30 юни 2023

ИП Карол реализира първото предлагане на облигации на пазар ВЕАМ на БФБ

ИП Карол успешно пласира емисия облигации от първичното публично предлагане на Логос-ТМ АД. На провелото се на 30 юни 2023 г. предлагане бяха записани 2500 бр. облигации на емисионна стойност от 1 000 евро за облигация, с което компанията успешно набра 2.5 млн. евро.*

 

В духа на сегашната пазарна среда, атрактивните условия от 9.30% лихва и минимална инвестиция 1000 евро, които тази емисия предложи на българските инвеститори, бяха неминуем фактор за интерес към предлагането, в което бяха подадени 148 поръчки от индивидуални и институционални инвеститори за 2616 облигации. С този си успех, Логос-ТМ АД се превърна в първото дружество, което издава облигации на пазара BEAM за малки и средни предприятия.

 

Логос-ТМ АД е номер 3 в регистъра на финансовите институции на БНБ и е сред акционерите в „Централния депозитар“ АД. Основната дейност на фирмата е кредитиране на физически лица и фирми. Раздадените кредити от компанията са с матуритет между 1 и 5 год., а кредитният портфейл на Логос-ТМ достига размер от над 15 млн. лв. през 2023 г. За последните 5 години, финансовата къща удвоява приходите си, а печалбата расте над два пъти за същия период - от 375 хил. лв. до 812 хил. лв.

 

„Благодарим за доверието на всички инвеститори, които дори презаписаха от нашите облигации. Считаме, че с професионалното съдействие на екипа на Карол успяхме да структурираме балансиран финансов инструмент с атрактивна фиксирана доходност. Радвам се, че пазарът оцени това, както и иновативното пласиране чрез аукцион на пода на БФБ. Набраният ресурс ще помогне на компанията допълнително да увеличи своето кредитно портфолио и да разшири пазарните ни позиции.“ - Андрей Георгиев, Изпълнителен директор на Финансова къща Логос-ТМ АД.

 

*Сетълментът на сключените в рамките на аукциона сделки изтича на 04.07.2023 г. Официалните резултати от предлагането ще бъдат оповестени на 05.07.2023 г.

Назад към новините