01 февр. 2021

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Карол“ АД

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Карол“ АД (Общите условия)

Уважаеми клиенти,

Съветът на директорите на „Карол“ АД, на свое заседание, проведено на 29.01. 2021 г. взе решение за изменение на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на „Карол“ АД. Измененията влизат в сила, считано от 1 март 2021 г.

Промените в Общите условия са свързани с промените в нормативната уредба, въвеждаща изисквания към дейността на инвестиционните посредници, като голяма част от тях са редакционни и по същество не променят основните права и задължения на ИП и клиентите, установени с досегашните Общи условия. От Общите условия отпада частта, уреждаща правилата за маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти, поради отмяна на Наредбата, която уреждаше тази специфична материя. ИП ще предоставя услуги, свързани с маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти, съгласно приети вътрешни правила, с които може да се запознаете ТУК.

Можете да се запознаете подробно с промените в Общите условия ТУК.

При несъгласие с измененията в Общите условия имате право да прекратите договора си с ИП Карол АД без предизвестие преди датата на влизането в сила на измененията (1 март 2021 г), без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на E-mail: forex@karoll.bg или  broker@karoll.bg или телефон 02/4008 250.

Назад към новините