24 март 2020

Публичното предлагане на акции на Илевън Кепитъл АД е успешно въпреки кризата породена от вируса COVID-19.

Компанията „Илевън Кепитъл" АД ще е най-младият член на голямото семейство на БФБ след като успешно пласира нови 302 264 бр. акции при номинална стойност 1 лв. и емисионна цена от 7,00 лв. за акция. Дружеството набра над 2,1 млн. лв. чрез първично публично предлагане (IPO) като в подписката по набиране на капитал се включиха 90 лица, сред които пенсионни и договорни фондове, както и клиенти на седем инвестиционни посредника. В записването на акции активно участваха и много лица от технологичния сектор и предприемаческата общност, които чрез своята инвестиция дадоха вот на доверие към мениджмънт екипа на „Илевън Кепитъл" АД.

Публичното предлагане на „Илевън Кепитъл" АД, макар и скромно по размер, е първото реализирано за 2020 г. на БФБ, а може би и единственото успешно за Европа, осъществено в ситуация на глобална криза, породена от вируса COVID-19. Постигнатият резултат от над 2,1 млн. лв. набран капитал е още по-впечатляващ предвид времето на провеждане и обстановката на родните и глобални капиталови пазари. Само за последните две седмици българският и водещи световни пазари изтриха значителна част от капитализацията си като отчетоха спадове на индексите съответно: SOFIX -23%, S&P -19%, DAX -16%.

„В трудна и волатилна икономическа среда инвеститорите ни гласуваха доверие, за което сме изключително благодарни. Тепърва ни предстои много работа с компаниите от портфейла, които ще получат допълнително финансиране от набрания чрез IPO-то капитал. Считаме, че голяма част от тях имат възможност да разгърнат потенциала си в усложнената икономическа обстановка“, коментираха от компанията.

Чрез полученото финансиране от успешно пласираната емисия акции „Илевън Кепитъл" АД ще направи допълнителни инвестиции във вече съществуващия портфейл от компании опериращи в бързоразвиващи се сектори като IT, софтуерни приложения и софтуер като услуга,  електронна търговия и умни продукти като по този начин допълнително ще подпомогне ускорения растеж на дружествата. 

Назад към новините