Първично публично предлагане на Градус АД

Водещият производител на птиче месо Градус АД ще направи дебют на БФБ със заявка за най-голямото публично предлагане в историята на българския капиталов пазар. При пълен успех на емисията компанията ще се нареди сред най-големите дружества търгувани на БФБ по пазарна капитализация. След листване на борсата Градус АД планира да разпределя 90% от печалбата като дивидент със своите акционери.

 

 

Резюме предлагането

Стойност

Eмитент

Градус АД

Индустрия

Месо и местни продукти, производство на яйца за люпене, бройлери и търговия със зърнени култури

Брой съществуващи акции

221 000 000

Акции обект на предлагането

55 555 556 броя обикновени акции, в т. ч.:

    - 27 777 778 нови акции и

    - 27 777 778 съществуващи акции

Green shoe опция

6 638 888 броя от съществуващите акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Ценови диапазон

BGN 1.80 – 2.35

Условие за успех на емисията

Минимум 65% от предложените акции или 36 111 111 акции

Пазарна капитализация след предлагането при записване на всички предложени акции

430 млн. лв. –  585 млн. лв.

Freefloat след предлагането при максимално записване

25%

Дати на предлагането 

18-ти и 19-ти юни 2018 година 

Видове поръчки

Пазарна/лимитирана

 

Как да участваме в публичното предлагане

За да участвате в публичното предлагане на акции на Градус АД е необходимо да имате:

 • подписан договор с ИП Карол;
 • поръчка за участие като самите порчъки могат да се подават и през платформите за онлайн търговия;
 • захранена брокерска сметка със стойността на подадената заявка.

При въпроси, необходимост от допълнителна информация и нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

Основни факти за компанията

 •   Градус е най-големият производител на птиче месо с 35% пазарен дял на българския пазар с над 25-годишна история и е един от лидерите в Европа;
 •   Градус е най-големият износител и вторият най-голям производител на разплодни яйца в Европа като произвежда 120 млн. яйца и 40 млн. еднодневни пилета годишно;
 •   Градус е и най-големият производител на фураж в България с капацитет от 95 хил. тона фураж годишно, които се използват изцяло вътрешно за целите на групата;
 •   Градус има вертикално интегриран бизнес модел като разполага със собствен фуражен завод, люпилня, ферми за родителски стада, ферми за угояване на бройлери и предприятие за преработка на птиче месо, собствен флот от специализирани превозни средства;
 •   Продуктовото портфолио на групата се състои от повече от 150 продукта от птиче месо, които се продават под марката „Градус“;
 •   През 2016г. Градус пуска на пазара и наденички от свинско месо под марката „Аз ям!“;
 •   Продуктите на Градус се предлагат в над 5 000 малки хранителни магазини и всички retail вериги в България;

Градус в числа:

 •   Групата отчита консолидирани приходи от 235 млн. лв.* и нетна печалба от 40 млн. лв.* за 2017г.;
 •   EBITDA от над 50 млн. лв. за 2017г. на групово ниво;
 •   Над 1 300 души персонал;
 •   120 млн. лв. инвестиции за последните 10г.;
 •   340 млн. лв. активи на цялата група за 2017г.;
 •   47 млн. лв. лихвоносен дълг през 2017 като се очаква да намалява за бъдеще;
 •   За следващите 5г. компанията предвижда да изплаща 90% от нетната печалба под формата на дивидент, което би могло да донесе 5% - 7% дивидентна доходност в зависимост от резултатите от предлагането

Инвестиционни планове

 •   Групата планира  капиталови разходи в размер на 50 млн. лв. за следващите 2 г. като фокусът ще бъде върху увеличаване на производството на разплодни яйца, което и е с висок марж на печалбата, както и диверсификация на продуктовия микс;
 •   Градус планира инвестиции в размер на 20 млн. лв. (вкл. оборотен капитал) за увеличаване на капацитета за производство на разплодни яйца;
 •   Развитие на новата марка месни продукти от свинско месо „Аз ям!“
 •   Разработване на нови продукти от птиче месо , които целят да задоволят търсенето на HoReCa сегмента;
 •   Градус планира да разшири и флота от специализирани превозни средства като закупи и 5 нови камиони, които ще бъдат необходими заради планираното увеличение на производствения капацитет;
 •   Групата ще инвестира 4.6 млн. лв. в енергийна ефективност и оптимизация на разходи чрез въвеждането на нова ERP система;
 •   Градус планира да инвестира 10 млн. лв. за придобиване на склад за съхранение на свинско месо, което се очаква да доведе до оптимизация на разходите

Ограничение на отговорността

Информацията на тази страница не представлява инвестиционен съвет,  оферта или препроръка за покупка на ценни книжа.


*Прогнозната дивидентна доходност е базирана на данни от публична презентация на Градус АД и е силно зависима от финансовите резултати на дружеството както и от пазарната стойност на акциите.

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg