17 май 2022

Първично публично предлагане на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че от днес, 17.05.2022 г. стартира първичното публично предлагане на акции „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД - компанията, която има за цел да придобива дялове във финалистите на Founders Games (едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в  света, организирано от WEBIT Global Impact Forum). Борсовият код на емисията е WIN1, а датата на провеждане на IPO аукциона на борсата е 6 юни 2022.

 

Акциите, предмет на предлагане ще са:

  • до 5,588,000 броя обикновени, безналични, поименни, и свободно прехвърляеми;
  • с номинална стойност 1 лв.;
  • с емисионна стойност 1.05 лв. 

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата в датата на IPO аукциона - 06/06/2022. Можете да го направите дистанционно, чрез платформата за търговия на БФБ - Karoll Broker или в някой от нашите офиси.

 

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки):

  • Лимитирана – съдържа брой акции и цена в рамките посочения ценови диапазон. Последната представлява най-високата цена, която инвеститорът е готов да заплати за предлаганите акции;
  • Пазарна – съдържа стойност в лева, която клиентът желае да инвестира, записвайки акции по единната цена, която ще бъде постигната в резултат на публичното предлагане.

Тъй като разпределението на акциите ще е пропорционално спрямо всички заявки за записване, времето на въвеждане на пазарните поръчки няма да е определящо за изпълняването им. Лимитирани поръчки, следва да бъдат подавани с цена от 1.05 лв. Поръчки подадени с цена, различна от 1.05 лв. ще бъдат изтривани. 

 

Подробна информация как ще се проведе аукциона можете да намерите в Документа с описание на БФБ. При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

 

С пожелание за успешна търговия,

Екипът на Карол

Назад към новините