Инвестиция в недвижим имот VS. инвестиция в акции на компании, които инвестират в недвижими имоти

Безспорно най-популярната инвестиция сред българите е инвестицията в недвижим имот, най-често жилищен, макар и това да е свързано с тегленето на големи заеми, които се изплащат в продължение на дълги години. Но каква доходност носи една такава инвестиция и в действителност ли е толкова атрактивна?

Нека предположим, че искаме да купим напълно обзаведено жилище 100 кв. м. на цена от 120 000 евро, което ще отдаваме под наем като ще финансираме покупката със собствени средства от спестявания. Разходите по сделката възлизат на 6 000 евро, като включват данък за придобиване на имота, такса за вписване, нотариални такси и брокерски комисионни. Доходността, която бихме реализирали за една година, ако отдадем апартамента под наем при 600 евро месечно, е:

table-rent-example

Тъй като всички разходи, с изключение на данъка върху доходи от наем, са постоянни, реализирането на доходност е силно зависимо от заетостта на имота, особено когато покупката му е финансирана със заем, тъй като вноските по кредита формират основната част от разходите.

Съществуват обаче и други форми на инвестиция в недвижими имоти, които са по-малко популярни, но които позволяват да се преодолеят част от недостатъците на инвестицията, свързана с покупка на недвижим имот и най-вече да се избегне поемането на прекомерен финансов риск.

Алтернатива на инвестицията чрез директната покупка на недвижим имот – жилище, офис, търговски площи и земи, са инвестициите в дружества, чиято основна дейност е свързана с придобиването, управлението и продажбата на недвижими имоти. Това е отлична възможност за хората, които:

 • разполагат с по-малко свободни средства и не могат да си позволят да финансират покупка на имот;
 • вече изплащат кредит за покупка на жилище и не желаят или не могат да си позволят да натоварят бюджета си с още кредити;
 • имат малки спестявания, за които търсят ниско рискова алтернатива на банковия депозит;
 • искат да се възползват от развитието на пазара на търговските и бизнес имоти;
 • търсят възможност да се възползват от развитието на пазара на земеделска земя;
 • искат да диверсифицират риска като инвестират в портфолио от активи, а не в един конкретен актив;
 • искат да получават доходи от недвижими имоти, но да не са ангажирани пряко с обслужването на недвижимите имоти и грижата за тях;
 • искат да получават относително стабилна текуща годишна доходност.

Най-често този тип дружества са организирани като АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел). Това е специална правна форма в българското законодателство, предвидена за дружества, които се занимават със секюритизиране на недвижими имоти или вземания. Редът за тяхното създаване и функциониране е уреден в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Тези дружества подлежат на лицензиране от КФН и са публични по закон като акциите им се търгуват свободно на българска фондова борса. Предметът на дейност на този тип дружества е свързан с набирането на публичен ресурс чрез издаване на ценни книжа (акции), който се инвестира в портфолио от активи (недвижими имоти или вземания). Недвижимите имоти могат да бъдат жилищни сгради, търговски площи, офис сгради, земеделска земя и др., които се намират на територията на България.

Предимства на инвестициите в акции на АДСИЦ са:

 • минимум 90% от реализирана печалба за годината се изплаща като дивидент на акционерите по закон ( чл. 10 от ЗДСИЦ);
 • дружествата са учредени и лицензирани съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чието спазване е под контрола на Комисията за финансов надзор;
 • дружествата са със публичен статут и акциите им се търгуват на БФБ, което предоставя ликвидност като някои от акциите на този тип дружества са едни от най-ликвидните на борсата;
 • освен това публичният статус задължава компаниите да оповестяват регулярно финансова информация и всякакви други значими събития, които имат връзка с развитието на бизнеса и резултатите от него, което предоставя повече прозрачност за инвеститорите;
 • печалбата на дружествата със специална инвестиционна цел не се облага с корпоративен данък;
 • капиталовата печалба, която инвеститорите реализират при търговия с акциите на тези дружества, както и на всички останали публични компании не подлежи на данъчно облагане;
 • дивидентите, които акционерите физически лица получават, се облагат с 5% данък.

