Да очакваме ли нова финансова криза скоро? – Част 1/3

Клиенти на Карол все по-често ми задават следните въпроси: „Да очакваме ли нова криза?“, „Близо ли е пазарът до дългосрочен връх ?“, „Да продаваме ли индексите S&P 500 и DAX ?“.  Имам ясно изразено лично мнение по въпроса, но реших, че съм длъжен да направя един по-подробен и обективен анализ на ситуацията в момента. Основно използвах модела за ротация на секторите в икономиката, представянето на развиващите се пазари и технически анализ. Останах повече от изненадан от резултата!  Тъй като анализът е по-мащабен, ще го споделя с Вас не в една, а в три поредни статии. Първата част от проучването e направена с модела за ротация на секторите. 

model rotaciq sektori

Това е един изключително интересен метод на сравнителен анализ, който цели да определи в какъв момент от икономическия цикъл се намират пазара и реалната икономика. Основните моменти от тази теория са:

– Пазарът винаги изпреварва реалната икономика, защото пазарните участници търгуват въз основа на прогнози;
– В различните фази от икономическия и пазарния цикъл определени икономически сектори се представят по-добре от други;
– Теорията работи по-добре за по-продължителни периоди, минимум 3 години;

Всъщност, като изключим техническия анализ, моделът за ротация на секторите е любимият ми метод за определяне на по-мащабната картина при капиталовия пазар. Историческите тестове при него най-често дават добри резултати, а логиката, на която се уповава, е проста и не бяга от реалността. Моделът предполага, че ако в момента реалната икономика и капиталовият пазар са близо до своя пик, най-силно представящите се сектори все още ще са енергийният и тези на материалите (стомана, дърво, мед, ценните метали), но постепенно ще отстъпят място на основните стоки и здравеопазването. Логиката е, че икономическият подем досега е довел до засилено потребление на енергия и материали, както от процъфтяващите предприятия, така и от забогателите домакинства. Пазарните участници обаче вече прогнозират, че скоро ще настъпи рецесия и скоро няма да има кой да харчи толкова енергия. Във времена на криза хората ограничават потреблението си, но не се лишават от основните стоки, лекарства и комуналните услуги (ток, вода, парно). Това е причината тези сектори да растат по време на спад на капиталовия пазар и очаквания за скорошна рецесия. От друга страна, при пазарно дъно първи започват да се „съживяват“ технологичният сектор, цикличните стоки (самолетни билети, луксозни облекла) и индустрията. Когато очакванията на инвеститорите, че икономиката е готова за нов период на растеж, се потвърдят, те инвестират в  компании от енергийния сектор и материалите и така всичко се повтаря.

Ето как аз приложих тази теория:

Изчислих годишната възвращаемостта на всеки сектор за последните 5 години. Използвах съответните ETFs (борсово търгувани фондове) на SPDR. В платформите за търговия, които поддържат такива инструменти (например Trader Workstation), можете да ги откриете със символи съответно XLY, XLK, XLI, XLB, XLE, XLP, XLV, XLU и XLF.

Разгледаният от мен период обхваща навечерието на световната финансова криза и движенията от настъпването й до началото на 2013г. Точните проценти съм посочил в таблицата по-долу, като съм оцветил със зелено най-добрите резултати за годината и с червено най-слабия.

tablica sektori

За по-удобно тълкуване на данните генерирах и графика, от която лесно можем да направим някои изводи. Включвам и графика със ръста на БВП на САЩ за периода.

