30 март 2023

Промяна на минималните стъпки на котиране и служебно изтриване на поръчки

Уважаеми клиенти,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че поради промяна на минималните стъпки на котиране на изброените по-долу финансови инструменти, наличните поръчки в системата XETRA, респективно в платформата Karoll Broker, ще бъдат служебно изтрити от БФБ след края на търговската сесия на 31.03.2023 г., като превъвеждането на поръчките следва да се осъществи самостоятелно от всеки клиент след 9:30 часа на 01.04.2023 г. съобразно новите минимални стъпки на котиране:

- финансови инструменти, регистрирани на Регулиран пазар: NEOH, SFA, TIB, BSE, TBS, SFT;

 

- финансови инструменти, регистрирани на Пазар за растеж на малки и средни предприятия BEAM: WIN, IMP, INF, BEE, MFG,DRON;

 

- финансови инструменти, регистрирани на МСТ BSE International: 3O10, 751, 5LA1, 21P1, BCE1, PO0, BZZ, ABR, CY2, CRC, PC8, V95, 12F, HBFA, 307, S5L, WI4, VBK, FNTN, ADE, DHER, DTG, ARL, GFT, HOT, D2G, HMI, ESL, VODI, GUI, BMT, HBC1, 2IS, 2M6, SHE, SON1, 1RH, 9MD, NNND, 5CV, 606, CVC1, AFL, SOBA, 4AB, ADB, PHM7, AINN, AM1, AEO, NCB, BN9, BOX, BRYN, BUY, BLQA, BF5B, CXR, CVS, CFX, QEN, TRVC, CXX, CPA, EDC, CB1A, GLW, DGY, DAP, DY6, DT3, DOV, 2OY, D2MN, ECJ, EIX, EMR, 3E7, FDX, FRK, FEY2, GAH, GDX, GCP, HI91, HDI, HO7, HUM, HU3, KY6, IBM, CMC, ZJS1, JNJ, KEY, KMY, KOG, LLY, 8LV, LOM, MTZ, M4I, MCX, MDO, M3P, MTE, NY7, KTF, NRA, NMM, 8NI, NFS, NVV1, NUO, OPC, 2H51, 4PG, PP9, PTX, PJXA, PFE, 4I1, 2RJ, PWC, PLUN, PGV, PLL, PUP, RY6, RME, ROP, FOO, SE4, SJ3, 1SI, PCU, SRB, DYH, TN8, 2HQ, TR4, UNP, UNH, VFP, WIC, J5A, TGR, ZOE.

 

С пожелание за успешна търговия,

Екипът на Карол

Назад към новините