На Българска фондова борса се търгуват акциите на няколко АДСИЦ-а, които предоставят инвестиционни възможности в различен сегмент на недвижимите имоти. Едни от най-популярните и ликвидни са Адванс терафонд АДСИЦ [6A6] и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU], а най-новият АДСИЦ на БФБ е Браво пропърти фонд АДСИЦ [BPY].

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU] разполага с относително диверсифицирано портфолио от офис, търговски и жилищни имоти. Дружество се занимава с изграждането, управлението и продажбата на имоти като основно приходите, които реализира са от наеми. За последните 5г. средната дивидентна доходност е 3.6%, като само за 2018г., инвеститорите са получили 5.2% дивидентна доходност.

Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] е специализирано в активното управление на земеделска земя като разполага с портфейл от 231 694 дка. Дружеството извършва покупко-продажби на земеделски земи с цел реализиране на печалба, както и отдава земи под аренда на земеделски стопани. Акциите на дружеството са сред най-ликвидните на борсата като за последните 5г. средната дивидентна доходност възлиза на 5.0%.

Браво Пропърти фонд АДСИЦ [BPY] инвестира в бизнес имоти (офис, търговски площи и индустриални площи), които генерират доход от наеми. Дружеството закупува такива имоти, които вече са отдадени под наем или имоти, при които предишните собственици остават наематели в придобития имот. Инвестиционната стратегия се основава на принципа на получаване на текущи (оперативни доходи) от експлоатацията на недвижими имоти под формата на наемни вноски, както и чрез бъдещата продажба на такива имоти.

През май 2019 г., след успешното увеличение на капитала на Браво Пропърти фонд АДСИЦ, дружеството реализира и първата си сделка за придобиване на офис сграда „OFFICE A”. Тя е разположена на бул. Цариградско шосе, в непосредствена близост до търговски център The Mall и има наземно РЗП 14 500 кв. м. и отдаваема под наем площ от 13 391 кв. м. Състои се от 6 етажа и подземен паркинг на две нива с 240 паркоместа. Сградата беше закупена за 59.5 млн. лв. без ДДС с осигурени 10-годишни договори за наем с право на прекратяване средно на 5.1 г. Очакванията на мениджмънта са, че сградата ще генерира оперативни доходи в размер на 4.6 млн. лв. годишно и около 3.1 млн. лв. печалба за разпределяне между акционерите, което при коефициент на изплащане от 90% би могло да донесе 7% дивидентна доходност.

В обобщение ще направим сравнение между инвестицията в недвижим имот чрез директна покупка и чрез инвестиция в акции на АДСИЦ-и:

table-pros-cons

Ако се интересувате от инвестиции в недвижими имоти, може да погледнете и запис от уебинара на колегите ни от Карол Капитал Мениджмънт.

Как се печелят 1 000 000 $ от инвестиции?

kak-se-pecheli-edin-milion-ot-investicii

В обществото, в което живеем, всеки да иска е милионер. Представете си социалния статус, почивките, хубавия дом и възможността да помагате на хора или каузи, за които Ви е грижа. Вероятно се питате  достижима ли е тази цел в българските икономически условия, както и колко време би Ви отнело.  И най-важно как реално да я постигнете.

Като начало нека разгледаме няколко възможни варианта за инвестиции.

Депозит в банка

Ако сте професионалист, да кажем от IT сферата, вероятно се радвате на възможността да заделяте част от доходите си в банка. Възможно е да заделяте по 10 000 долара на година. Според сайта https://www.moitepari.bg/, ако разполагаме с 10 000 долара и ги оставим на депозит за една година ще получим 1.29% (129$)лихва. Това е в най-добрия случай от всички предложени банкови оферти.  Ако всяка година прибавяме 10 000 долара към парите си, ще ни трябват точно 65 години, за да достигнем целта от 1 000 000$. Това е много голям период от време и трябва да допуснем, че лихвите ще се повишават в бъдеще. И все пак повишаващи се лихви са характерни за периоди на висока инфлация. Ето защо в определени моменти инфлацията може да обезсмисли подобна инвестиционна идея.

