02 септ. 2022

Промени в Тарифа и Общите условия на ИП Карол АД

 

Уважаеми клиенти,

 

В резултат на приети промени в тарифата на „Централен Депозитар“ АД, предвиждащи повишаване на таксите за членство и сетълмент, Съветът на директорите на инвестиционен посредник „Карол“ АД, на свое заседание, проведено на 01.09.2022 г., взе решение за изменение на Общите условия и Тарифата на инвестиционния посредник. Измененията влизат в сила, считано от 3 октомври 2022 г.

 

С промените в Тарифата се въвежда месечна такса в размер на 1.00 лв. за поддържане на брокерска сметка, повишава се минималната комисионна за сделки, сключени през платформата Карол Брокер, от 2.50 лв. на 3.00 лв. и се променя минималната дължима комисионна за сделки на BSE International на 20 лв.

 

Следвайки своята политика за клиентска ориентираност, чрез предоставяне на качествени услуги на конкурентни цени, „Карол“ АД запазва непроменени брокерската комисиона като процент от стойността на сделката, която е една от най-ниските на пазара (сравнение с тарифите на други инвестиционни посредници е налично тук). ИП „Карол“ АД продължава да насърчава активно търгуващите клиенти, чрез възстановяване на 0.50 лв., за всяка сделка с начислена фиксирана комисиона в минимален размер, в случай че сделките на клиента за конкретния месец отговарят на условията за среден размер, заложени в Тарифата.

 

Пълният текст на промените в Общите условия ТУК и Тарифата ТУК.

 

При несъгласие с измененията в Общите условия и Тарифата клиентите имат право да прекратят договора си с ИП „Карол“ АД, без предизвестие преди датата на влизането в сила на измененията, без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

 

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на E-mail: broker@karoll.bg или телефон 02/4008 250.

 

 

Назад към новините