17 юни 2023

Покана за представяне на Логос-ТМ АД емисия с обезпечени облигации

Уважаеми клиенти,
 

На 30 юни 2023 предстои поредното вълнуващо IPO на BEAM пазара на растеж на БФБ! Финансова Къща Логос-ТМ емитира 4-годишни обезпечени облигации с минимална лихва от 9.3% и номинална стойност EUR 1000.

Логос-ТМ е небанкова финансова институция с основна дейност предоставяне на заеми и финансови услуги към крайни клиенти. Дружеството е лицензирано от Българската народна банка по силата на Закона за кредитните институциии и от 2019г. е участник по Програма Косме+ на Европейски Инвестиционен Фонд (EIF) за финансиране на малки и средни предприятия в страната.

За да разберете всичко за предстоящото IPO и за бъдещите планове на дружеството, Ви каним на представяне на емисията на 20 юни 2023 от 16:00 ч. в централния офис на Карол – София, ул. Златовръх №1.  

Презентацията ще излъчим на живо на страницата на Карол във Facebook. Предварителна регистрация не е необходима, но за да получите напомняне преди началото препоръчваме да се включите в събитието:


Пълни подробности около публичното предлагане, можете да откриете ТУК.
 

Не се колебайте да зададете своите въпроси предварително на следния email: broker@karoll.bg или телефон 02 / 4008 250.

 

*Настоящото съобщение не следва да се тълкува като препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна и не е съобразена с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти крие висок риск - можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поканата е изготвена от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София 1000, България. Поканата съставлява маркетингово съобщение и при изготвянето на същата не са приложими разпоредбите, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване.

Назад към новините