Недвижими имоти

Много хора прибягват до инвестиране в недвижими имоти като алтернатива на банковите депозити. Тази тенденция се засили след фалита на КТБ.

Според Тодор Минчев в статия за Money.bg, цените на недвижимите имоти са се повишили със средно 4.74% в центъра на София и 3.17% в останалите квартали за период от 9 години(2010 – 2018). Годишните промени може да анализирате от следващата таблица, която е част от споменатата статия.

nedvijimi-imoti-sravnenie-v-godinite-tablica

За целта на сравнението в нашата хипотетична ситуация ще допуснем, че имаме 10 000 долара за покупка на имот на стойност 89 872$(80 000 евро) извън центъра на София, а останалите вземем на кредит за срок от 10 години. Срока на кредита е по-малък, защото казахме, че можем да заделяме по 10 000 долара на година. Според сайта https://www.moitepari.bg, в най-добрия случай ще имаме лихва от 2.80%. Така за първите 10 години ще имаме доходност от 0.37%(3.17% – 2.80%). След като изплатим първия имот купуваме следващия при същите условия, защото можем да заделяме по 10 000$ за инвестиране. При тези условия ще са ни нужни 51 години, за да достигне имотното ни портфолио 1 милион долара.

Обърнете внимание, че инфлацията, местните данъци и такси, разходите по покупко-продажба  не са взети в предвид.

Инвестиране в американски акции

investirane-v-amerikanski-akcii

В книгата си „Stock for Long Run“ , Jeremy Sigel анализира историческото представяне на няколко инвестиции. Неговите изследвания показват, че за периода от 1926 до 2006, когато излиза книгата му:

 • ✔️Пазара на американски акции има 6.8% средна годишна възвръщаемост и то след като е приспаднал инфлацията;
 • ✔️Дългосрочните правителствени американски облигации 2.4% средна годишна възвръщаемост, след премахване на инфлация;
 • ✔️Златото е показало 1,2% средно годишен ръст за този период пак след приспадане на инфлацията;

От изложеното до тук можем да направим следното обобщение:

dohodnost-ot-investicii-v-amerikanski-akcii-tablica

Преди да се втурнете да купувате американски акции трябва да знаете някои неща:

 • ✔️Средната възвръщаемост от близо 7.00% не означава, че пазара на акции прави точно толкова. Има колебания, като може една година да има ръст от над 20.00%, а друга година спад от над 20.00%.
 • ✔️Това е дългосрочна стратегия. Въпреки, че е възможно да получим добра доходност да кажем за три години(2012-2014 дават 54.40% ръст) е добре да имаме по-дългосрочен подход, за да избегнем краткосрочните колебания на пазара.
 • ✔️Както виждаме от следващата таблица, дори да купим на върха на пазара и да последва спад, ако сме търпеливи, през следващите няколко години ще излезем на плюс.

Годишна доходност в проценти на S&P 500 по време и след последните две големи рецесии!

godishna-dohodnost-v-procenti-na-s&p500-po-vreme-i-sled-poslednite-dve-golemi-recesii-tablica

Сега е време да се върнем на нашия хипотетичен пример от началото, в който всяка година може да отделяме по 10 000 долара и да ги влагаме в пазара на акции при 7.00% годишна доходност. Въпросът е за колко години ще можем да постигнем желаната цел от 1 000 000 долара. Според тази статия в сайта www.getrichslowly.org, затова ще са ни нужни 30,7 години. Всички изчисления и данни за това как да направим 1 000 000 $ от вложения в пазара на акции са взети от нея. Следващата графика, която прилагат в статията,  е доста впечатляваща.

vreme-za-pechelene-na-edin-milion-chrez-investirane-v-akcii-grafika

Това, което веднага се забелязва е, че е нужно повече време да достигнем от 0 до 100 000 долара отколкото от 600 хиляди долара до един милион. Това значи, че бихме постигнали целта си по-бързо, ако имаме по-голям начален капитал. Всъщност, ако разполагаме с 100 000 долара ще си спестим около 8 години чакане.

