Как да изтъргуваме импулс на Forex пазара?

Случвало ли Ви се е позицията Ви да излиза на добра печалба почти веднага след като сте я отворили, а определената от Вас цел да бъде достигана за отрицателно време? Ако отговорът Ви е „да“, знаете, че подобни ситуации са истинско удоволствие за трейдърите! Нека заедно се опитаме да си разясним техническата картина зад тях, за да може по-често да попадаме в такива и да се възползваме в максимална степен от тях.

Силните, резки движения на графиката на даден инструмент се наричат импулси. Импулси могат да се открият на всички пазари и във всички търгувани финансови инструменти, но те са „най-изчистени“ там, където търгуваните обеми са най-големи – на Forex пазара.

Въпреки, че се случват сравнително рядко, те са прекрасно конфигурация за търговия, понеже:

  • движението в тях е с ясна посока;
  • импулса достига целта си много бързо;
  • ценaта не прави дълбоки корекции, които евентуално да ударят стоп поръчката ни;
  • импулсите се подчиняват на някои прости правила, които помагат да ги открием лесно и търгуваме по-успешно;

Ето на какви правила се подчиняват импулсите на по-ликвидните пазари:

forex търговия, вълнова теория, импулси, стратегия за търговия

1. Всеки импулс се състои от 5 вълни: 3 в основната посока и 2 корективни.
На горното изображение вълните по посоката на тренда (1,3 и 5) са означени в червено. Вълни 2 и 4 от своя страна са корекции в рамките на импулса.

2. Двете корективни вълни никога не се застъпват.
Никога и при никакви условия вълните в зелено (2 и 4) не трябва да навлизат в една и съща ценова зона.

3. Вълна 3 никога не е най-късата от вълни 1,3 и 5.
Много пазарни участници забелязват възможността за поява на импулс едва след като вълна 1 и 2 приключват. Това е момента, в който те се намесват на пазара и движението добива впечатляваща сила. Вълна 3 не само не е най-късата, но и често е най-дългата вълна – с дължина с 1.38  или 1.62 пъти по-голяма от тази на вълна 1 (числа на Фибоначи).

Това са едва най-основните правила за един импулс, но дори и те са достатъчни, за да се досетим как е добре да се търгува един импулс. С времето съм стигнал до заключението, че най-сигурни и доходоносни са следните два подхода:

  • 1. Търгуване на вълна 3: Основният аргумент е правилото, че вълна 3 най-често е удължената.

forex търговия, вълнова теория, импулси, стратегия за търговия

вход: При дъно под вълна 2 – след като цената направи известна корекция след първоначалния спад можем да „дебнем“ ново дъно. Ако движението, с което то е постигнато е със сила и скорост, подобни на вълна 1, имаме 99% вероятност, че вече се намиране във вълна 3 от импулса.

стоп поръчка: Поставя се над края на вълна 2. Ако действително се намираме във вълна 3 от импулс цената няма никакво основание да се връща на тези нива.

лимит поръчка: Тъй като често вълна 3 е с най-голяма дължина, можем да поставим лимит поръчка на нивото, на което вълна 3 ще бъде с дължина 1.38 пъти по-голяма от вълна 1.

  • 2. Търгуване на вълна 5Основният аргумент е правилото, че вълни 2 и 4 не се застъпват.

forex търговия, вълнова теория, импулси, стратегия за търговия

вход: Във вълна 4 – В случая можем да продадем когато вълна 4 доближи зоната на вълна 2 до такава степен, че да ни даде възможност за позиция със съотношение риск:печалба поне 1:2. За по-прецизен вход могат да се използват и числата на Фибоначи или аргументи от друг метод на анализ.

стоп поръчка: Поставя се в зоната на вълна 2. Двете корективни вълни в импулса не трябва да се застъпват дори и с пипс. Стопът се поставя на нивата, от които е започнала вълна 2.

лимит поръчка: Вълна 5 в нашия пример трябва да достигне по-ниски стойности от тези на вълна 3, тоест да компенсира изцяло втората корективна вълна. С това импулсът би следвало да приключи. Можем да приберем печалбата си с лимит поръчка поставена на това ниво.

Това, по мое мнение, бяха 2-та най-сигурни начина да се търгуват импулси. Все пак помнете, че импулси възникват само в 20% от времето. Шансът пазарът да се намира в такъв е по-малък. Търгувайте идеята за импулс само когато вече пазарът показва признаци за начало на такъв и никога преди това да се е случило.

За въпроси и коментар по статията можете да се обърнете към мен на: jordan_kaloyanchev@karoll.bg

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.