11 ян. 2023

Карол набра 2 млн. евро финансиране за производител на водородни технологии

 

Българската компания за водородни технологии - Green Innovation, затвори рунд за финансиране, воден от Карол, с участието на IMPETUS Capital, MFG Invest и ангели инвеститори.

Green Innovation е специализирана в разработването и внедряването на иновативни технологии за производство на водород. Набраното финансиране ще бъде използвано за увеличаване производствения капацитет, дооборудване и привличане на нови експерти в компанията.

“Green Innovation” стартира дейноста си през 2016г, като за последните две години има успешно реализирани 82 проекта в три различни държави. „56 водородни системи с различен капацитет са интегрирани в индустриални предприятия и обществени сгради. Някои от нашите електролизьори работят повече от четири години, отчитайки отлични резултати. Радваме се, че чрез дейността си можем да демонстрираме огромния потенциал на водорода и множеството му приложения. Неговото производство създава много нови възможности за енергийна ефективност и независимост. Ние вярваме, че имено водородът може да бъде основен енергиен източник, той е универсален, има нулев въглероден отпечатък и може напълно да замени конвенционалните горива“ - споделя основателят на Green Innovation - Драгомир Иванов.

Подписването на Парижката конвенция заяви амбициите на Европа да стане неутрална до 2050 г. Изкопаемите горива генерират 89% от глобалните CO2 емисиите. Те са невъзобновяем източник и в момента доставят около 80% от световната енергия. Намаляването на емисиите ще изисква драстични промени и трансформиране на цялата енергийна система чрез огромно редуциране на дяла на изкопаеми горива главно за сметка на възобновяеми енергийни източници. На водорода се отрежда ключова роля в постигането на Европейски зелен пакт като се предвижда световното производство на водород да нарасне от 4 до 7 пъти. Очаква се електролизата да бъде основен двигател на растежа с дял от 62% през 2050 г. (спрямо 5% през 2020 г.) от общото производство на Н2 на годишна база.

„Водородът е правилният избор за разрешаване на тежката енергийна криза за човечеството и разумният път към свободно от парникови емисии общество. Ето защо иновативният подход на Green Innovation за разрешаване на проблема с глобалното затопляне и недостига на енергийни ресурси привлече вниманието ни“, коментира съоснователя на IMPETUS Capital Николай Мартинов. „Силният екип и постигнатите до момента резултати от компанията разкриват потенциала ѝ да се превърне в един от лидерите в сферата на водородни технологии. Именно това търси IMPETUS Capital – високи технологии, които създават стойност и променят живота на хората по целия свят“, добавя той.

Green Innovation разработва иновативни технологии за различните приложения на водорода в енергийната система. Компанията може да конфигурира технологията си според специфичните нужди на разнородните проекти. Продуктите са модулни, идеално конфигурирани да работят като един - нямат лимит в производството на чист водород. Технологията позволява да се изгради процес според енергийните изисквания на клиента. Всяка система се разработва и произвежда конкретно за спецификите на проекта. Индивидуалното производство гарантира максималната ефективност и икономия.

Назад към новините