Как да инвестираме в американски акции използвайки ETF?

Споменатата по-горе статистика  се отнася за S&P 500 т.е. за да осъществим тази стратегия трябва да купим индекса S&P 500. В този индекс се включват 500-те най-големи американски компании. За да можем да инвестираме в него е добре да използваме ETF.

Но какво е ETF?

ETF е краткото название на борсово-търгуваните фондове (Exchange-Traded Funds). Това са инструменти, подобни на акциите, които, както подсказва името им, също се търгуват на борсите. ETF-ите са атрактивни с това, че могат да бъдат по-удобен начин за инвестиция в даден актив, например цял индекс, а не във всяка отделна акция.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD е ETF който се базира на S&P 500 и е достъпен за търговия от непрофесионални инвеститори на дребно базирани в Европа и се предлага от ИП Карол  през платформата Trader Workstation.

Добър вариант е да купуваме този ETF на интервали(вноски) по-малки от година, когато съберем сума над 1000$. Така ще подобрим споменатата стратегия, защото няма да чакаме края на годината и събраните 10 000 долара, който да инвестираме тогава.

Ето как се представя споменатия ETF от началото на създаването му.

rastezsh-na-iShares-Core-S&P-500-UCITS-ETF-USD-ot-suzdavaneto-mu-grafika

От горната графика виждаме, че ако сме инвестирали 10 000 $  през май 2010 година, през май 2019 ще имаме почти 30 000$. Доста добро представяне, нали?

За да купим ETF трябва да открием реална сметка за търговия. Ние в Карол  предлагаме най-добрите условия за търговия с международни акции и ETF в България в партньорство с Interactive Brokers. Това го казваме съвсем отговорно, като Ви насърчаваме да сравните нашите условия с тези на останалите брокери.

След като вече имаме реална сметка, трябва да потърсим символа SXR8, ако искаме да го купим в евро. Комисионата по сделката е 0.15% от стойността на сделката, като минималната комисионна е 6 евро.

Ако искаме да купим този ETF, но в американски долари трябва да потърсим символа CSSPX. В този случай комисионата е 0.10% от стойността на сделката, но най-малко 10 долара. Ето защо по-горе казахме, че е добре да купуваме този ETF на вноски от по минимум 1000$, така комисионата, която ще платим ще е само 1.00%(10$) от стойността на сделката.

От това видео ще научите как точно да направите покупката. Винаги оставяйте малка сума по сметка да кажем 100 долара свободни.  Ако не сте сигурни и искате да се упражните как да поставяте ордери, може да го направите на демо сметка.

Данъчно облагане

Това е въпрос, който вълнува всички. Затова трябва да запомним, че този ETF се търгува на европейски  борси и затова не се облага с данъци.

Другото нещо, което не трябва да забравяме е, че всичко зависи от нас. Решенията и действията ни днес ще доведат до това което ще постигнем утре.

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Трейдърите костенурки или най-известният експеримент в трейдинга

Предполагам, че повечето от Вас са чували за един от най-известните eксперименти в трейдинга. При него, Ричард Денис и Бил Екхарт спорят дали способностите на трейдъра са вродени или придобити. Спорът между двамата приятели възниква, когато са на посещение в една ферма за костенурки в Сингапур. Ричард Денис казва, че може да отглежда трейдъри, както в тази ферма отглежат костенурки (от там произхожда и името на трейдърите, които по-късно обучили). Ричард Денис споделя, че толкова добре е разбрал на какво се дължи успеха му като трейдър, че може да обучи всеки, независимо дали е наичнаещ или не. Те се обзалагат. За да решат спора решават да проведат експеримент, при който да обучат трейдъри, а след обучението на всеки да дадат сметка от 1 млн., която да управлява.

richard-dennis-top-trader-turtle-soup-biography

По това време Ричард Денис е един от най-извесните трейдъри. Едва на тридесет и няколко години го наричали „принца на пода на борсата”. Започнал търговия с 1600 $ взети на заем. За десет години ги направил 200 милиона долара.

