29 дек. 2017

Нови изисквания при въвеждане на поръчки на БФБ

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че с цел прилагане на технологичните и нормативни изисквания на директива MiFID II както и промените осъществени от БФБ – София АД, ИП Карол АД ще актуализира свързаността си към БФБ, без това да налага промяна и преинсталация на търговската платформа Karoll Broker от крайните потребители.

С оглед спазване на нормативните изисквания от БФБ ще изтирят служебно всички ордери в XETRA. Нови поръчки в Karoll Broker ще могат да се подават след 00:00 ч. на 01/01/2018г., като всички ордери преди това ще бъдат служебно изтрити.

Обръщаме внимание, че с новите нормативни промени се въвеждат:

-          Минимален размер на „Айсберг“ поръчки – обща стойност (брой*лимитирана цена) на поръчката не по-малка или равна на левовата равностойност на 10 000 (десет хиляди) евро. Изискването за връх на „Айсберг“ остава минимум 5 % от общия обем, но отпада изискването за минимум 100 акции.

-          Минимални стъпки на котиране (tick size), индивидуална за всяка емисия. Подробна информация за минимланите стъпки на котиране може да бъде намерена на страницата на БФБ. Присвоените стъпки на котиране, приложими към 02.01.2018 г., могат да бъдат открити на този адрес: 

http://download.bse-sofia.bg/Tick_Size/Tick%20Size%20BSE%2002.01.18%20BG.xls

ИП Карол Ви пожелава успешни сделки през Новата 2018 !

Назад към новините