rotaciq moq

US GBP

  • 2007 година – годината, в която се случи пазарният връх, а за криза говореха малцина. Както се вижда от графиката, брутният вътрешен продукт на САЩ (най-точния измерител на реалната икономика) все още бележи добър ръст. Точно както теорията предполага – най-силно представящия се сектор е този на енергията, следван от материалите. Цикличните стоки и финансовият сектор са най-слабо представящите се – отново перфектно сбъдване на прогнозираното от теорията.
  • 2008 година – силен спад на всички пазари, но най-малко поевтиняват секторите на комуналните услуги и здравеопазването. Пазарът е изпреварил реалната икономика, която забавя ръста си, но все още не е в рецесия. Моделът работи перфектно.
  • 2009 година – Материалите, технологиите и цикличните стоки се представят най-добре, а БВП на страната вече е с отрицателен растеж. Безспорен сигнал за дъно на пазара според модела.
  • 2010 година – Цикличните стоки, индустрията и енергията се представят най-добре. БВП отново е в позитивна територия. Всичко сочи, че сме в началото на нов възходящ тренд в пазара и в икономиката.
  • 2011 година – Сигналите тук са малко по-противоречиви. На първо място е технологичният сектор, задвижван от чудото на Apple. Започва да се усеща сила на сектори като здравеопазването и основните стоки, което е типично за спад на пазарите (а в действителност през 2011 година S&P 500 затваря на зелено с 1.5% доходност). Икономиката вече две години е била в ръст. Сякаш нещо в настоящата тенденция е на път да се промени. Може би ще видим добри сигнали за връх още следващата година?

И ето, че стигаме до последните налични данни – тези за периода 2012-2013 година. Предполагам, вече Ви убедих, че теорията като цяло работи и дори генерира множество точни сигнали. Очаквах да видя как през 2012 година енергетиката и материалите са сравнително добре представящи се сектори, а основните стоки набират сила. Съвсем не!

 

  • 2012 година – Безспорно най-добре представящият се сектор се оказват цикличните стоки, следвани от финансовия сектор и индустриалния. Материалите и основните стоки очевидно са със средни стойности и нищо повече. Енергията не само не е начело, но е сред най-слабо представилите се сектори за годината с едва 2.8% ръст. Така, че според този анализ за пазарен връх не може да говорим. Очевидно върхът не е бил толкова близо, колкото данните за 2011 година предполагаха. И това си пролича от рекордното поскъпване на S&P 500. През 2012 година американския пазар затвори на 16.2% печалба, а от началото на 2013 годината до сега доходността е цели 12.8%.

Дали този ръст вече е достатъчен? Все още годината не е приключила и не е добре да си вадим изводи за представянето на различните сектори до момента. Все пак, преждевременната проверка показва, че секторът на здравеопазването е най-добре представящият се с над 19% ръст, следван от финансовия сектор с около 12%. Изключително лошо представяне бележат материалите – 5.96% спад, поведени от срива в цената на златото и среброто. БВП на САЩ продължава да ръсте със същия темп. С други думи – разнопосочни сигнали и нищо, въз основа на което можем да изградим обосновано мнение за момента, в който се намират икономиката и пазара. Нужно е да изчакаме поне края на годината за да имаме по-ясни сигнали.

Какъв е изводът от всичко това? Анализът, базиран на теорията за ротацията на секторите в икономиката, се доказа като надежден генератор на сигнали в по-голямата част от времето. В края на разглеждания период обаче имаме известно разминаване с теорията и случващото се на практика. Последните данни, с които разполагаме, сочат, че пазарният връх не е толкова близо, колкото спекулантите с къси позиции в индексите се надяват да бъде. Засега по този метод нямаме сериозни причини да прогнозираме обръщане на тренда, тоест нова финансова криза в близките месеци. По противоречивите сигнали от анализа за 2011 година и първата половина на 2013 обаче се усеща, че сме в навечерието на някаква промяна. Пазарът е на път да изгуби своя ритъм.  Само в този метод ли има временно объркване или случващото се на пазара в последните месеци влияе по подобен начин и на други системи за търговия? В следващата ми статия ще разберете как съм продължил анализа си и какво можем да научим от представянето на развиващите се пазари.

 

 

 

2 thoughts on “Да очакваме ли нова финансова криза скоро? – Част 1/3

  1. Pingback: Да очакваме ли нова финансова криза скоро? – Част 2/3 | Карол - Вашият личен инвестиционен партньор!

  2. Pingback: Да очакваме ли нова финансова криза скоро? - 3/3 | Карол - Вашият личен инвестиционен партньор!

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.