Паролите са пратени на посочения email!

До няколко минутки, ще получите паролите на посочения email. Възможно е да са попаднали в папка "спам", така че проверете и тази папка. В случай, че не получите паролите до 10 минути, свържете се с нас на forex@karoll.bg