В следващите месеци Денис и Екхарт пускат обяви в най-големите вестници, че търсят трейдъри, които да обучат и след това да управляват собствени сметки. Ето я обявата, която публикуват.

richard-dennis-turtle-trader-want-ad

На нея откликват над хиляда човека. За събеседване са селектирани 40.

А до две седмично обучение стигат 23-ма. От тях 21 са мъже и 2 жени. Те били хора с различни професии – човек с научна степен по лингвистика от Чикагския университет, счетоводител, няколко опитни трейдъри, професионален играч на блекжек и др. Общите качества, които търсели в кандидатите, били силен интелект, аналитически  и математически способности.

Успехите на трейдърите обучени от Денис и Екхарт стават легендарни, за 4 години и половина заработили средно повече от 80% на година.

Кой печели облога?

Официално Ричард Денис печели облога. Но в действителност, той селектира и допуска до обучение много малко хора. Да видим какво мисли по въпроса Къртис Фейт един от най-успелите ученици на Денис и Екхарт.

„За мен никой не спечели облога.На широката аудитория е неизвестно, че отлични трейдъри станаха само няколко от „костенурките”. Примерно от  една трета до половината имаха средни показатели в трейдинга. Много въобще не успяха да постигнат успех. Разликата меджу успелите и неуспелите се състои в личната им психологическа настройка. Едни бяха готови да приемат „пътя на костенурките” в по-голяма степен от други. Трейдинга може да се преподава на всеки, но не всеки се чувства удобно в рамките на зададения подход. Важен аспект за успеха е разбирането как емоциите влиаят върху трейдинга. Ако притежавате вродени правилни качества, ще Ви бъде по-лесно да се научите да търгувате, ако не ще Ви се наложи да ги развиете”.

Има голяма доза истина в думите му. При всяка една професия има хора, които се справят по добре от други. Дали ще успее човек да търгува добре чужда система зависи от това дали вярва в убежденията зад тази система, дали разбира и вярва в правилата, дали характера му е подходящ за търговия с тази система. Разберете какъв стил на търговия е подходящ за Вас.

Какви са правилата на системата?

В основата си системата, на която обучават трейдърите костенурки, e тренд следяща система. Открива се дълга позиция, когато цената направи по-висок връх (при дълга позиция) или дъно(къса) в сравнение с последните 20 дни. Стопа се слага под дъното (при дълга позиция) или върха (къса) за последните 10 дни. Следва се тренда. Това е съвсем кратко описание на системата. Пълното описание е доста по-дълго. За дълъг период от време правилата не е можело да бъдат огласявани. Сега подробни правила на системата могат да бъдат намерени в интернет. Също има разработени роботи и индикатори за МТ4 с тези правила.

Историята на трейдърите костенурки е описана в книгата на Майкъл Ковел “The Complete TurtleTrader”. Много добра информация по темата, а също и още една гледна точка може да намерите в “Way of the turtle” на Къртис Фейт, който е още един от участниците в този експеримент.

Работи ли системата в наши дни?

Въпреки че различни пазарни участници като например Линда Рашке  започват да търгуват срещу пробивите на споменатите 20-дневна периоди (Супа от Костенирки) това не променя системата. Това, което направили трейдърите костенурки е, че променили периода от 20 на 40 дни. Така системата останала печеливша.

Тази система би работила добре при наличие на тренд.

Може да проверите дали системата работи с оригиналните и правила или да ги промените като откриете демо сметка в МТ4 на Karoll. Един от плюсовете на МТ4 е, че може да използвате споменатите индикатори и роботи разработени по правилата на трейдърите костенурки.

