Как да търгуваме Forex в хаотична среда?

kak-da-turguvame-forex-v-haotichna-sreda

Станислав Партъчев ни сподели как квантовата механика, теорията на хаоса и теорията на относителността обясняват всички събития движещи макро света на телата.

Общото между тези теории е че те са „невидими“, тъй като боравят с абстрактни модели и непонятни за сетивата ни концепции. Но каква е връзката на „мъгляви“ и непознати физични теории със пазара на валута? Нима менталната мастурбация на нечий физически гений може да има нещо общо с Негово Величество Пазара?

Според Станислав принципите описващи микросвета във въпросните теории обуславят движението на цените на финансовите Пазари. Или ако трябва да бъдем по-точни позицията на една микрочастица в пространството е непредсказуема с точност, тъй като поради своята вълнова природа, тя може да се намира на много места едновременно и следователно единственият начин да я дефинираме е вероятностен. Същото важи и за макро обектите, които са създадени от подобни микрочастици „фантоми“. Тоест ако класическата Нютонова физика описва макротелата като неоспорим факт, то това е общо взето една илюзия, която мозъкът ви генерира. В действителност, един обект трепти с огромна честота, при която той се появява и изчезва за изключително кратко време. Когато Вие насочите съзнанието си към един такъв обект, през отразената от обекта светлина и преработката на мозъка Вие го дефинирате като реален и статичен, докато в действителност той се появява и изчезва подобно на холографска прожекция идваща от самите Вас. Тоест вероятността този обект да съществува, като такъв, е свързана с Вашето съзнание, което го дефинира чрез колабиране на т.нар. вълнова функция. Следователно макро-обектите и изграждащите ги елементарни частици, са резултат на Вашите мисли, и не съществуват независимо от съзнанието ви.

pokazvane-grafika-eur-usd

По същия начин когато 10 милиона пазарни участници (както големите банки, така и малките играчи) насочат съзнанието си към цената на Еврото те го формират в зависимост от структурата на мислите им, които се променят постоянно. Именно поради това, Пазарът е отражение на колективното съзнание с непредсказуем и вероятностен характер. Тази му характеристика предполага потенциалност в три посоки – към поскъпване, към поевтиняване или към липса на промяна. Станислав изложи своята вероятностна система за търговия, която цели да остави Цената сама да „реши“ своята посока без да я вкарва в предсказания чрез излишни фундаментални и технически модели базирани на миналото. Именно поради това тази система борави с пазарни поръчки над и под цената, които се залагат в ключови моменти на пазара на валута. Повече за самата система можете да научите от презентацията на Станислав, която публикуваме с неговото великодушно съгласие.

Не на последно място важен момент за успешното приложение на тази концепция е начинът на мислене, който също трябва да е вероятностен, а не детерминистичен или причинно-следствен както са ни учили в училище. Иначе казано, трябва да спрете да търсите причинно следствена връзка за бъдещата цена на даден актив, изхождайки от миналата му цена, тъй като тя има вероятностен/случаен характер и подлежи на нормално разпределение със стандартно отклонение. Чрез посещенията си в програмата за индивидуално развитие и психология на Карол, Станислав успява да работи върху мислите и убежденията си , което му позволява да промени реакциите си и съответно да изгради вероятностно мислене. Това му позволява да оставя нещата да се случват без да има нужда да ги предсказва или контролира.

Скъпи трейдъри ако желаете да опитате и да докажете тези виждания за Вас самите, то единственото, което Ви остава е да прегледате презентацията на Станислав и да започнете работа върху начина си на мислене. Пожелаваме ви успех и оставаме на Ваше разположение за въпроси.

Можете да изтеглите презентацията на Станислав от тук.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.