се вдигнаха съществено още в първите минути след това. Това беше и първият непосредствен ефект от сделките. Оказа се обаче, че ръстовете са по-скоро временни и въпреки големия си размер, сделките не успяха да провокират твърде голям брой инвеститори да раздвижат парите си и постепенно търговията на БФБ се върна при обемите на лятната си летаргия, която беше обхванала пазара през последните месеци. Това беше вторият ефект, който наблюдавахме.

По-интересният факт обаче и може би най-съществен за пазара беше, че първата сделка през средата на септември за обикновените акции провокира интереса на инвеститорите и към другия пакет от привилегированите акции. Кратко време след това се реализира и втората сделка. С други думи, първата сделка предизвика втората, въпреки че купувачите при двете сделки бяха различни.

В момента инвеститорите след настъпването на дългоочакваното събитие са „уморени” от активната търговия след сделките, а много от тях въпреки всичко са скептично настроени относно акциите на Химимпорт и Българския пазар като цяло. Забелязваме обаче няколко неща, които не са за пренебрегване, за което последно сделките с акциите на Aberdeen в Химимпорт ни помагат да се ориентираме и потвърждават фактите: На първо място скептицизмът, който в момента е налице, показва, че повечето инвеститори не са били негативни поради наличието на големите продавачи по определени ключови за пазара ни акции, а поради това, че вече са свикнали с продължителния период на падащите цени на Българските акции, неактивната търговия и опасността от постоянно появяващи се нови продавачи при ликвидните позиции. В момента малко хора вярват, че пазара ни може да се възстанови по-трайно и фактът, че някой или няколко на брой големи инвеститори купуват дадени акции на този етап не е достатъчно основание тази тенденция да се промени.

В същото време забелязваме, че все повече големи инвеститори в крайна сметка успяват да продадат участията си на Българския пазар и то за значителни за мащабите на БФБ обеми. Последните такива инвеститори бяха фондовете на Грамърси и делът им в Софарма, Артио (Абърдийн) по редица позиции, в т.ч. БАКБ, Софарма, ЦКБ, Химимпорт и не на последно място Финансова консултантска компания с дела си от над 9% в Софарма. Всичко това са реални сделки, при които мястото на предишните заемат нови реални инвеститори. Т.е. наблюдаваме вече все повече големи купувачи, а не само преобладаващите продавачи.

Предстоят още няколко теста на Българския фондов пазар в близкото бъдеще, които вероятно ще потвърдят факта, че на определена цена за активите, които търгуваме на БФБ, има голям интерес, който може би все още трудно се забелязва масово от инвеститорите. А по всичко личи, че тази цена е близо до цените, на които търгуват и индивидуалните инвеститори. Предстоят сделки за продажба на дела в Албена АД, собственост на община Балчик, което според нас ще бъде едно от следващите интересни и знакови събития на БФБ, ако това публично предлагане се проведе при наличието на определени предпоставки.

Въпреки наблюдаваната умора на пазара, породена и от самите продажби и последвалата търговия след сделките на Aberdeen с акциите на Химимпорт, пазарът вече дава сигнали, че големите пари са започнали през последната година да се раздвижват и да търсят реализация. Дали причината за това са вече осезаемо ниските лихви по депозитите или фактът, че процесите по деливъридж са приключили и през годините финансовото състояние на икономическите агенти е достигнало до устойчиво ниво или друга причина, това не е от значение, когато действията на инвеститорите говорят сами за себе си. А оправдания за отказ от действия винаги има, каквито например в момента са политическите фактори в страната.

Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на финансови инструменти.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.