Бъдете първите, които научават за най-новата ни статия, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se


Научете как да поддържате фокус и концентрация по-добре

treydur-fokusiran-i-spoken-turguva

От малко дете обичам гледам футболни мачове. Първият мач, който си спомням е от световното в Мексико 86-та година, когато Наско Сираков вкара гол с глава на Италия. В наши дни следя мачовете на любимия си отбор Барселона. Няма как да не споменем гения Лео Меси. Много пъти съм се чудил какво го различава от останалите футболисти. Някои споменават, че той се фокусира по-добре. Вероятно това е една от тайните му – да остане концентриран, когато е необходимо.

Търгуването на световните финансови пазари, също като футбола, е процес на развиване на качества. Разбира се, концентрацията  е едно от тези качества.

В обществото съществува мит, че най-добрите професионалисти имат непоклатим фокус и остават винаги фокусирани и дисциплинирани. Дали наистина е така?

Според Steve Ward професионалистите също губят фокус. Това, което отличава великите от добрите, е способността да се фокусират бързо отново. Същото важи за трейдърите. Вероятно всички губим фокус, защото  средата около нас е пълна с неща, които могат да ни разсеят. Дали ще е шумът от булеварда, звънът на телефона, или нов имейл винаги е трудно да поддържаме фокус в това което правим. Не трябва да забравяме и нашите мисли. Те може би са най-големият причинител на  разсейване. Първата стъпка е да разпознаем, че сме загубили фокус. Без нея няма как да се върнем към задачата, която изпълняваме. Втората стъпка, разбира се, е веднага, колкото е възможно по-бързо, да се върнем в концентрираното състояние в което се представяме най-добре. Тоест да си върнем фокуса. Разбира се, не трябва да се ядосваме, че сме загубили фокус, а да останем спокойни.

За съжаление човешкото внимание е ограничено. Ние може да се фокусираме успешно в само няколко неща. Проблемът, когато извършваме сложна задача като трейдинг е, че трябва да следим няколко променящи се неизвестни. Това са движението на цената, движението на някой индикатор, движението на по-голяма времева рамка, дали има новини, какво става с другата позиция, която искаме да открием. Виждаме, че става все по-трудно да се фокусираме. Решението тук е да се фокусираме само върху най-важните неща. Тези неща са критични за изпълнението на дадената задача. Ако имаме открита позиция, най-важната задача е да я управляваме съобразно плана, който имаме. Там трябва да е основния ни фокус.

Медитацията помага за подобряване на концентрацията

monah-meditaciya-kontrol-na-emociite-i-fokusa

Нарастващата база от изследвания в последните години, категорично показва едно нещо. Медитацията има много положителни ефекти върху нас. Съществуват различни техники, но тук ще се концентрираме върху една лесна и в същото време много полезна практика.

Просто трябва да седнем удобно и да се отпуснем. Концентрираме вниманието си върху дишането си. Следим как въздуха преминава от нозете към дробовете ни и после обратно. Можем да усещаме как навлиза по-студен през ноздрите ни, преминава надолу и изпълва дробовете ни. След това как издишаме, като пак се концентрираме върху случващото се. Ако ни е по-лесно можем да следим покачването и спадането на корема ни. Неминуемо ще се разсеем. Не трябва да се ядосваме, а си върнем фокуса върху дишането.  В началото можем да започнем с 10 минути, а след няколко дни да започнем да увеличаваме. Целта е да стигнем до 30 минути на ден. Колкото повече практикуваме фокусирането при тази медитация толкова повече ще подобрим концентрацията си. Ключа тук е в постоянството.

Ако искате да научите още полезни неща за търгуването на световните финансови пазари, запишете се за безплатните ни обучения.

Също не пропускайте да изпробвате условията ни за търговия. Предлагаме три платформи за търговия, които отговарят на нуждите на всеки един трейдър. МetaТrader4 е най-разпространената платформа за търговия. Чрез имате достъп до форекс пазара и индекси.

Karoll Dealing Ви предлага иновативни функции и дизайн, както и над 10 000 инструмента. Сред тях са акции, форекс, индекси, ценни метали, фючърси и съкровищни бонове.

В платформата Trader Workstation, която предлагаме съвместно с Interactive Broker имате достъп до 120 борси от целия свят, най-ниски комисиони за търговия с акции, както и реална собственост на закупените акции. Не забравяйте, че в тази платформа разполагате със защита на средствата до 500 000 USD.

Бъдете първите, които научават за най-новата ни статия, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

Ще има ли промяна в политиката на централните банки?

visoka-sgrada-banka

На последния ни уебинар, посветен на фундаменталния анализ загатнахме, че големите промени във валутните курсове се дължат на промяна в паричната политика на централните банки. В тази статия ще разгледаме каква е текущата политика на няколко централни банки и дали можем скоро да очакваме промяна.

Федерален резерв

Само допреди няколко месеца политиката на повишаване на лихвените нива изглеждаше вероятна за повечето централни банки. За обикновения наблюдател става ясно, че решенията, които взема ФЕД, биват следвани от останалите централни банки. Разбира се, ФЕД  следват своята собствена парична политика, като се стремят да генерират перфектни условия за развитие на икономиката. Целта на всяка една Централна банка е да поддържа такива условия, които да не позволяват прегряване на икономиката или влизане в рецесия. След спад на американските фондови пазари през есента на миналата година с около 20.00% стана ясно, че централната банка ще се опита да облекчи паричната политика, за да може да  успокои пазарите.

Не трябва да забравяме за натиска, който американския президент оказва върху институцията. Колкото и независим да е ФЕД  изглежда засега постигат компромисно решение между започнатия цикъл на повишение и натиска от страна на американския президент. Разбира се това решение е в полза на желанието на американския президент и вероятно лихвите ще останат на тези нива или по-ниски поне до следващите избори.

От последното заседание стана ясно, че не се очаква повишение на лихвените нива през 2019 година. Изглежда това не е достатъчно, защото критиките към ФЕД продължават. Наскоро  Доналд Тръмп заяви, че ако лихвите бъдат намалени с един процент БВП на САЩ би се изстрелял като ракета.

Шансовете за намаления на основния лихвен процент в САЩ се оценяват като минимални.tablica-shansove-namaleniya-na-osnoven-lihven-procentОт тази таблица виждаме, че промени в лихвените нива можем да очакване евентуално през следващата година. Към момента нагласите са по-скоро за намаление на срещата на 29.01.2020.

Английска Централна Банка

От английската централна банка не бързат с увеличаване на лихвените проценти. Причината за това разбира се е все още не състоялия се Брексит.  Все пак икономиката на Великобритания се представя малко по-добре от очакваното. От институцията очакват безработицата да намалее още, а икономиката да генерира по-голям ръст.

tablica-veroyatnost-namaleniya-na-osnoven-lihven-procent

Европейска Централна Банка

Ако обърнем поглед към Евро зоната ще забележим, че ЕЦБ запази доста по-дълго ултра разхлабена парична политика за разлика от ФЕД. Очаква се да няма промяна в паричната политика поне до началото на 2020 година.  Банката е изправена пред избор на заместник на Марио Драги. Измежду многото кандидати се откроява Йенс Вайдман президента на Бундесбанк. Изказване в негова подкрепа имаш от страна на Жан Клод Юнкер. От своя страна Йенс Вайдман е по-скоро за затягане на паричната политика в Евро зоната. Дали това ще остане така, ако той бъде избран като заместник на Марио Драги тепърва ще разберем. Ако бъде избран ще му се наложи да лавира между различните нужди на държавите от Евро зоната. Съгласете се, че ситуацията в Германия е твърде различна от  икономическата ситуация в Италия. И все пак политиката на ЕЦБ остава важна преграда пред нова рецесия в Евро зоната.

Да не забравяме че през следващите месеци се очаква намаление на лихвите в Австралия.

Извода, който можем да направим е, че ни очаква поне още една година на разхлабена парична политика.